WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Біотехнології в умовах глобалізації комунікаційного середовища - Реферат

Біотехнології в умовах глобалізації комунікаційного середовища - Реферат

Це означає, що розширення сфери застосування біотехнології не лише підвищує рівень поінформованості населення, а й постачає інформацію, необхідну, аби переконати його в актуальності та корисності її методик. Таким чином, розширення спектра продукції є головним аргументом у дебатах. Це має особливе значення для країн, що розвиваються, які зацікавлені у підвищенні ефективності сільськогосподарського виробництва та розширенні своєї продовольчої бази.

Інформація про розробку посухостійких сортів, наприклад, має викликати інтерес у африканських країн, у той час як інші регіони, ймовірно, зацікавляться іншими продуктами. Це міркування також наштовхує на висновок, що загальні фрази про роль біотехнології дадуть мало користі, якщо вони перебувають поза контекстом конкретних місцевих потреб.

Відсутність наочних аргументів на користь біотехнології у суперечках довкола її переваг і ризиків створює вакуум, який часто заповнюється дезінформацією. Такі країни, як Південно-Африканська Республіка і Кенія, започаткували власні програми розвитку біотехнології, тому ставляться до неї набагато виваженіше.

Розширювати лави прибічників

Щоб вирішити проблему біотехнології, діалог з населенням повинен вийти на якісно новий рівень. Він має передбачати наявність розгалуженої мережі джерел інформації, підтримку громадських лідерів, а також використовувати нові засоби комунікації, які до останнього часу були недоступними для громадськості та лобістських груп. Колись Хаїр Бега розлютили кав'ярні, які перетворилися на авторитетне джерело інформації про те, що відбувалося під його керівництвом. Так само мережа Інтернет стає важливішим засобом спілкування, аніж такі класичні методи впливу на аудиторію, як телевізійна реклама.

Але сьогодні, на відміну від часів Хаїр Бега, комунікаційна інфраструктура має глобальний характер, а це дає змогу ефективно поширювати інформацію і шукати симпатиків серед різних громадських організацій, навіть тих, які, на перший погляд, не цікавляться новими технологіями. Ці віртуальні кібернетичні об'єднання існують у вигляді списків розсилання електронної пошти, до яких не так легко доступитися. Спростування дезінформації, що поширюється за допомогою цих каналів, є непростим завданням, оскільки їхні комп'ютерні мережі мають досить складну архітектуру.

Якщо опоненти біотехнології намагаються використовувати найрізноманітніші засоби пропагування своїх ідей, то її прихильники тяжіють до зосередження своїх зусиль на використанні можливостей централізованих інституцій, вплив яких у сучасному комунікаційному середовищі є дуже малим. Але урізноманітнення засобів доступу до аудиторії вимагатиме розширення спектра організацій-прихильників, які усвідомлюють значення науки і технології для добробуту людини.

Одним з найважливіших аспектів дискусії довкола біотехнології є роль популярних засобів масової інформації (ЗМІ). У Європі, наприклад, ЗМІ відіграють важливу роль у створенні резонансу довкола заяв критиків біотехнології та спростуванні аргументів, які висувають її захисники. І, навпаки, виступи на підтримку науки не є тим полемічним поворотом, який прихильно сприймають видавці газет.

Традиційний погляд на науку як систему застиглих догматів, які влада може нав'язувати суспільству, нині отримав конкурента у вигляді стратегії ширшого залучення громадськості до процесу прийняття рішень. Іншими словами, до наукової інформації починають застосовувати демократичну процедуру.

Дебати щодо біотехнології розширили сферу зацікавленості широкого загалу технічними питаннями. З одного боку, суспільству доводиться вникати в аспекти, які є суто технічними, а, з іншого, — академічні кола змушені рахуватися з аргументами нетехнічного характеру і сприймати їх як значущу вхідну інформацію для прийняття рішень.

Думати наперед

У війні слів важливу роль відіграють політологічні науково-дослідні установи і "мозкові центри". Цікаво, що критики біотехнології доклали чимало зусиль для створення альянсу з науковими установами, у тому числі з дослідними центрами університетів. Багато матеріалів, які піддають сумніву безпечність біотехнології, часто виходять із стін науково-дослідних закладів. Але неупереджених праць з вивчення ролі біотехнології у суспільстві поки що мало, і той, хто намагається ознайомитися з альтернативною точкою зору, має обмежені можливості доступу до надійної інформації.

Відсутність систематичних досліджень закономірностей взаємодії між біологією та суспільством є основною перешкодою на шляху залучення широкого загалу до діалогу щодо біотехнології. Цей чинник стає особливо критичним з огляду на те, що прогрес у біології ставить перед людством нові екологічні та морально-етичні проблеми, які раніше асоціювалися з фізикою та хімією. Наприклад побоювання громадськості, що товар, випущений на ринок, неможливо буде звідти вилучити, є особливо сильними, коли йдеться про можливість потрапляння штучно створених біологічних агентів у навколишнє середовище.

Зайняття активної позиції

Більшість дискусій у суспільстві покликана вплинути на урядову політику відносно біотехнології. У зв'язку з цим створення для урядовців можливості аналізувати доступну їм інформацію і використовувати її для прийняття рішень є важливішим елементом цих дискусій. Політична лінія у ставленні до біотехнології та наявність консультативних органів, що спеціалізуються на проблемах науки і технології, є необхідною передумовою розважливого врядування у сфері нових технологій.

Дебати довкола нових технологій у майбутньому стануть ще гострішими, і перед урядами поставатиме дедалі нагальніша потреба приймати рішення відносно предмета цих дебатів. Але самих лише консультацій з питань науки і технології буде недостатньо, поки уряди не почнуть розглядати науку і технологію як складову процесу розвитку. У цьому відношенні підвищення здатності урядів вирішувати питання науки і технології зробить вагомий внесок у підвищення ефективності керування процесом обговорення у суспільстві нових технологій взагалі і біотехнології зокрема.

У цілому природа новітніх технологій, особливо тих, які грунтуються на науках про живу природу, та зміна комунікаційного середовища обумовлюють необхідність переосмислення стратегій пропагування ролі біотехнології для поступу суспільства. Наукове співтовариство має не лише продемонструвати здорове почуття лідерства, а й адаптувати методи спілкування, щоб вони могли задовольнити дедалі настійніші та різноманітніші вимоги світового співтовариства. Останнім аргументом у цій суперечці має стати широкий спектр корисних продуктів, які створить біотехнологія для людини. Дискусію вгамує саме цей аргумент, а не пустопорожні заяви її прихильників чи опонентів.


 
 

Цікаве

Загрузка...