WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Організація праці в сільському господарстві (вирощування картоплі) - Курсова робота

Організація праці в сільському господарстві (вирощування картоплі) - Курсова робота

На вирощуванні картоплі працю оплачують за обсягом виконаних робіт, згідно тарифних ставок працівників відповідних категорій.

В господарстві використовують акордно-преміальну систему оплати праці. Акордні розміри за одиницю продукції визначають, виходячи з планового обсягу виробництва картоплі (тарифного фонду оплати праці, встановленого за технологічною картою).

Акордно-преміальна система передбачає такі основні види оплати:

 • щомісячна за обсяги виконаних робіт чи відпрацьований час;

 • доплата за продукцію, яку нараховують в кінці року;

 • плата за економію затрат

Крім основних видів оплати передбачаються додаткові заохочення за своєчасне і високоякісне найбільш важливих агротехнічних заходів, за виконання норм виробітку на збиральних роботах, за класність і стаж роботи механізаторів, за економію засобів при експлуатації і ремонті сільськогосподарської техніки, за керівництво.

Так, як оплата праці здійснюється на основі тарифної сітки, то потрібно відобразити її і показати розміри тарифних ставок для тракториста.

Таблиця 3.1.

Рекомендована тарифна сітка для оплати праці працівників сільського господарства

Продовження листа 8

Продовження таблиці 3.1.

Тарифний розряд

I

II

III

IV

V

VI

Тарифний коефіцієнт

1.00

1.09

1.20

1.35

1.55

1.80

Тарифні ставки для трактористів.

Категорії працівників

Коефіцієнт співвідношення тарифних ставок

Ставки

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

Трактористи на уборці урожаю картоплі комбінованим способом

1,29

Місячні

428,28

466,83

513,94

518,18

663,83

770,90

Годинні

2,56

2,79

3,07

3,46

3,97

4,61

Денні

17,92

19,53

21,50

24,19

27,78

32,26

Визначимо, на прикладі, заробітну плату тракториста на уборці урожаю картоплі комбінованим способом.

Вихідні дані:

тарифна ставка тракториста - 27,78

Фактична норма виробітку 38 га

Планова норма виробітку 33 га

Площа поля 130 га

Для початку визначимо полату праці тракториста за один день при простій відрядній оплаті праці:

(38/33)*27,78 = 42,23 грн.

І в залежності від того яку кількість днів відпрацює тракторист йому буде нарахована заробітна плата.

Продовження листа 8

Можна також розрахувати заробітну плату на всю площу поля:

130/33=3,93 приблизно за 4 дні буде зібране все поле картоплі

4*27,78 = 111,12 грн. Це і буде заробітна плата тракториста за збір урожаю картоплі.

Щодо організації оплати праці, то хотілося б зауважити, що надані сільськогосподарським підприємствам широкі права вимагають від їх керівників, спеціалістів та інших працівників значних зусиль, щоб система матеріальних стимулів була творчо задіяна і забезпечувала максимальну економічну ефективність. Насамперед ці завдання постають перед економічною службою, яка має об'єднувати і спрямовувати зусилля всіх спеціалістів на удосконалення трудових відносин у господарстві для створення умов економічного зростання на основі підвищення продуктивності праці.

 1. Розробка частини технологічної карти на вирощування картоплі

Технологічна карта – це документ, який складають по кожній культурі, як правило на деяку умовну площу (100га) на кілька років вперед і лише щороку користуються залежно від зміни у технології вирощування, організації праці та виробництва, вартості зберігання. Такі карти складаються і використовують всіма внутрігосподарськими формуваннями залежно від культур, які вони вирощують.

Норми відображають технологію виробництва продукції, необхідну для цього техніку, матеріально-грошові затрати, робочу силу, а також обсяг робіт, норми виробітку і розміри оплати праці.

Карта розробляється в такому порядку:

 • Встановлюються технологічні вимоги розглядуваного робочого процесу;

 • Визначається послідовність виконання технологічних операцій

 • Розраховується обсяг робіт у фізичних і умовних гектарах.

Такі карти дають змогу в повному обсязі використовувати резерви виробництва, а на цій основі підвищувати продуктивність праці.

Висновки і пропозиції

В даній роботі розглянуто питання розробки організаційних моментів по збиранню картоплі. При цьому напрошується такий висновок, що технологічний процес збирання врожаю картоплі досить складний. Він вимагає мобілізації усіх видів ресурсів: трудових, технічних, організаційних. Всі ці види ресурсів забезпечують виконання технологічного процесу.

Комбінований спосіб збирання урожаю картоплі має багато переваг: найменші витрати робочої сили, виключаються витрати пов'язані з пошкодження бульбі втрати викликані додатковим навантаженням урожаю.

Господарство має всі можливості для ефективного вирощування картоплі: родючі грунти, сприятливі кліматичні умови, високий рівень забезпеченості трудовими ресурсами, основними засобами. Все це дає можливості для одержання для високої врожайності картоплі.

Важливим елементом підвищення продуктивності праці є раціональна побудова робочих проектів, які без проведення попередньої підготовки техніки практично неможливо раціонально організувати процес збирання. Тому надзвичайно провести попередній розрахунок по нових видах машин і агрегатів, необхідних для виконання денного фонду робіт. Використати всі можливості для створення оптимальних умов роботи кожного виконавця. Важливим елементом досягнення важливих результатів є також питання розмежування щодо форми оплати праці та відповідних норм для кожного працівника. Отже, лише за умови високої організації праці можна добитися значних урожаїв картоплі.

Список використаної літератури

 1. Верещпгин М.И., Птеченков К.А. „Комплексная механизация уборок и хранения картофеля". – М.: Колос, 1997.-352с.

 2. „Інтенсивна технологія вирощування картоплі"/ В.Д.Волков, Г.М.Колонтай, М.П.Мукосій. – К.:Урожай, 1989.-40с

 3. Грищенко Ф.Н., Утеков М.Б. „Новые картофелеуборочные машины". – М.: Колос, 1972. – 168с.

 4. Громов М.М. „Наочне приладдя з наукової організації, нормування і оплати праці на с/г підприємствах" – М.:Економіка. 1984, 287с.

 5. Гаврилюк Л.А. „Економіка праці". Умань 2004. – 386с.

 6. Операційна технологія виробництва картоплі/ В.І.Дзюба, В.Г. Батута, В.С. Кущенко та ін., За ред. В.І.Дзюби, В.Г.Батюти. – К.: Урожай, 1987. – 200с

 7. Эксплуатация машинотракторного парка. К.: Вища школа, 1983. – 447с

 8. Настенко П.М. „Комплексна механізація збирання картоплі". – К.: Урожай, 1964.-162с.

 9. „Практикум із наукової організації, нормування і оплати праці на с/г підприємствах", М.: Агропромвидав, 1986р. – 288с.

 10. „Интенсивная технология производства картофеля"/Сост. К.А. Пшеченков. – М.:Росагропромиздат, 1989.-303с


 
 

Цікаве

Загрузка...