WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Організація праці в сільському господарстві (вирощування картоплі) - Курсова робота

Організація праці в сільському господарстві (вирощування картоплі) - Курсова робота

Курсова робота

Організація праці в сільському господарстві (вирощування картоплі)

План

Вступ

 1. Значення і передовий досвід використання карт організації праці в сільському господарстві

 2. Організаційно-економічна характеристика господарства і галузі

 3. Карта організації праці на процес збирання картоплі комбінованим способом

 4. Розробка частини технологічної карти вирощування однієї з сільськогосподарських культур

 5. Висновки і пропозиції

 6. Список використаної літератури

Сучасний період соціально-економічного розвитку в Україні характеризується докорінною перебудовою системи суспільних відносин, активізацію процесів формування базових основ ринкової економіки. Суттєві перетворення відбуваються у соціально-трудовій сфері. Саме це потребує активної уваги до створення сучасної системи економіки праці, яка б дозволила відчутно підвищити її продуктивність. Особливо складна ситуація в сфері праці склалася в аграрному секторі економіки внаслідок погіршення демографічного стану, посилення міграції населення, спаду трудової дисципліни, активності працюючих та їх старіння тощо.

Курс „Соціально – трудові відносини у сільськогосподарський підприємствах" входить в комплекс наукових дисциплін – соціально-економічних, біологічних правових (організації виробництва, економіка сільського господарства, статистика, психологія, охорона праці, трудове право, тощо). Її предметом являється вдосконалення організації праці на основі досягнення науки і передового досвіду. При цьому розглядаються питання як з точки зору ефективності ведення виробництва, - ріст продуктивності праці, раціональне використання машин і обладнання, сировини, палива, енергії, так і з соціальної точки зору – зменшення питомої ваги річної, важкої і шкідливої для здоров'я праці, підвищення її змістовності і привабливості.

Організація, планування, вдосконалення матеріального стимулювання праці подається з огляду на переформування економічних відносин, які відбуваються на селі, переходу до ринкової економіки. Нові умови господарювання, зміна відносин робітників до власності викликають потребу в пошуках нових підходів до організації виробничого процесу. Підприємства одержали широкі права, вони самостійно вирішують багато практичних питань з організації праці, режимів праці і відпочинку, нормування праці, оплати праці.

Стосовно вибраної теми можна зауважити, що сучасний рівень механізації робіт по вирощуванню і збиранню картоплі задовольняє потреби сільського виробника ще не в повній мірі. Особливо це стосується тих господарств, в яких затрачається великий обсяг праці на вирощування і збирання цієї культури.

В тих же господарствах, де картопля є передовою культурою, широко використовується механізоване вирощування і збирання врожаю, такі господарства чутливо реагують на передовий досвід в справі картоплярства, впроваджуючи при цьому передові технології. При цьому вони мають і високі врожаї на великих площах. Звичайно, ефективність впровадження передової технології в значній мірі залежить від рівня агротехніки та врожайності даної культури.

Отже, впровадження інтенсивних технологій вирощування картоплі, застосування сучасних машин і агрегатів разом з вдосконаленням організації праці є важливими чинниками підвищення врожаю культури та зменшення собівартості одержаної продукції.

Метою даної курсової роботи є розробити карту організації праці на процеси збирання врожаю картоплі комбінованим способом в СТОВ „Колос" Жашківського району Черкаської області.

 1. Значення і передовий досвід використання карт організації праці в сільському господарстві.

Карти організації праці в сільському господарстві надають неоціненну допомогу при використанні тих чи інших технологічних операцій. Вони дають змогу на практиці здійснювати трудові процеси на основі наукових принципів, з допомогою їх здійснюється зв'язаність і узгодженість засобів праці, предметів праці та самої праці. Основна мета таких карт – показати шлях найбільш оптимального проведення технологічних процесів.

Що ж таке карта? Карта – це документ, в якому містяться наукові основи організації праці. В ній відображається послідовність і перелік дій виконавця в трудовому процесі, детально описуються раціональні методи і прийоми виконання тих чи інших операцій, проводяться інші вказівки щодо організації трудового процесу, робочого місця. Карта – це еталон, оптимальна на даний час модель організації виробництва. Вона віддзеркалює розвиток науки і техніки, ступінь використання прогресивних технологій.

На сьогодні розроблені типові карти організації праці, розраховані типові затрати, описані різні варіанти умов виробництва для основних сільськогосподарських культур, тварин, робіт, тощо. Над розробкою карт організації праці працюють цілі інститути, науково-дослідні станції стандартизації, відповідні працівники підприємств.

Карти складаються як на окремі трудові операції, так і на комплекс взаємопов'язаних трудових операцій. На комплекс взаємопов'язаних трудових операцій складається комплекс карт. Карти організації праці є основним документом щодо раціонального проведення організації трудових операцій та процесів.

Процес підготовки і впровадження таких карт складається з трьох етапів:

 • Вивчення сучасного стану проведення одного трудового процесу;

 • Складання більш раціональної карти з урахуванням нових розробок;

 • Впровадження розробленої карти в серійне виробництво.

При розробці технологічної карти враховується потреба в техніці і у виконавцях, їх функцій, способи і прийоми праці, схеми руху машин і агрегатів, графік узгодження окремих операцій, раціональний режим праці і відпочинку, оплати праці, техніка безпеки.

Застосування типових карт в господарстві можливе лише за умови, що умови праці і виробництва відповідають прийнятим критеріям. Тому впровадження карт організації праці сприяє встановленню в господарствах науково обґрунтованих норм затрат праці.

 1. Організаційно-економічна характеристика господарства і галузі.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Колос" розташоване в центральній частині Жашківського району, на правобережній частині Черкаської області. Відстань до районного центра складає 7 кілометрів, а до обласного центру м. Черкаси – 220 кілометрів. До найближчої залізничної станції – 9 кілометрів. До пунктів здачі сільськогосподарської продукції відстань така: до хлібоприймального пункту – 9 км, до цукрового заводу – 13км, до маслозаводу – 11 км.

Щодо природних умов то СТОВ „Колос" знаходиться в зоні нестійкого зволоження лісостепової зони, клімат помірний. Переважаючими типами грунтів є чорноземи та опідзолені. Якість грунтів досить велика (бал вище 80). Вміст гумусу в чорноземах складає 3,54 – 3,63%. Кислотність грунтів в межах 5,7 – 5,9. Грунти добре забезпечені фосфором, азотом і калієм.

Землекористування складає 2340 гектар, серед яких сільськогосподарських угідь – 2133 га: рілля – 2095 га, сіножаті – 46 га, пасовища – 58 га, багаторічні насадження – 8 га, ліс – 54 га і 16 га водойм.

СТОВ „Колос" має таку структуру товарної продукції, яка наведена у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Структура товарної продукції СТОВ „Колос"

Назва продукції

Товарна продукція, тис. грн.

В середньому за

2002-2004р.р.

2002рік

2003 рік

2004рік

тис. грн..

%

Зернові – всього

228

235

230

231

24,2

Цукровий буряк

131

124

188

124

13,0

Соняшник

382

421

415

406

42,6

Картопля

3

5

5

4,3

0,5

Продовження таблиці 2.1.


 
 

Цікаве

Загрузка...