WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Процес організаційного проектування та раціоналізації виробничих систем - Реферат

Процес організаційного проектування та раціоналізації виробничих систем - Реферат


Реферат на тему:
Процес організаційного проектування та раціоналізації виробничих систем
Методичні основи проектування. Мета створення підприємства (виробничої системи) пов'язана з вибором елементів, масштабом, організаційним типом виробництва та іншими чинниками.
Цілі та підцілі створення і функціонування виробничої системи різноманітні і численні. Тому використовують системне формулювання цілей і підцілей для забезпечення побудови дерева цілей. Дерево цілей дає змогу оцінити ймовірність досягнення цілей вищого та нижчого рівня відповідно до ресурсів, а також установити пріоритет цілей.
При створенні виробничої системи, а також в процесі її функціонування необхідне чітке виконання вимог до продукції, послуг:
" відповідність технологічного процесу властивостям сировини, матеріалу, продукції;
" відповідності виробничих потужностей усіх складових елементів системи, що забезпечує результативність у цілому.
При цьому треба визначити спеціалізацію закріпити її за кожним робочим місцем. За спеціалізацією робочих місць визначають їх підбір згідно з технологією виготовлення виробів чи надання послуг.
Вибір виду організації праці та системи обслуговування робочих місць здійснюється стосовно устаткування і технологічного процесу.
Властивості виробничих систем зумовлюють їх складність, особливо взаємодією головних її елементів - людей та технічних засобів праці. Виходячи з конструктивно-технологічних характеристик будь-якого нового багатофункціонального виробу, підприємство як система теж має свої властивості і принципи побудови.
Системний методологічний підхід до визначення суті організаційних процесів в управлінні виробничими системами дає змогу чіткіше визначити галузі організаційної діяльності у виробничих системах: це встановлення і забезпечення доцільних зв'язків у сфері руху і використання засобів виробництва, живої праці та управління.
Проектування організації виробництва - це процес розроблення організаційної, технічної і планово-економічної документації, за якою створюється і реалізується (матеріалізується) на практиці виробнича система.
Узагальнений алгоритм організаційного проектування виробничої системи наведено на рис. 14.6.
Передпроектний етап проектування. Головною метою оргпроектування на ранніх стадіях є побудова структури ВС і визначення основних параметрів її функціонування, що розглядається як зовнішнє проектування.
Рис. 14.6. Загальний алгоритм
Зовнішнє проектування передбачає: 1) проведення комплексного техніко-економічного обстеження виробництва; 2) розроблення технічного завдання.
Мета передпроектного обстеження полягає в усвідомленні ролі і місця об'єкта оргпроектування в системному оточенні, формулюванні вимог зовнішнього середовища, яким він має відповідати; виявленні недоліків базового варіанта організації об'єкта (діючого чи аналогічного виробництва), їх причин і шляхів усунення; намічанні організаційно-технічних заходів і формулюванні вихідних вимог на проектування.
Загальна характеристика об'єкта обстеження (оргпроектування) охоплює такі питання: призначення виробництва; показники призначення продукції, що випускається; зовнішні зв'язки і сполучені виробництва; техніко-економічна характеристика виробництва.
Аналіз діючого (базового) варіанта організації об'єкта містить аналіз: конструктивно-технологічних та організаційно-планових характеристик продукції; технологічних процесів і засобів технологічного оснащення; виробничої структури і виробничого процесу; соціальних характеристик праці; основних техніко-економічних показників виробництва.
За результатами проведеного обстеження та аналізу його даних мають бути сформовані такі рішення:
" основні цілі та завдання створення, функціональне призначення ВС;
" напрям і ступінь охоплення комплексною автоматизацією виробничого процесу за його стадіями і складовими;
" форма спеціалізації та ступінь концентрації виробництва у ВС однотипних деталей (робіт);
" переважний тип виробництва, необхідна виробнича потужність, номенклатура деталей "першого запуску" та її розбивка на групи;
" припустимий діапазон зміни конструктивно-технологічних характеристик деталей (технологічний потенціал ВС);
" динаміка відновлення номенклатури як за рахунок параметричної, так і структурної гнучкості;
" вимоги до: організаційної, функціональної та елементної структури ВС; характеру зовнішніх і внутрішніх зв'язків (планування, розміри транспортних партій, ритмічність, час функціонування, форми постачання і вивозу інгредієнтів виробництва); складу завдань, що розв'язується АСУ; системи документообігу; охорони праці і техніки безпеки; техніко-економічні показники оцінки роботи ВС.
Структурна модель процедури організаційного проектування наведена на рис. 14.7.
Рис. 14.7. Структурна модель процесу організаційного проектування виробничої системи
Вибір форми організації виробництва. Вибір форми організації виробництва передбачає виконання таких завдань:
1. Обґрунтування типу виробництва. Тип виробництва визначається окремо для деталей кожного найменування або через коефіцієнт масовості, або за коефіцієнтом закріплення операцій, для чого розрахункові значення коефіцієнтів зіставляються з нормативними.
2. Обґрунтування складу підрозділів та їх спеціалізації. Виходячи з типу виробництва, на основі групування деталей за спільністю конструктивно-технологічних і організаційно-планових ознак визначається склад основних виробничих підрозділів та їх спеціалізація: предметна (подетальна) або технологічна.
3. Обґрунтування форм організації підрозділів. З огляду на прийнятий склад і спеціалізацію підрозділів для кожного з них визначається форма організації: технологічна, предметна (предметно-замкнута, предметно-групова) чи змішана.
4. Побудова організаційної структури виробництва. У результаті узагальнення та узгодження на системному рівні проектних рішень, що прийняті в п. 1-3, здійснюється:
" уточнення рівня організаційної структури та адміністративного статусу спроектованої ВС;
" побудова зв'язків та ієрархічного співпідпорядкування елементів оргструктури;
" виділення спеціалізованих підрозділів на кожному рівні та їх опис;
" побудова моделі (схеми) оргструктури виробництва.
Структурно-функціональна організація виробництва. Виходячи з прийнятих технологічних процесів перетворення матеріальних та інформаційних потоків, виконується процедура синтезу функціональної структури ВС як основної робочої структури проектування, призначеної для визначення складу структуроутворюючих елементів ВС і взаємозв'язків між ними на віртуальному рівні. На її основі здійснюється вибір технологічного й інформаційно-керуючого устаткування (синтез елементної структури ВС), а також розроблення алгоритмів її функціонування (алгоритмічної моделі ВС).
Взаємозв'язок елементів ВС реалізується за допомогою руху матеріалів виробництва та інформації, якийзавершується виробництвом продукції. Зв'язки елементів можуть бути відображені матеріальними та інформаційними потоками. Самі елементи визначаються через функції, які ними виконуються і які описані в термінах операцій перетворення

 
 

Цікаве

Загрузка...