WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Міжнародні системи управління якістю продукції - Реферат

Міжнародні системи управління якістю продукції - Реферат


Реферат на тему:
Міжнародні системи управління якістю продукції
?
Передумови та сутність управління якістю. У сучасних умовах розвинених країн якість продукції формується під впливом таких основних чинників: активне прагнення фірм до оперативного використання досягнень науково-технічного прогресу; ретельне вивчення вимог внутрішнього і міжнародного ринків, а також потреб різноманітних категорій споживачів; інтенсивне використання творчого потенціалу персоналу через навчання, виховання, систематичне підвищення кваліфікації, різноманітну мотивацію матеріального і морального характеру.
Чинники, що впливають на формування якості, є основою систематичного вдосконалення системи організації виробництва, яка органічно поєднує в собі підсистеми забезпечення і контролю якості продукції, що випускається.
Для забезпечення якості продукції необхідно керуватися перевіреним практикою багатьох фірм основним принципом: робити якісно - завжди вигідніше. Відомий у світі фахівець з питань якості Каору Ісікава підкреслює: "Не слід економити на якості, оскільки якість сама є економією".
Якість продукції визначається тим її вирішальним значенням, яке вона має для споживача та її виробника:
" якість та ефективність виробництва перебувають у прямій залежності і доповнюють одна одну;
" якість є основою скорочення витрат і виживання фірми в умовах внутрішньої та особливо міжнародної конкуренції;
" з позиції споживача якість виробу визначає ступінь задоволення потреб, на які повинен своєчасно орієнтуватися його виробник.
Традиційний спосіб захисту споживачів - це здійснення вхідного контролю якості товарів, що надходять. Підвищення гарантії якості товарів та досягнення визначеного технічного рівня продукції на підприємстві потребує системного підходу до управління її якістю. Система управління якістю - це сукупність організаційної структури, відповідальності, процедур, процесів та ресурсів.
Система управління якістю утворює логістику якості і посідає важливе місце в логістиці підприємства. Вона охоплює контроль якості матеріальних потоків і трудових процесів на всіх стадіях і етапах виробничого процесу, починаючи з надходження на склад підприємства матеріальних ресурсів до передачі продукції на склад готової продукції.
Споживач на основі діючої в постачальника системи якості має можливість вибирати підприємства постачальника, система якості якого, з погляду споживача, здатна забезпечувати належну якість товарів, що надходять.
Такий підхід взаємовідносин між постачальником і споживачем почав розвиватися з початку 80-х років. Спираючись на досвід національних організацій у сфері стандартизації, забезпечення та управління якістю, Міжнародна організація з стандартизації розробила та в 1987 р. видала перші п'ять стандартів ІSО серії 9000. Вони cтали основою для досягнення стабільної якості будь-яким підприємством. Цими стандартами було встановлено, що кожне підприємство повинно вирішувати три головні завдання у сфері якості:
1) підтримувати якість продукції і послуг на рівні, що забезпечує постійне задоволення встановлених ним вимог споживача, які передбачаються;
2) забезпечувати керівництву впевненість у тому, що необхідна якість досягається і підтримується на заданому рівні;
3) забезпечувати споживачу впевненість у тому, що запланована якість продукції, що постачається, досягається або буде досягнута, якщо це передбачено контрактом.
Для того щоб продукція відповідала вимогам ринку і в певний період часу була конкурентоспроможною, підприємство-виготовлювач повинно впровадити і підтримувати на відповідному рівні систему якості, яка забезпечує контроль всіх чинників, що впливають на якість продукції (послуг). Важливо вибрати та побудувати систему якості таким чином, щоб одночасно задовольняти потреби споживачів і захищати власні інтереси. Вдала структура управління якістю на підприємстві дає змогу знизити витрати, збільшити власний прибуток при постійному підвищенні якості продукції, що випускається.
ISО (Міжнародна організація з стандартизації) - це всесвітня федерація національних органів з стандартизації (комітетів - членів ISО). Міжнародні стандарти розробляють, як правило, технічні комітети ISО. Кожний комітет-член, зацікавлений у предметній галузі діяльності, для якої було створено технічний комітет, має право бути представлений у цьому технічному комітеті. Міжнародні урядові та неурядові організації, які взаємодіють з ISО, також беруть участь у роботах. З усіх питань стандартизації у галузі електротехніки ISО тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС).
Міжнародні стандарти готують згідно з правилами, викладеними у Директивах IS0/ІЕС, частина 3.
Прийняті технічними комітетами проекти міжнародних стандартів розсилають комітетам-членам на голосування. Опублікування їх як міжнародних стандартів вимагає ухвалення щонайменше 75 % комітетів-членів, що беруть участь у голосуванні.
Стандарти ISО серії 9000 вперше з'явилися в 1887 р., у 1994 р. завершився перший перегляд, у 2000 р. - другий перегляд ISО 9001, ISО 9002, ISО 9003, ISО 9004.
Технічним комітетом ISО/ТС 176 Управління якістю і забезпечення якості розроблено і видано у 2000 році Міжнародні стандарти:
ISО 9000 : 2000 "Системи управління якістю. Основні положення та словник". Він скасовує та замінює ISО 8402:1994.
ISO 9001 : 2000 "Системи управління якістю. Вимоги". З його введенням скасовуються та замінюються ISO 9001 : 1994, ISO 9002 : 1994, ISO 9003 : 1994. Видання ISО 9001 має переглянуте найменування, у якому не використовується термін "забезпечення якості". Це відбиває той факт, що вимоги до системи управління якістю, що встановлені в даному стандарті, спрямовані також поряд із забезпеченням якості продукції на підвищення задоволеності замовників.
ISO 9004 : 2000 "Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності". Видання цього стандарту скасовує та замінює ISO 9004 - 1 : 1994, який зазнав технічного перегляду. Назву було замінено для того, щоб відбити всеохопленість системи управління якістю. Порівняно з попередніми стандартами ISO 9001 та ISO 9004 тепер утворюють узгоджену пару стандартів з управління якістю.
Держстандартом України, його Технічним комітетом ТК 93 "Управління якістю і забезпечення якості" здійснено ідентичний переклад міжнародних стандартів, де внесено редакційні зміни: термін "міжнародний стандарт" замінено на "державний стандарт".
До переліку Державних стандартів України, гармонізованих із міжнародними стандартами, належать:
1. ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник. Цей стандарт замінює ДСТУ 3230-95 "Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення".
2. ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги. Цей стандарт замінює ДСТУ ISO 9001-95 "Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування", ДСТУ ISO 9002-95"Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування", ДСТУ ISO 9003-95 "Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі контролю готової продукції та її випробувань".
3. ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. Цей стандарт замінює ДСТУ ISO 9004-1-95 "Управління якістю та елементи системи якості. Частина 1. Настанови".
4. ДСТУ ISO 14001-97 Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування.
5. ДСТУ ISO 9001-95 Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування. Діє до 15.12.2003 р. під час сертифікації.
6. ДСТУ 3921. 1-1999 (ISO 10012-1 : 1992) Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної техніки. Частина 1. Система

 
 

Цікаве

Загрузка...