WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Системи технологій та технологічні процеси – основні поняття. Інноваційні процеси в технологіях. Основні показники ефекту та ефективності інновацій (к - Контрольна робота

Системи технологій та технологічні процеси – основні поняття. Інноваційні процеси в технологіях. Основні показники ефекту та ефективності інновацій (к - Контрольна робота

У разі оберненої полярності дуга горить нестабільно і вуглець з електроду, виготовленого з графіту, переноситься в шов, тобто відбувається навуглецьовування металу виробу. Цей спосіб широко використовується для виправлення дефектів чавунних відливків і нанесення порошків твердих сплавів на поверхні деталей, які в процесі роботи контактують, тобто труться поверхнями.

2. Зварювання плавким металевим електродом і дугою прямої дії. Для утворення дуги використовують як постійний, так і змінний струм. При цьому способі зварювання відсутній присадний дріт. Його роль виконує металевий електрод. Зварний шов утворюється з розплавів металу виробу та металу електрода. Цим способом виконують близько 99% усіх зварних робіт, із них 80% при змінному струмі.

Продуктивність цього способу зварювання більша, ніж способу Бенардоса. Крім того, відсутнє навуглецьовування утворених швів.

3. Зварювання плавкими металевими електродами і дугою непрямої дії. При цьому способі зварювання дуга горить між двома плавкими електродами. Місце з'єднання виробів плавиться теплотою, яка виділяється під час горіння дуги. Шов утворюється за рахунок розплавів металу виробів і електродів.

4. Зварювання трифазною дугою. При цьому способі зварювання використовують два ізольованих один від одного електроди, які разом з виробами ввімкнено у зварювальне коло. Електроди і вироби приєднані до різних фаз трифазного струму. У разі ввімкнення джерела струму виникають три дуги: між кожним електродом і виробами та між електродами. За продуктивністю цей спосіб зварювання в 2-3 рази перевищує зварювання одним електродом. Його використовують у процесі автоматичного зварювання виробів великої товщини.

5. За способом виконання зварних робіт. Дугове зварювання проводять ручним, напівавтоматичним і автоматичним способами.

У ході ручного зварювання електроди переміщують уздовж місця з'єднання виробів уручну. Для ручного зварювання використовують електроди з покриттям. Цей спосіб зварювання зручний у разі виконання коротких і криволінійних швів, швів у труднодоступних місцях, а також у процесі з'єднання виробів складної форми. Проте цей спосіб зварювання має малу продуктивність порівняно з автоматичним дуговим зварюванням під шаром флюсів. Якість шва залежить від фаховості робітника – зварника.

У ході напівавтоматичного зварювання подання електричного зварювального дроту механізоване, а дуга переміщується вручну. Цей спосіб зварювання застосовують тоді, коли не можна застосувати автоматичне зварювання. Ручний і напівавтоматичний способи зварювання мають малу продуктивність і дають незначну якість шва.

6. Автоматичне зварювання під шаром флюсів. Недоліки, які мають ручне і напівавтоматичне зварювання позбавлене автоматичне зварювання під шаром флюсів. Серед автоматичних способів зварювання використовують непокритий зварювальний дріт і флюси. Подання електродного дроту в зону зварювання механізоване, запалення дуги автоматизоване.

У ході автоматичного зварювання під шаром флюсів дуга горить між зварювальним дротом і виробами. Дуга та зварювальна ванна, яка утворилась у процесі плавлення електродного дроту і країв виробів, з усіх боків щільно закриті шаром флюсів товщиною 30-50 мм. За високої температури в зоні горіння дуги флюси плавляться, взаємодіють зі складовими атмосфери і поверхня розплавленого металу покривається розплавленим шлаком. Унаслідок переміщення електроду металева і шлакова ванни застигають і утворюється зварний шов, який зверху прикритий твердою шлаковою кіркою.

Електричний струм силою 1000-4000 А і потужна, прикрита шаром флюсів, дуга сприяють збільшенню швидкості зварювання та глибини проплавлення металу, що дає можливість зварювати вироби значної товщини за одне проходження.

Порівняно з ручним зварюванням швидкість процесу в 5-10 разів більша, а витрати електроенергії – у 1,5 рази менші. Проте слід пам'ятати, що в процесі автоматичного зварювання під шаром флюсів ставляться значні вимоги до підготовлення поверхонь зварюваних виробів. Тому цей спосіб зварювання доцільніше застосовувати у серійному виробництві в процесі утворення нижніх швів досить великої довжини (понад 0,5м) і товщини (понад 3мм).

