WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Технологічна і екологічна підготовка виробництва - Реферат

Технологічна і екологічна підготовка виробництва - Реферат

всі витрати навиготовлення виробу треба поділити на змінні (Взм), річний розмір яких прямо пропорційно залежить від річного обсягу випуску виробу (Nрч) та умовно-постійні (Вум.пт), розмір яких не залежить від зміни обсягу виробництва.
До змінних належать такі витрати: на основні матеріали за винятком відходів; на паливо (для технологічних цілей); на різні види енергії (для технологічних цілей); на основну та додаткову заробітну плату виробничих робітників з відрахуваннями на соціальні цілі; на експлуатацію універсального технологічного устаткування; на експлуатацію інструменту та універсального оснащення.
До умовно-постійних належать витрати: на експлуатацію устаткування, оснащення та інструменту, спеціально сконструйованих для здійснення технологічного процесу за даним варіантом; на оплату підготовчо-завершального часу.
Загальна формула технологічної собівартості для операції (i - j) має такий вигляд:
Після визначення технологічної собівартості за двома варіантами процесу розраховують величину річного критичного обсягу продукції за кожною операцією.
Якщо зіставлення варіантів технологічного процесу здійснити графічно, то буде очевидно, що критичним обсягом виробництва продукції є абциса точки перетину двох прямих з початковими ординатами Вум.пт 1 та Вум.пт 2 для кожного варіанта рівняння його технологічної собівартості.
Таким чином, визначення абциси цієї "критичної точки" є завершальним етапом техніко-економічних розрахунків, які встановлюють сфери найдоцільнішого застосування кожного з варіантів, що зіставляються, і які обмежуються певним розміром програм Nрч.
Наприклад, треба вибрати ресурсозберігаючий технологічний процес, який складається з чотирьох операцій, кожна з яких має два варіанти виконання (табл. 13.1). Виробнича програми Nрч = 800 шт.
Таблиця 13.1
ЕКОНОМІЧНІ ПАРАМЕТРИ ВАРІАНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ

п/п Варіанти технології Взм, грн/шт. Вум.пт, грн/рік
1 Виготовлення паст
1 варіант 150 120 000
2 варіант 120 150 000
2 Трафаретний друк
1 варіант 200 270 000
2 варіант 150 200 000
3 Термообробка паст
1 варіант 120 250 000
2 варіант 70 300 000
4 Захист тонкоплівкових елементів
1 варіант 350 250 000
2 варіант 250 350 000
Для першої операції шт.
Технологічна собівартість продукції на першій операції при обсязі Nкр = 1000 шт. становить:
Стех1 = 150 · 1000 + 120 000 = 270 000 грн.;
Стех1 = 120 · 1000 + 150 000 = 270 000 грн.
Також аналогічно визначаються Nрч та Стех за варіантами на всіх операціях.
На підставі розрахункових даних будуємо графік зміни собівартості продукції і визначаємо зони з найменшими витратами (рис. 13.7).
Виходячи з заданої програми N = 800 шт., вибираємо на першій операції 1 варіант, тому що N = 800 шт. менше Nкр = 1000 шт., що забезпечує нижчу собівартість продукції. Аналогічно діємо на всіх операціях.
Загальна технологічна собівартість продукції заданої програми становить:
Собівартість одиниці продукції Стех.од = 1 456 000 : 800 = 1860 грн.
Рис. 13.7. Графік зміни технологічної собівартості за 1 та 2 варіантами
Якщо треба визначити економічний технологічний процес з більшої кількості варіантів (наприклад, з п'яти), тоді будується орієнтовний граф, дуги якого являють собою технологічні операції. Для оцінки використання ресурсів при можливих варіантах виготовлення деталей (виробу) вводиться цільова функція Стех, тобто сума технологічних собівартостей за кожною з запрограмованих операцій, з тим щоб їх сума була мінімальною:
Визначити оптимальний варіант технологічного процесу можна шляхом вибору маршруту в заданому орієнтовному графі, що має мінімальну сумарну собівартість.
Документація технологічних процесів. Документи на технологічні процеси варто оформляти відповідно до вимог стандартів "Єдиної системи технологічної документації" (ЄСТД). Спроектований технологічний процес записують у технологічних картах, на основі яких складають матеріальні специфікації і відомості необхідного інструменту та іншого оснащення. Технологічні карти залежно від рівня деталізації і типу виробництва розподіляються на: маршрутні, операційні та операційно-інструкційні (рис. 13.8).
Маршрутні технологічні карти містять перелік цехів, а всередині цехів - перелік технологічних операцій із зазначенням устаткування, технологічного оснащення, розряду роботи і норми часу на кожну операцію. Вони використовуються в умовах одиничного і дрібносерійного виробництв з великою номенклатурою продукції, коли їх буває достатньо для обробки деталей або виконання складальних операцій. Ці карти є основою для міжцехового планування (розцеховки) на підприємствах таких типів виробництв.
Операційні технологічні карти використовуються в серійному виробництві. У них послідовно вказуються операції, "переходи" і "проходи", перелік устаткування за типом і моделлю для виконання кожної операції, технологічного оснащення, види різального (оброблювального) і контрольного (вимірювального) інструментів за кожним "переходом", режими різання (кількість обертів, глибина різання, величина подачі тощо) і розряду роботи, норми часу за окремими складовими та на операцію в цілому.
Операційно-інструкційні технологічні карти використовуються в масовому виробництві безпосередньо робітниками для виконання найбільш складних та трудомістких операцій. Вони містять докладніші вказівки щодо виконання технологічної операції, включаючи ескізи наладок, засоби кріплення і виміру деталей, організацію робочого місця, а також основні прийоми роботи.
Контрольні операції встановлюються технологами згідно з вимогами креслень і технічних умов, а також фіксуються в технологічних картах. Для складних і відповідальних операцій технічного контролю розробляються спеціальні карти з зазначенням у них об'єкта контролю, місця його виконання, методу і засобів контролю, допустимих відхилень.
Матеріальні специфікації складаються у вигляді переліку необхідних для виготовлення деталей конкретного найменування основних матеріалів із зазначенням марки, сорту, розміру і кількості за кожним сорторозміром.
Відомості необхідного інструменту, так само, як і матеріальні специфікації, складаються на основі технологічних операційних карт і є основою для планування потреби виробництва в інструментах та іншому оснащенні.
Інформація, яка формується в процесі створення технологічної документації, має бути придатна для використання в АСУВ і при створенні гнучких автоматизованих (автоматичних) систем і виробництв.
МАРШРУТНА КАРТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
Завод Маршрутна
карта Найменування
деталі № технологічного
процесу
Цех Тип

операції Найменування операції Устаткування №
креслення
Найменування №
за плануванням Кількість Завантаження верстата, год
Розряд Норма часу
на деталь,
хв на програму,
хв на деталь,
хв на програму, хв на деталь,
хв на програму,хв на деталь,

 
 

Цікаве

Загрузка...