WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Вибір професії і проблема зайнятості молоді - Реферат

Вибір професії і проблема зайнятості молоді - Реферат

продуктивних сил в Україні, що історично склалася, можна припустити, що в найближчій перспективі прискорено розвиватиметься сільське господарство і тісно пов'язана з ним харчова промисловість. Наздоганятиме Україна своїх західноєвропейських сусідів і в галузі житлового будівництва, будівництва шляхів сполучення. В комплексі промислових галузей авангардне місце посядуть енергетика, видобуток корисних копалин, що слугуватиме основою для розвитку хімічної та фармацевтичної промисловості; набудуть поширення різноманітні технопарки. Важливі будуть також страхові компанії, пенсійні фонди, рекламні агенції, готельне господарство, зв'язок, туризм тощо.
Розвиватимуться вони на якісно новому оснащенні робочих місць та високоефективній організації праці, з використанням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій. Як свідчить досвід країн, де виробництво масових товарів і послуг здійснюється саме так, автоматична система машин заміняє не тільки функції фізичної, а й частини розумової праці, беручи на себе як усі контрольновимірючі, так і значну частину логічних операцій.
Розвиток вказаних видів економічної діяльності відбуватиметься при входженні в них іноземних компаній. Отже, виробничі колективи в них формуватимуться з залученням фахівців із-за кордону, тобто конкуренція за кращі робочі місця значно посилиться. Адекватною відповіддю на такі перспективи можуть бути додаткові зусилля на досягнення вершин професіоналізму, і в цьому контексті найдоречнішим буде опанування іноземної мови.
Усі ці судження актуальні для таких видів діяльності, як охорона здоров'я, освіта і культура, які, сподіваємося, нарощуватимуть свій потенціал.
Звичайно, без належного кадрового забезпечення не обійтися. Крім профільних фахівців, кожному підприємству, незалежно від здійснюваного виду економічної діяльності, потрібні будуть і бухгалтери, і юристи, і менед-жери з персоналу. Загалом використання висококваліфікованої праці зростатиме, - в іншому разі знижуватиметься ефективність виробництва. При цьому продуктивність праці зростатиме, тому для деяких професій спостерігатиметься відносне скорочення потреби.
Відбуватимуться зміни, пов'язані з переходом від індустріального до постіндустріального суспільства. Зазначені тенденції мають стати орієнтиром уваги до професій, які йому потрібні.
Алгоритм прийняття рішення
Кожна людина, яка досягла значних успіхів на трудовій ниві, хоча б раз в житті обирала професію. Бо тільки досягнувши найвищого ступеня майстерності у виконанні певного виду робіт, можна уникнути марґіналізації, соціально-культурної упослідженості. Зважаючи на таку обставину, процес вибору став предметом наукових досліджень в таких аспектах: економічний, соціологічний, психологічний. Більшість наукових розробок стосовно розв'язання проблеми вибору професії молоддю, що досягає працездатного віку, пропонує враховувати три позиції: власні побажання, мотиви і цілі; психологічні особливості, оцінювання можливостей виконувати ту чи іншу роботу; встановлення переліку професій, що відповідають поточним вимогам існуючих в економіці робочих місць.
Вибір - це творчий процес прийняття рішення. Людина повинна повністю усвідомити, між якими альтернативами вона обирає. Варіант вибору, коли індивід обирає одну з кількох існуючих можливостей на основі відповідності певному критерію, є класичним зразком простого вибору.
Загалом надзвичайно складний механізм вибору можна спростити до постадійного просування до обґрунтованого рішення (див. рис. 2).
Стрижнем розв'язання проблеми вибору професії є знаходження відповіді на питання: "Як із величезної кількості професій вибрати одну, найбільш придатну?"
