WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Потокове виробництво - Реферат

Потокове виробництво - Реферат

знаки закріплюються за робочими місцями відповідно до тривалості кожної операції. У табл. 11.1 наведений прикладзакріплення номерів розмітки.
Таблиця 11.1
ПРИКЛАД ЗАКРІПЛЕННЯ РОЗМІЧАЛЬНИХ ЗНАКІВ ЗА РОБОЧИМИ МІСЦЯМИ ПОТОКОВОЇ ЛІНІЇ З РОЗПОДІЛЬЧИМ КОНВЕЄРОМ

операції Кількість робочих місць № робочих місць
(робітників) Величина
періоду Кількість
розмічальних знаків, що
закріплені за робітниками Послідовність знаків, які
закріплені
за кожним робочим місцем
1 1 1 П = 2 · 3 = 6 6 1, 2, 3, 4, 5, 6
2 2 1
2 3
3 1, 2, 5
2, 4, 6
3 3 1
2
3 2
2
2 1, 4
2, 5
3, 6
Рис. 11.5. Схема планування потокової лінії з розподільчим конвеєром (під цифрою 1 наведено приклад розташування об'єктів виробництва та розмічальних знаків на конвеєрі):
1 - стрічковий транспортер; 2 - місця для складування; 3 - привідна натягувальна станція; 4 - стелаж
Може застосовуватися як рівномірний, так і нерівномірний (при різному ступені освоєння операцій) розподіл розмічальних номерів між робітниками.
Найзручнішими періодами є 6, 12, 24, 30. При великих періодах рекомендується вводити дворядну (диференційовану) розмітку, застосовуючи, наприклад, цифрові та кольорові комплекти розмічальних знаків для певних груп операцій.
Довжина робочої частини конвеєра (Lк) дорівнює кількості робочих місць на конвеєрі, помноженій на його крок lк (рис. 11.6):
Lк - довжина конвеєра;
Lп - довжина періоду;
lв - відстань між суміжними виробами на конвеєрі;
lрм - відстань між центрами суміжних робочих місць;
П - період конвеєра;
l - відстань між центрами привідних коліс (барабанів) конвеєра;
Ro - радіуси привідних коліс конвеєра
Рис. 11.6. Схема фрагмента конвеєра для пояснення
розрахунків довжини та швидкості
Для конвеєра зі зняттям виробів та однобічним розташуванням робочих місць загальна довжина робочої частини дорівнює:
Довжина робочої лінії конвеєра має бути узгоджена з періодом конвеєра. Так, повна довжина стрічкового розподільчого конвеєра дорівнюватиме:
де ? - постійне число, що дорівнює 3,14;
D - діаметр натягувального та привідного барабанів;
К - кількість повторювань періоду на повній довжині стрічки конвеєра (завжди ціле число);
П - кількість розмічальних знаків.
Кількість повторювань періоду (округляється до цілого числа):
.
Здійснюється коригування ходи конвеєра, якщо обидві умови не задовольняються.
На робочому конвеєрі з безперервним рухом робітник під час виконання операції переміщується в межах робочої зони за ходом конвеєра і повертається на початкове місце для виконання операції над наступним виробом. Межі робочої зони (майданчика) відмічаються умовними позначками на підлозі або на нерухомій частині конвеєра (рис. 11.7).
Робочий конвеєр оснащений механічним транспортером, який переміщує оброблюваний об'єкт уздовж лінії, регламентує ритм роботи та слугує місцем виконання операцій. Він застосовується для складання і зварювання виробів, заливання у форми (ливарні цехи), фарбування вузлів у спеціальних автоматичних камерах.
Довжина робочої зони на і-й операції дорівнює
,
де tі - норма часу на і-ту операцію.
На операціях з нестабільним часом виконання операції і можливими затримками створюється резервна зона:
де tі.max, tі.ср - відповідно максимальна та середня тривалість виконання і-ї операції.
Рис. 11.7. Схема планування потокової лінії з робочим конвеєром:
1 - стрічковий транспортер; 2 - місце складування; 3 - привідна та натягувальна станції; l1, 2, 3 … - довжина робочої зони відповідних операцій; Lк - довжина конвеєра
Загальна довжина робочої зони і-ї операції буде:
Повна (загальна) довжина робочої частини конвеєра визначається:
де m1 - кількість операцій, які мають резервну зону.
Кількість виробів, що одночасно перебувають на конвеєрі:
де Тц - тривалість циклу виготовлення одного об'єкта виробництва (деталі, складальної одиниці, виробу).
Загальна довжина робочої дільниці лінії дорівнює сумі операційних зон.
Кількість робітників на потокових лініях визначають виходячи з кількості робочих місць, норм обслуговування і коефіцієнта завантаження робочих місць.
На стаціонарних безперервно-потокових лініях при виготовленні великогабаритних і масивних виробів роботи здійснюються на одному груповому робочому місці (стенді) завдяки переміщенню бригад. Тому розрахунок такту лінії має свої особливості:
де tобр, tпер - час, відповідно, на обробку (складання) та перехід бригади від одного стенда до іншого.
Для багатономенклатурних потокових ліній, якщо затрати часу на операції з виготовлення закріплених виробів однакові, такт можна визначити за формулою:
де Фпл - дійсний фонд часу роботи лінії в плановому періоді;
m - номенклатура закріплених за лінією виробів;
Ni - кількість і-х виробів, випущених у тому самому періоді.
Окремий показник такту умовного виробу розраховується шляхом приведення трудомісткостей, закріплених за лінією виробів, до цього умовного:
де умв - окремий такт умовного виробу;
ka - коефіцієнт приведення виробу а до трудомісткості умовного.
Потужність приводного двигуна конвеєра (Рдв.к, кВт) визначається за формулою
де W - потужність, що споживається конвеєром і яка вимірюється в кінських силах (к. с.).
де Qк - маса стрічки (ланцюга) конвеєра (у розрахунку можна прийняти в межах 4-8 кг/м).
Розрахунки величини заділів. На однопредметній потоковій лінії створюються заділи трьох видів: технологічний, транспортний та резервний.
Вироби, що перебувають у даний період на робочих місцях у процесі обробки (складання), створюють технологічний заділ Zтех:
за умови поштучного подавання -
у разі надходження виробів транспортними партіями -
Вироби, що перебувають у процесі транспортування, формують транспортний заділ Zтр:
за умови поштучного подавання -
у разі надходження виробів транспортними партіями -
Резервний (страховий) заділ Zрез установлюється на випадок відхилень від заданого такту роботи лінії:
де tрез - час, на який створюється резервний запас предметів праці на і-й операції (для устаткування потокової лінії величина резервного часу має відповідати тривалості циклу їх ремонту), хв.
Загальна величина заділу на ОНПЛ (Zзаг, шт.) визначається за формулою:
.
Прямоточні (перервно-потокові) лінії економічно виправдовують себе у випадках синхронізації більшої частини операцій та можливого комбінування дозавантаження робітників шляхом закріплення за ними двох-трьох операцій. Відсутність повної синхронізації процесу, різна продуктивність на суміжних операціях сприяє виникненню міжопераційних заділів:
де Tn - період одночасного виконання двох суміжних операцій, протягом якого продуктивність на них однакова при незмінній кількості робочих місць;
РМі, РМj - кількість робочих місць на суміжних і-й та j-й

 
 

Цікаве

Загрузка...