WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → "Тема ""Персонал"" (задачі, розв'язок, тести)" - Реферат

"Тема ""Персонал"" (задачі, розв'язок, тести)" - Реферат

хворобою чи з інших причин називаються:
а)явочною;
б)обліковою;
в)середньообліковою.
3.При відрядній формі оплата праці проводиться за:
а)нормами і розцінками, встановленими за розрядом виконуваних робіт;
б)тарифною сіткою;
в)штатним розкладом підприємства;
г)штатним розкладом плюс преміальні.
4.Основна заробітня плата - це…
а)будь - який заробіток, що залежить від результатів праці працівника і визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами;
б)встановлений державою розмір зарплати нище якого не може здійснюватись оплата за фактично виконану роботу;
в)будь - який заробіток, що за трудовим договором оплачується працівникові за виконану роботу та надані послуги.
Тести№2.
1.Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності, називають…
а)трудовим колективом підприємства;
б)персоналом підприємства;
в)трудовими ресурсами;
г)трудовим потенціалом.
2.спеціалістами вищої кваліфікації називатьпрацівників…
а)із середньою освітою та деяким практичним досвідом;
б)що обіймають певні посади, але не мають спеціальної освіти;
в)що мають наукові ступені і звання;
г)з вищою спеціальною освітою та значним практичним досвідом;
д)певного працездатного віку.
3.Заробіток працівника, що розраховується шляхом перемноження кількості оденицьвиробленої продукції та розцінки за одиницю продукції є заробіток при…
а)відрядно прогресивній системі;
б)прямій відрядній системі;
в)непрямій системі;
г)відрядно - преміальній системі.
4.До сфери державного регулювання оплати праці згідно чинного законодавства належить регулювання…
а)мінімальної заробітної плати;
б)оплати праці в організаціях, що фінансуються з б'юджету;
в)розмірів посадових окладів керівників державних підприємств;
г)усі наведені відповіді правельні.
Тести№3
1.Докатегорії службовець відносяться працівники, які…
а)займаються інженерно - технічними та економічними роботами;
б)зайняті безпосередньо у процесі виробництва та надання матеріальних благ;
в)здіійснюють підготовку та оформлення документації, облік і контроль, господарське обслуговування;
г)обіймають посади керівників структурних підрозділів підприємства;
д)виконують суто розумову роботу.
2.Різниця між обліковою та явочною чисельністю характеризує:
а)плинність персоналу;
б)структуру персоналу;
в)резерв персоналу, щомає використовуватись для замінитих, що невиходять на роботу з поважних причин;
г)кількість персоналу звільненого з поважних причин у цьому звітньому періоді.
3.До погодинної форми оплати праці належить:
а)акордне;
б)непряме відрядне;
в)відрядно - преміальне;
г)жодна з наведених форм;
4.Тарифна система оплати праці працівників включає:
а)тарифні ставки, тарифно - кваліфікаційний довідник;
б)тарифні ставки, тарифні сітки, тарифно - кваліфікаційний довідник;
в)тарифні ставки, посадові оклади;
г)тарифні ставки, тарифні сітки;
д)тарифно - кваліфікаційний довідник, тарифні ставки, преміальне положення.
Тести№4.
1.Вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань і практичних навичок називається:
а)професією;
б)спеціальністю;
в)кваліфікацією;
г)категорія.
2.Структура персоналу - це відсоткове співвідношення окремих груп персоналу за такими кваліфікаційними ознаками:
а)категорія персоналу;
б)вік персоналу;
в)освіта та кваліфікація персоналу;
г)усі відповіді правельні.
3.Мінімальна заробітня плата - це…
а)будь - який заробіток, що залежить від результатів праці працівника і визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами;
б)встановлений державою розмір зарплати, менше якого не може здійснюватись оплата за фактично виконану роботу за повний місяць;
в)будь - який заробіток, що за трудовим договором виплачується працівникові за виконану роботу чи надані послуги.
4.Відрядна форма оплати праці включає:
а)пряме відрядне;
б)відрядно - преміальне;
в)відрядно - прогресивне;
г)акордне;
д)посадові оклади.
Тести№5.
1.Спеціальність - це…
а)вид трудової діяльності, здійснення якої потребує спеціальних знань;
б)вид трудової діяльності, здійснення якої потребує професійних навичок;
в)більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії;
г)сукупність спеціальних знань і практичних навичок, щовизначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності.
2.Співвідношення кількості звільнених працівників з усіх причин до середньооблікової чисельності - це показник …
а)частки окремих категорій працівників;
б)рівня дисципліни;
в)плинності кадрів;
г)продуктивності праці.
3.Продуктивність праці - це …
а)витрати суспільно необхідної праці на виробництво одиниці продукції;
б)витрати живої праці на виробництво одиницю продукції;
в)продуктивна сила праці, тобто здатність за одиницю робочого часу створювати певні споживчі вартості;
г)міра кількості затраченої праці;
д)кількість продукції за одиницю робочого часу.
4.Основна(тарифна) частина заробітньої плати працівників залежить від:
а)результатів його праці;
б)рівня його кваліфікації;
в)складності робіт, що ним виконуються;
г)результатів господарської діяльності підприємства, на якому він працює.

 
 

Цікаве

Загрузка...