Процес прийняття рішення може значно ускладнитися зіткненням двох або ж навіть кількох спонук. Наприклад, якщо молода людина має схильність не до одного, а до кількох предметів (до фізики, літератури, географії), створюються передумови для вагань, сумнівів, іноді досить обтяжливих переживань. За таких умов є сенс обговорити свої міркування із друзями, батьками, вчителями, психологом, профконсультантом; доречною буде порада лікаря.
Після прийняли рішення важливо визначити, у якому навчальному закладі можна здобути освіту за обраною професією. Без цього кар'єрні задуми можуть залишитись не реалізованими. Кожна професія має свою специфіку навчання. Кожен навчальний заклад, згідно з отриманою ліцензією, дотримується визначених державою стандартів якості освіти, але все ж має свою репутацію.
Як не помилитися у виборі місця навчання - це вже інша тема, що потребує спеціального скрупульозного висвітлення. Натомість вкажемо на помилки, яких бажано уникнути саме при виборі професії. Поширеним є "борсання" в сумнівах. Справді, відкинути сумніви і невпевненість буває часом дуже важко, але підкоритися їм - значить приректи себе на ще тяжчі випробування. З цією помилкоюпов'язана й друга - ставлення до професії, що обирається, як до якоїсь константи.
Дійсно існує велика загроза помилки у виборі, яка криється в об'єктивному стані речей: набувати спеціальність потрібно як мінімум 1-2 роки, а якщо орієнтувалися на значні кар'єрні досягнення, то й 5-7 років. Можна й помилитися і оволодіти такою професією, попит на яку на ринку праці падатиме або ж до неї зміниться особисте ставлення.
Проте не слід понад міру боятися того, що вибір професії фатально визначатиме спрямованість усього життєвого шляху. Майже завжди є шанс змінити професію. А причин для цього може з'явитися більш ніж достатньо: виникатимуть нові види робіт, нові професії, а то й цілі нові напрями економічної діяльності, а крім того, паралельно в самої людини відбувається зміна цінностей, інтересів та можливостей - все це потребуватиме від-повідної корекції кар'єрного шляху. Не виключена навіть неодноразова зміна сфери професійної діяльності. Отже, до перепрофесіо-налізації слід ставитись загалом позитивно. Освоєння нової професії, крім уже набутої, може навіть підняти компетентність працівника, зробити його обізнаним у міждисцип-лінарних сферах діяльності. При виборі нової професії цілком прийнятно також послуговуватись запропонованою формулою вибору професії.
За умов швидких змін засобів виробництва, технологій, організаційних засад, характеру стосунків між роботодавцями і найманими працівниками будь-який вибір може стати вдалим, але із дотриманням певних правил:
1) Прагнути досягнути за допомогою теоретичних знань (в період навчання) та практичних навичок (виконуючи щоденно роботу на робочому місці) найвищих вершин в обраній (опанованій) професії;
2) Постійно тримати руку на пульсі вимог до конкурентоспроможності професії (посади) на ринку праці та робити реальні кроки для власної відповідності їм за допомогою підвищення кваліфікації, опанування суміжних професій;
3) Бути озброєним "технікою" самостійного професійного вдосконалення.
Література
1. Аронсон Э. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
2. Бондарчук О. І. Прийняття особистісного рішення: теоретичні та експериментальні підходи // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - Житомир, 2005. - С. 35-39.
3. Вильховченко Э. Социально-профессиональное развитие человека в производстве передовых стран // Мировая экономика и международные отношения. - 1997. - № 8. - С. 45-53; 1997. - № 9. - С. 87-97.
4. Дубровина З. В. О выборе профессии. Методические материалы в помощь лектору. М.: Центральный НИИ санитарного просвещения, 1983.
5. Злобіна О., Тихонович В. Суспільна криза і життєві стратегії особистості. - К.: Стилос, 2001.
6. Кастельс М. Інформаційні технології, глобалізація та соціальний розвиток // Економіка знань: виклики глобалізації та Україна, КНІСД. - С. 81-104.
7. Климко С. Г. та ін. Людський капітал: світовий досвід і Україна. - К.: Основа, 2006.
8. Лукашевич М. П., Бондарчук Л. В. Інноваційні соціальні технології професійного самовизначення особистості: Навч. пос. - К.: ІПК ДСЗУ, 2005.

 
 

Цікаве

Загрузка...