WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Інтегрована система захисту цукрових буряків - Реферат

Інтегрована система захисту цукрових буряків - Реферат

Реферат на тему:

Інтегрована система захисту цукрових буряків

Інтегрована система захисту рослин передбачає гармонійне застосування організіційно-господарських, агротехнічних, імунологічних, біологічних і хімічних засобів.

Інтегрований захист рослин (від. лат. integratio — об'єднання в ціле ізольованих частин) — система заходів, спрямованих на збільшення продуктивності агроценозів, що грунтується на взаємодії зовнішнього середовища із станом популяцій шкідливих організмів і використанні найбезпечніших для довкілля засобів їх утримання на економічно невідчутному рівні.

Інтегрована система захисту рослин передбачає гармонійне застосування організіційно-господарських, агротехнічних, імунологічних, біологічних і хімічних засобів.

Для інтегрованого захисту посівів цукрових буряків у кожній із бурякосійних зон, у кожному господарстві, навіть на кожному полі потрібно дотримуватися науково обгрунтованого чергування культур у сівозмінах, зональних системах обробітку грунту, удобренні та догляді за посівами, що відіграють надзвичайно важливу роль в обмеженні інтенсивності розвитку й розмноження шкідливих організмів, у підвищенні польової стійкості рослин. Надзвичайно важливу роль відіграє використання стійких сортів і гібридів, що дають можливість зменшити потенційні втрати врожаїв коренеплодів на 60–80% навіть за епіфітотійного розвитку збудників хвороб листя (церкоспорозу, еризифозу тощо).

Не менш важливу роль в інтегрованих системах захисту відіграють прогнози появи шкідливих організмів і вчасна оцінка фітосанітарного стану кожного бурякового поля, що дає змогу застосовувати найраціональніші заходи як проти окремих видів шкідливих організмів або їхніх груп, так і проти комплексів.

Застосовуючи хімічні пестициди, слід всебічно обміркувати як екологічну безпечність, так і економічну доцільність. Окрім того, підібрати найраціональніший спосіб застосування пестицидів (обробка насіння захисно-стимулюючими засобами, смушкові обробки, крайові та вибіркові обробки осередків пестицидами) ширше використовувати біологічні засоби (біопрепарати, ентомофаги).

За такого підходу до проблеми захисту посівів цукрових буряків від шкідників, збудників хвороб і бур'янів можна уникнути катастрофічних втрат урожаїв і підвищити врожайність коренеплодів до 45–50 т/га.

Основні елементи інтегрованого захисту посівів цукрових буряків наведено нижче. Їх коригування в кожному господарстві, на кожному полі за фактичних метеоумов вегетаційного періоду повинні провести спеціалісти господарств. Не менш важливим є вибір того чи іншого препарату або їх комбінацій.

У нашій системі викладено основні принципи їх спрямування та регламенти застосування. Спеціаліст, зважаючи на мету, призначення, можливість, ціну, ефективність, тривалість захисної дії, ступінь загрози від шкідливих організмів, підбирає потрібний асортимент препаратів для кожного поля з тим, щоб отримати найвищу рентабельність їх застосування.

У період ротацій культур у сівозміні проти комплексу шкідників, хвороб і бур'янів варто вжити таких заходів у сівозміні: науково обгрунтоване зональне чергування культур у сівозміні; систематичний моніторинг агроценозів і контроль шкідників, хвороб та бур'янів на полях; науково обгрунтовані зональні системи удобрення культур, обробітку грунту та операцій з догляду за посівами.

Вимоги щодо виконання агрозаходів: повернення цукрових буряків на попереднє поле не раніше ніж через чотири роки; вчасний та якісний фітосанітарний догляд за посівами; вчасне та якісне проведення технологічних операцій.

У серпні-жовтні готують поле під висів цукрових буряків після збирання попередника, захищаючи від комплексу шкідників (бурякова нематода, церкоспороз, коренеїд; совки, лучний метелик, клопи, цикадки, блішки, коренева бурякова попелиця, грунтоживучі фітофаги; збудників хвороб: коренеїд, церкоспороз, борошниста роса, фомоз та інші); бур'янів: багаторічних (осоти, пирій повзучий, свинорий пальчастий, березка польова та ін.), однорічних (злакові та дводольні), слід вжити таких заходів: внести органічні та мінеральні добрива в дозах і співвідношенні елементів живлення, за яких забезпечується прогнозована врожайність коренеплодів чи насіння; підвищити дозу фосфорнокалійних добрив на 10% за оптимального внесення азоту. Провести вапнування кислих грунтів; оцінку фітосанітарного стану поля; перед застосуванням елементів системи обробітку грунту. За слабкого засмічення багаторічними бур'янами, середнього і слабкого — однорічними видами застосовують систему агротехнічних заходів:

- лущіння стерні дисковими знаряддями відразу після збирання попередника;

- дальше лущіння — через 10–12 днів чи застосування плоскорізних знарядь;

- у міру відростання бур'янів — ще одне дискування поля;

- глибока оранка поля плугами з передплужниками в агрегаті з котками.