Для зварювання виробів з мало вуглецевих і мало легованих сталей використовують кремнієвий та мангановий флюси. Їх шлаки мають великий вміст SiO2 і MnO. Флюси виплавляють в електропечах із манганової руди та плавикового шпату. Вироби, виготовлені з багато легованих сталей, зварюють під шаром флюсів, які отримують сплавленням плавикового шпату, алюмосилікатів й алюмінатів.

Дугове зварювання під шаром флюсів використовують у серійному та масовому виробництві в процесі виготовлення казанів, резервуарів для зберігання рідин і газів, корпусів суден, труд тощо.

7. Дугове зварювання в захисних газах. Для захисту дуги та розплавленого металу від дії складових атмосфери (кисню, азоту) крім флюсів використовують гази (водень, метан, оксид вуглецю), які здатні відновлювати оксиди заліза та оксиди інших металів або інертні гази (гелій, аргон), які не взаємодіють з компонентами матеріалів зварюваних виробів. Іноді використовують суміші двох або більше газів, наприклад аргон і вуглекислий газ. Газове захисне середовище порівняно із флюсовим (шлаковим) спрощує процес зварювання, дає можливість спостерігати за зварним швом, але вимагає захисту зварника від випромінювання дуги. При цьому способі зварювання в зону дуги, яка горить між зварюваним виробом і плавким або неплавким електродом, подають захисний газ, який відтискає повітря від місця зварювання.

8. Аргонно – дугове зварювання та зварювання в середовищі вуглекислого газу. Ці способи зварювання часто використовують у промисловості. Тут надійніше захищається розплавлена ванна від дії атмосфери, що забезпечує ліпшу якість шва, більшу продуктивність і ширшу можливість автоматизації та механізації зварювальних робіт. Крім того, ці способи зварювання не потребують електродів з покриттями.

Цей спосіб зварювання розроблено вченими Київського Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України. Його відзначено великою золотою медаллю на Всесвітній виставці в Брюсселі.

9. Електрошлаковим зварюванням називають спосіб без дугового електричного зварювання під шаром розплавлених флюсів.

У процесі електрошлакового зварювання метали виробів і електродів розплавляють теплотою, яка виділяється під час проходження електричного струму через розплавлені флюси.

Флюси, які використовують при зварюванні, мають бути електропровідними. Вони повинні мати вищу температуру плавлення, ніж метали виробів і електродів. Для зварювання використовують плавкі електроди без покриття. Їх кількість залежить від товщини виробів.

У простір між краями вертикально встановлених деталей, початковою планкою і шлакоутримувальними мідними повзунами подають флюси і один, що кріпиться в електродотримачі або кілька електродних дротів.

Процес зварювання починається із запалення дуги між електродним дротом і початковою планкою. Після розплавлення флюсів і утворення достатньої кількості розплаву електродний дріт опускають у розплав і горіння дуги припиняється. Проте струм продовжує протікати через розплав, і теплота, яка виділяється в ньому, витрачається на подальше плавлення флюсів, країв зварюваних виробів та електродного дроту. Електроди плавляться в розплаві флюсів та краплями стікають до зварювальної ванни. Метал з електродів під час проходження через флюси очищається від домішок (сірки, неметалевих включень, газів тощо), тобто рафінується. Отриманий шов має добрі механічні властивості. Вони майже не відрізняються від властивостей металів зварюваних виробів. Шов формується між двома мідними повзунами, які охолоджуються водою, що протікає по трубах. Електродний дріт до зони зварювання подається автоматично. Так само автоматично переміщуються повзуни вздовж шва після кристалізації розплавленого металу.

Цим способом можна зварювати вироби товщиною 50-3000мм. Для з'єднання виробів товщиною до 150мм використовують один електрод, за більшої товщини – кілька. Діаметр електродного дроту – 2-3 мм, сила струму – 750-1000 А.

Електрошлакове зварювання використовують для виготовлення великих конструкцій - вузлів вальцювань, казанів високого тиску, деталей потужних пресів і верстатів, роторів і валів гідротурбін тощо.

Електрошлакове зварювання порівняно з автоматичним під шаром флюсів має ряд переваг: більшу продуктивність, меншу собівартість 1 м зварного шва, поліпшену мікроструктуру шва. Збільшення продуктивності зумовлене безперервністю процесу зварювання, виконанням шва за одне проходження в разі різної товщини зварюваних виробів і збільшенням сили струму в 1,5 – 2 рази. Мікроструктура та властивості шва поліпшуються за рахунок одно прохідності, в разі якої на відміну від багато прохідності відсутня багатошаровість. Собівартість виготовлення з'єднання зменшується за рахунок збільшення продуктивності зварювання, зменшення витрат електродного дроту, флюсів та електроенергії.


 
 

Цікаве

Загрузка...