WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Партіонний метод обробки - Реферат

Партіонний метод обробки - Реферат

предметно-груповій дільниці в деяких випадках обмежені з причин малого завантаження частини устаткування і робітників, необхідності виконання окремих операцій в іншому приміщенні через санітарно-гігієнічні або технологічні умови. У таких випадках використовується змішана форма спеціалізації, суть якої полягає в обробці деталей на технологічних та предметно-замкнених (предметно-групових) дільницях.
Такій змішаній формі спеціалізації притаманні такі самі переваги та недоліки, як і розглянутим вище формам. Разом з тим виникають додаткові труднощі, які обмежують її використання: технологічний маршрут ділиться на частиниу випадках, коли операції, що переносяться з предметно-замкненої дільниці на технологічну, не початкові і не кінцеві; збільшуються відстань, час і витрати на транспортування деталей, а також тривалість виробничого циклу за рахунок міждільничного часу та часу транспортування; знижується відповідальність за строки і якість виготовлення деталей; ускладнюється цехове оперативно-виробниче планування та організація обслуговування виробництва деталей; виникають, як правило, оборотні заділи між дільницями, що потребує створення складських приміщень та спричиняє зростання незавершеного виробництва.
Визначення параметрів організації предметно-замкнених дільниць. Є такі різновиди предметно-замкнених дільниць:
1) з однаковими чи однорідними технологічними процесами або маршрутами руху (наприклад, обробка корпусів одного типу, але різних розмірів);
2) з обробки різноманітних деталей, подібних за конфігурацією й операціями обробки (наприклад, деталі плоскі, деталі типу тіл обертання й ін.);
3) з обробки деталей, подібних за габаритами й операціями обробки (наприклад, деталі великі, дрібні і т. д.);
4) з обробки деталей з матеріалів та заготовок певного виду (поковок, штамповок, сплавів, пластмас, кераміки тощо).
Створення й організація роботи предметно-замкнених дільниць ґрунтується на розрахунках низки календарно-планових нормативів: розмір партії деталей конкретного найменування; періодичність (ритмічність) чергування партії деталей цього найменування; кількість партій деталей кожного найменування; кількість одиниць устаткування на кожній операції виробничого процесу й коефіцієнт його завантаження; поопераційно-подетальний стандарт-план; тривалість виробничого циклу обробки партії деталей кожного найменування; нормативи заділів та незавершеного виробництва.
В основі розрахунку календарно-планових нормативів лежать: програма випуску (запуску) деталей кожного найменування на плановий період; технологічний процес і норми часу обробки деталей кожного найменування по конкретній операції; норми підготовчо-завершального часу на кожну операцію по кожному найменуванню деталі; припустимі втрати робочого часу на переналагодження і планові ремонти устаткування; кількість робочих днів у плановому періоді; тривалість робочої зміни і режим роботи.
Вихідні дані для прикладу розрахунку. На умовній ПЗД обробляються три види деталей: А, Б і В. Перелік операцій технологічного процесу, норми штучного часу, норми підготовчо-завершального часу і час на переналагодження устаткування наведені в табл. 10.1. У місяці 21 робочий день (Др = 21). Режим роботи дільниці - двозмінний. Місячна програма випуску: NА = 1150 шт.; NБ =
= 1950 шт.; NВ = 1300 шт. Утрати часу на підналагодження устаткування об = 2 % номінального фонду часу.
Таблиця 10.1
НОРМИ ШТУЧНОГО, ПІДГОТОВЧО-ЗАВЕРШАЛЬНОГО ЧАСУ І НА ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ УСТАТКУВАННЯ
Технологічні
операції Норми часу по деталях, хв
А Б В
tшт tп-з tпн.об tшт tп-з tпн.об tшт tп-з tпн.об
Токарна 4,11 10 15 3,81 10 15 3,31 10 15
Фрезерувальна 2,52 10 15 4,28 10 15 3,96 10 15
Шліфувальна 6,11 10 15 5,45 10 15 7,85 10 15
Разом (Тто) 12,74 30 45 14,27 30 45 15,12 30 45
Розрахунок розміру партії деталей кожного найменування. На розмір партії деталей впливає багато економічних і організаційно-виробничих чинників, що зумовлює два етапи визначення нормального (оптимального) розміру партії по кожному найменуванню деталей.
Перший етап. Розраховується (мінімальний) розмір партії деталей j-го найменування за формулою:
де об - припустимий відсоток утрат часу на переналагодження устаткування;
tп-з.іj - підготовчо-завершальний час на i-й операції j-го найменування виробу, хв;
tі.j - норма штучного часу на i-й операції j-го найменування виробу, хв;
m - кількість операцій j-го найменування виробів.
Підставляючи у формулу дані прикладу, отримуємо:
Припустимо, що максимальний розмір партії деталей j-го най-менування дорівнює місячній програмі випуску. У розглянутому прикладі
Другий етап полягає в коригуванні отриманих розмірів партії деталей j-го найменування. Нормальний (оптимальний) розмір партії обмежений нерівністю:
Граничні розміри партії деталей j-го найменування коригуються виходячи з мінімального розміру. Коригування починається з установлення легкого для планування ритму (Rр) - періоду чергування партій виробів, які залежать від кількості робочих днів у місяці. Так, при 20 робочих днях ритмами будуть 20, 10, 5, 4, 2, та 1 день; якщо 21 день - 21, 7, 3 та 1; при 22 робочих днях у місяці ритми дорівнюють - 22, 11, 2 та 1 день.
Період чергування партії деталей кожного найменування розраховується за формулою:
Якщо з розрахунку виходить дробове число, то з ряду ритмів, які легкі для планування, беруть найближче ціле число.
Продовжуючи розрахунок прикладу, визначимо
Загальним для всіх найменувань деталей, закріплених за дільницею, беруться максимальний період чергування з усіх прийнятих, для нашого прикладу Rр = 3 дні. Умовою вибору розміру партії й періоду чергування є забезпечення пропорційності та відповідного рівня продуктивності праці на кожному робочому місці.
Коригування розміру партій деталей кожного j-го найменування здійснюється за формулою:
;
Кількість партій по кожному j-му найменуванню деталей (Хj) визначається за формулою і відповідно у нашому прикладі:
;
Кількість одиниць обладнання по кожній i-й операції розраховується за такою формулою:
де j - номенклатура оброблюваних деталей, закріплених за дільницею;
tн.об.ij - час, затрачуваний на переналагодження устаткування на i-й операції по j-му найменуванню деталі, хв;
Феф - ефективний фонд часу роботи устаткування за плановий період часу з урахуванням режиму роботи дільниці, хв;
Кв.н - коефіцієнт виконання норм часу.
На підставі даних нашого прикладу результати розрахунків кількості одиниць устаткування і коефіцієнта його завантаження оформлюються в табл. 10.2.
Для першої

 
 

Цікаве

Загрузка...