WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Аналіз впливу технічного сервісу на роботоздатність зернозбиральних комбайнів - Реферат

Аналіз впливу технічного сервісу на роботоздатність зернозбиральних комбайнів - Реферат

Із появою нових, конструктивно складних, машин зростають вимоги до якості технічного обслуговування та ремонту. Тому для забезпечення роботоздатності техніки у споживачів вважалося за необхідне всебічно вдосконалювати всі ланки та напрями ремонтно-обслуговувального виробництва, реконструкції та розширення діючих ремонтних виробництв, будівництво потрібних об'єктів, спеціалізації і вдосконалення технології виробництва. Тобто традиційні форми розширення ремонтного виробництва на всіх напрямах діяльності. Це означає, що основний аспект забезпечення роботоздатності переносився не у сферу виробництва машин, підвищення їхньої якості та надійності, а в сферу експлуатації через ремонти й технічне обслуговування.

Технічний потенціал доцільно оцінювати за такими показниками: ремонтно-обслуговувальна база, ремонтно-технологічне обладнання, сучасність технологій, організація виробництва, кваліфікація спеціалістів інженерно-технічних служб, забезпеченість технічною, нормативною, методичною літературою, інформаційне забезпечення.

Для забезпечення роботоздатності техніки в сільському господарстві було сформовано технічний потенціал ремонтно-обслуговуючого виробництва, з відповідною матеріально-технічною базою: ремонтні майстерні, машинні двори, гаражі, нафтосклади, пункти технічного обслуговування; в районних центрах — ремонтно-технічні підприємства із станціями технічного обслуговування машин, ремонтними майстернями загального призначення, цехами й технічними обмінними пунктами; на рівні обласного і республіканського підпорядкування — ремонтно-механічні заводи, цехи централізованого відновлення спрацьованих деталей, спецмайстерні для ремонту складних і високоточних агрегатів і вузлів.

Загальна потужність ремонтно-обслуговуючого виробництва по Союзу перевищувала 9 млн умовних ремонтів у рік, що забезпечувало триразовий ремонт наявного на той час тракторного парку (близько 3 млн тракторів).

Потужна ремонтно-обслуговуюча база була сформована і в Україні. Із розвалом системи "Сільгосптехніка" матеріально-технічна база розпорошена, а наявна — технічно застаріла.

Аналіз свідчить, що 34–35% відмов машин припадає на двигуни. Після капітального ремонту наробіток на відмову в них нижчий в 1,7–3,5 раза, а ресурс не перевищує 40–6% порівняно з новими. Зменшується продуктивність відремонтованих деталей пересічно на 10–15%.

Одна з причин низької надійності відремонтованої техніки — неякісне складання і непроведення завершальної технологічної операції — обкатування. Згідно з типовим процесом капітального ремонту, відремонтовані двигуни проходять стендове обкатування 1,5–3,5 год. з дальшим експлуатаційним обкатуванням упродовж 30–60 год. Таке тривале обкатування не завжди можливе, а особливо — в напружений період сівби та жнив. Під час роботи на максимальних навантаженнях не повністю припрацьовані деталі піддаються інтенсивному спрацюванню, що призводить до зварювання і задирок, зниження міжремонтного ресурсу двигуна. Це одна із причин того, що ресурс відремонтованих дизельних двигунів становить близько 50% ресурсу нових.

Рівень технічної експлуатації оцінюється її якісними показниками. До показників оцінки якості технічної експлуатації входять: якість транспортування машин, доексплуатаційне обкатування, технічне обслуговування, ремонти, якість паливно-мастильних матеріалів, кваліфікація комбайнерів, якість зберігання. Найвагомішими чинниками для роботоздатності машин є технічне обслуговування (35%), поточні ремонти (22%), якість паливно-мастильних матеріалів(18%), кваліфікація комбайнерів (15%), зберігання(10%).

Якість проведення ТО. Дослідження, проведені ВІМ, ГОСНИТИ засвідчили, що обсяг виконуваних регламентних робіт щодо конкретних мобільних і причіпних сільськогосподарських машин коливається в межах 30–60% від нормативних. Можна однозначно стверджувати, що 40% потрібних робіт із технічного обслуговування у господарствах здебільшого не виконується. Як наслідок, через певний час відбуваються раптові експлуатаційні відмови (поломки) із трудомісткістю усунення в 5–20 разів вищою від нормативної. Це зумовлює додаткові витрати коштів на запасні частини.

На якість технічного обслуговування впливають:

— дотримання періодичності проведення ТО;

— виконання переліку операцій за видами ТО;

— кваліфікація виконавців ТО;

— вдосконалення обладнання ТО.

На надійність роботи зернозбиральних комбайнів істотно впливає якість ремонтів. Наукою доведено і практично підтверджено, що, залежно від способу ремонту, незважаючи на економічні чинники, роботоздатність машин можна підтримувати безкінечно довго (знеособлений ремонт), або упродовж економічно доцільного строку (незнеособлений ремонт).

Через економічну скруту в господарствах ремонт комбайнів у спеціалізованих майстернях не проводять. Відомо, що в кожній області були спеціалізовані майстерні по ремонту зернозбиральних комбайнів СК-5 "Нива" з програмою ремонтів понад 100 ремонтів на рік, які виконували програму до 1990 року. Попри те, що технічний рівень зернозбиральних комбайнів Дон-1500 вищий, ніж у СК-5 "Нива", спеціалізованих майстерень для їх ремонтів в Україні не було введено через певні причини, головною з яких можна назвати зміну економічного стану об'єктів господарювання.

На роботоздатність істотно впливає якість паливно-мастильних матеріалів. Через невідповідність палив та олив сертифікатові якості мають місце відмови двигунів, коробок передач, задніх мостів, трансмісій, гідравлічних і гідростатичних систем. Якість паливно-мастильних матеріалів визначається дотриманням правил зберігання та заправлення і постійним контролем якості палива та олив.

Значною мірою на рівень технічної експлуатації впливає кваліфікація комбайнерів і служби сервісу. Наявність на комбайнах систем з електромеханікою, електрогідравлікою, гідравлікою і гідростатикою бортових комп'ютерів, систем навігаційного зв'язку спрощує керування комбайнами до рівня оператора-кнопковика. З іншого боку, ціна помилки в технологічному використанні техніки значно зростає.

Усунути неполадки в системах забезпечення роботоздатності в польових умовах зможе тільки фахівець високої кваліфікації з належним набором сучасних інструментів і приладів або на фірмових станціях технічного обслуговування і ремонту.

Анкетування механізаторів засвідчили, що важливий вид технічного обслуговування тракторів — ЩТО — в повному обсязі проводять 35,5% механізаторів, у неповному та несистематично — 43,6%. Практично не виконують операції ЩТО 20,9% механізаторів. Підвищення кваліфікації механізаторів сприяє кращому ставленню до проведення обслуговування. Так, 21,9% механізаторів 3-го класу проводять ЩТО повною мірою, серед механізаторів 2-го класу цей показник зростає до 42,3%, 1-го класу — до 48,5%. Аналогічне поліпшення має місце із збільшенням стану механізаторів і віку. Причому поряд із зменшенням частки механізаторів, які несистематично і не повною мірою проводять ЩТО, зростає кількість механізаторів, які практично не виконують ЩТО.


 
 

Цікаве

Загрузка...