WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Партіонний метод обробки - Реферат

Партіонний метод обробки - Реферат

(токарної) операції
верстата. Припустимо, що = 1 верстат.
Далі визначається коефіцієнт завантаження устаткування з використанням формули:
.
Аналогічно визначається розрахунок потреби в устаткуванні і коефіцієнт його завантаження для інших операцій. Якщо в основних групах верстатів Кз.об.і 0,8, то потрібно розширити номенклатуру деталей на даній дільниці.
Формування стандарт-плану. За даними проведених розрахунків будується стандарт-план на визначений період часу, доки діє виробнича програма. Він установлює повторювані стандартні терміни запуску і випуску партій деталей кожного найменування по кожній операції. Загальний ритм чергування партій деталей береться найбільший з усіх прийнятих, наприклад, у нашому випадку Rр = 3 дні.
Формування стандарт-плану передбачає послідовне розроблення трьох календарних графіків (рис. 10.2).
Таблиця 10.2
РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ОДИНИЦЬУСТАТКУВАННЯ НА ДІЛЬНИЦІ
Розрахункові
показники Вид операції
Токарна Фрезерувальна Шліфувальна
Модель верстата (група обладнання)
1К62 6Т83Ш-1 ЗА110В
tij,
хв tп-з.ij,
хв tн.об.ij,
хв Tj,
хв tij, хв tп-з.ij,
хв tн.об.ij,
хв Tj,
хв tij, хв tп-з.ij,
хв tн.об.ij,
хв Tj,
хв
Деталь А 4,11 10 15 80,69 2,52 10 15 50,22 6,11 10 15 119,03
Деталь Б 3,81 10 15 125,74 4,88 10 15 160,52 5,45 10 15 179,04
Деталь В 3,31 10 15 73,63 3,96 10 15 87,73 7,85 10 15 172,00
Разом 280,06 298,46 470,07
Коефіцієнти виконання норм часу (Кв.н) 1,0 1,0 1,0
Ефективний фонд часу (Феф) 329 329 329
Розрахункова кількість робочих місць (РМр.і) 0,74 0,93 1,46
Прийнята кількість робочих місць (РМпр.і) 1 1 2
Коефіцієнт завантаження обладнання (Кз.об.і) 0,74 0,93 0,73
T ц.оп.j змін Випередження, змін Період чергування: дні, зміни
випуску запуску
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
А
5,5 0,0 5,5 Графік
а 1,0
т 2,0
ф 2,5
ш
Б
9,0 0,0 9,0 2,5
т 3,0
ф 3,5
ш
В
6,0 0,0 6,0 1,5
т 1,5
ф 3,0
ш
№ операції №
РМ змін
Б
3,0 3 ІУ ш Графік
б В В В 3,0
Б, А 3,5; 2,5 3 ІІІ ш Б А Б А Б 3,5 А 2,5
Б, В, А 3,0; 1,5; 2,0 2 ІІ ф Б В А Б 3,0 В 1,5 А 2,0
Б, В, А 2,5; 1,5; 1,0 1 І т Б А
В Б 2,5 В 1,5 А 1,0
Випередження
А
5,5 0,0 7,5 Графік
в 1,0
т 2,0
ф 2,5
ш
Б
9,0 2,5 11,5 2,5
т 3,0
ф 3,5
ш
В
6,0 0,0 8,5 1,5
т 1,5
Ф
3,0ш
Умовні позначення:
обробка деталей
пролежування деталей в очікуванні вивільнення верстата;
зв'язок між суміжними операціями.
Рис. 10.2. Стандарт-план предметно-замкненої дільниці
Перший графік будується виходячи з установленого терміну виготовлення партії деталей j-го найменування, на календарний план наносять час циклів обробки кожної партії деталей j-го найменування по операціях виробничого процесу в порядку, зворотному перебігові технологічного процесу, починаючи з останньої до першої, без обліку завантаження робочих місць. Тривалість операційного циклу (To.ij, год) розраховується за формулою
.
При вихідних даних розглянутого прикладу тривалість операційного циклу обробки деталі "А" на першій операції становитиме:
зміни.
Результати розрахунків операційних циклів для всіх деталей і операцій заносяться у табл. 10.3.
Таблиця 10.3
ОПЕРАЦІЙНІ ЦИКЛИ ПАРТІЇ ВИРОБІВ
Операція Тривалість циклу обробки партії деталей, змін
А Б В
Токарна 1,5 2,5 1,5
Фрезерувальна 1,0 3,0 2,0
Шліфувальна 2,5 3,5 4,0
Разом 5,0 9,0 7,5
Графік а, що зображений на рис. 10.2, неможливо реалізувати на практиці тому, що за наявності по одному верстату на кожній операції відповідно до термінів потрібно обробляти деякі деталі на паралельних робочих місцях.
Тому треба раціоналізувати графік роботи дільниці і побудувати його з урахуванням завантаження робочих місць. Для цього необхідно закріпити операції за робочими місцями й установити черговість обробки партій деталей кожного найменування, щоб забезпечити найбільш повне і безупинне використання устаткування та повну зайнятість робітників. При цьому доцільно, по можливості, будувати календарне проходження партій деталей кожного найменування за операціями обробки за принципами паралельно-послідовного виду руху.
Графік б, відображаючи завантаження робочих місць, стає варіантом стандарт-плану, в якому вказані повторні терміни виконання всіх операцій обробки партій деталей кожного найменування.
На основі графіка б будується уточнений графік в технологічного циклу обробки партій деталей кожного найменування з урахуванням завантаження робочих місць. При цьому необхідно прагнути до того, щоб час циклів окремих операцій графіка б був проекцією на графік в. Останній графік дає можливість визначити тривалість технологічного циклу партій кожного найменування, випередження запуску, випуску, час пролежування партій деталей у чеканні вивільнення устаткування від обробки попередньої партії та загальну тривалість виробничого циклу комплекту партій деталей (Тц.к), що виготовляються на предметно-замкненої дільниці.
Тривалість виробничого циклу розраховується для кожної партії деталей кожного найменування за стандарт-планом (графічний метод) і за формулами (аналітичний метод).
При розрахунку за графіком з урахуванням завантаження робочих місць і часу пролежування деталей тривалість виробничого циклу становить відповідно: Тц.А = 7,5(7,5 - 00) зміни, Тц.Б =
= 9(11,5 - 2,5) змін, Тц.В = 8,5(8,5 - 00) змін, а загальна тривалість виробничого циклу комплекту партій деталей Тц.к = 11,5 змін. Час випередження запуску-випуску з обліком пролежування становить 2,5 зміни (див. рис. 10.2, в).
Аналітичним методом тривалість виробничого циклу визначається за формулою (приблизне значення, тому що у формулі не враховується час пролежування деталей і береться середньоарифметичне значення кількості одиниць устаткування):
де tзах - час на одну заходку деталей в інші цехи, хв;
Чзах - кількість заходів партії деталей в інші цехи;
tпр - час, затрачуваний на природні процеси (сушіння, остигання й ін.), хв.
Визначення середнього розміру заділів і незавершеного виробництва. Розмір заділу по j-му найменуванню деталей визначається за формулою:
Використовуючи дані розглянутого прикладу
Величину незавершеного

 
 

Цікаве

Загрузка...