Вимоги щодо виконання агрозаходів: вчасне внесення добрив під оранку за дотримання рівномірності розподілу полем; підрізування пророслих бур'янів, створення умов для проростання насіння, що осипалося, та наявного в поверхневому шарі грунту; підрізування пророслих бур'янів, загортання рослинних решток; знищення бур'янів; повне загортання на дно борозни кореневищних бур'янів і післязбиральних решток.

За сильного забур'янення поля багаторічними й однорічними видами:

- лущіння стерні знаряддями в два сліди під кутом 30–45° один до одного на глибину 7–8 см та 10–12 см одразу ж після збирання попередника;

- обприскування бур'янів, що проросли, гербіцидами на основі гліфосатової кислоти з витратою робочої рідини не менше 300 л/га, уникати проведення будь-яких операцій з обробки грунту впродовж 20–25 днів;

- глибока оранка поля в жовтні плугами з передплужниками в агрегаті з котками та боронами.

Вимоги щодо виконання агрозаходів: підрізування бур'янів, створення умов для проростання насіння, що осипалося, та насіння з поверхневого шару грунту; рівномірний розподіл рідини по всій площі чи в окремих осередках за висоти багаторічних бур'янів не менше 10 см; загортання рослинних решток на дно борозни.

У жовтні — поле під висів цукрових буряків — проти грунтоживучих фітофагів (дротяники, несправжньодротяники, личинки пластинчастовусих жуків, коренева попелиця, бурякова нематода, сірий довгоносик) слід зробити осіннє обстеження грунтів на заселеність цими фітофагами.

Вимоги щодо виконання агрозаходів: особливу увагу приділяти полям у ланці з багаторічними травами та в насінницьких господарствах з дотриманням строків повернення бурякокультур на попереднє поле.

У жовтні — лісосмуги, перелоги, узбіччя доріг, багаторічні трави тощо — проти лучного метелика, саранових, бурякових щитоносок, блішок, клопів, довгоносиків, мертвоїдів слід провести осіннє обстеження резервацій місць зимівлі шкідників цукрових буряків та визначення ступеня загрози для культури.

Вимоги щодо виконання агрозаходів: визначення зимуючого запасу шкідників та прогнозування ступеня загрози для культури в наступному році.

У жовтні — поле після збирання цукрових буряків — проти звичайного бурякового довгоносика, сірого та чорного довгоносика, лялечок листогризучих совок, мінуючої молі, мінуючих мух, бурякової крихітки треба провести грунтові обстеження, аналіз грунтових проб на заселеність спеціалізованими шкідниками.

Вимоги щодо виконання агрозаходів: визначення зимуючого запасу й ступеня загрози для посівів культури наступного року. Планування системи захисту.

У жовтні-листопаді — поле після збирання цукрових буряків — проти звичайного бурякового довгоносика, мінуючої молі, мінуючих мух, лялечок листогризучих совок, лучного метелика; церкоспорозу, борошнистої роси, іржі та ін. слід зробити зачищення поля від післязбиральних решток, глибоку оранку плугами з передплужниками.

Вимоги щодо виконання агрозаходів: глибше загортання решток, інфікованих збудниками хвороб та зимуючих стадій шкідників з поверхневого шару, підняття їх з обертанням пласта на поверхню із глибших шарів, механічне пошкодження та знищення птахами.

У грудні-березні — організаційно-господарські заходи проти комплексу шкідників, збудників хвороб і бур'янів — проводять планування диференційованої системи захисту для кожного бурякового поля залежно від ступеня загрози шкідливих організмів. Замовляють насіння стійких сортів і протруюють на насіннєвих заводах протруйниками, що зможуть забезпечити надійний захист сходів. Ремонт техніки, закупівля потрібного асортименту препаратів. Аналіз грунтових проб на засміченість насінням бур'янів.

Вимоги щодо виконання агрозаходів: зональна диференційована система захисту має забезпечити зменшення потенційних втрат урожаю не менше як на 85%, відповідати вимогам охорони довкілля й забезпечити окупність витрат на захист не менше 1:4,5.

У березні — на початку травня — передпосівний період — сівба — для правильного вибору заходів боротьби з комплексом шкідників, збудників хвороб і бур'янів здійснюють оцінку агротехнічного стану полів (удобрення, системи обробітку грунту, контрольні обстеження та оцінка стану перезимівлі шкідників, рівня засміченості поверхневого (0–5 см) шару грунту насінням бур'янів). У разі потреби проводять вирівнювання поверхні грунту.


 
 

Цікаве

Загрузка...