WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Транспортне обслуговування - Реферат

Транспортне обслуговування - Реферат

виробництвах при міжопераційних переміщеннях значного поширення набули засоби безупинного транспорту, різноманітних транспортерів. На підприємствах цього типу засоби безупинного транспорту впроваджуються і для зв'язку цехових складів з робітниками, місцями, між окремими дільницями. При високій стабільності виробництва створюються передумови для організації перевезень підлоговим колісним транспортом за постійними маршрутами і стабільними розкладами (доставка оснащення, заготовок, вивіз готової продукції, відходів і т. п.). У цехах одиничного і дрібносерійного виробництва переважно використовуються транспортні засоби циклічної дії.
У гнучких автоматизованих виробництвах застосовуються автоматизовані й автоматичні транспортно-накопичувальні системи (АТНС). АТНС можуть бути різних рівнів: міжцеховими, цеховими і локальними, що обслуговують окремі виробничі модулі. До основного устаткування, що використовується для комплектації цих систем,належать автоматичні стелажі та мостові крани - штабелери, транспортні і перевантажувальні роботи, конвеєрні пристрої, перевантажувальні та пристрої, що орієнтують, живиль-ники, накопичувачі, автоматичні склади, транспортно-складська тара.
Під час вибору виду транспортних засобів і встановлення їх типажу враховуються основні параметри вантажного потоку, вимоги до організації перевезень, організації та технології виробничого процесу, що обслуговується, можливості забезпечити високу продуктивність і сприятливі умови праці обслуговуючих робітників.
Параметри транспортних засобів на суміжних дільницях мають бути узгоджені між собою з метою комплексної механізації й автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт під час перевантаження продукції з одного транспортного пристрою на інший (наприклад, з підвісного транспортера, що штовхає, на робочий конвеєр або з електронавантажувача на робоче місце). Для цього на підприємствах розробляють єдині транспортно-технологічні схеми, що забезпечують стикування окремих ланок транспортної мережі підприємства і технологічного устаткування.
Виходячи зі схеми вантажопотоків і обсягу перевезень у кожній групі вантажів, вибирають транспортні засоби і розраховують потребу в них.
Кількість транспортних засобів (ТЗ), необхідних для зовнішніх і міжцехових перевезень, може бути визначена за однією з формул:
" при однобічному маятниковому маршруті руху
де - кількість виробів j-го типорозміру (найменування), перевезених протягом планового (розрахункового) періоду, шт.;
j - номенклатура виробів, що підлягають перевезенню (j = 1, 2, ..., п);
- маса одиниці виробу j-го типорозміру виробу, кг;
q - вантажопідйомність одиниці транспортного засобу;
- коефіцієнт використання вантажопідйомності транспортного засобу (завантаження);
- ефективний фонд часу роботи одиниці транспортного засобу для однозмінного режиму, год;
- кількість робочих змін на добу;
L - відстань між двома пунктами маршруту, м;
- середня швидкість руху транспортного засобу, м/хв;
і - час на одну навантажувальну й одну розвантажувальну операції за кожен рейс, хв;
" при двосторонньому маятниковому маршруті руху
Для кільцевих перевезень кількість транспортних засобів розраховується за формулами:
" з наростаючим вантажопотоком
;
" з загасаючим вантажопотоком
;
" з рівномірним вантажопотоком
,
де - кількість вантажно-розвантажувальних пунктів;
L - довжина всього кільцевого маршруту, м.
Ваговий обсяг вантажу, перевезеного за одну зміну, визначається за формулою:
,
де - річний вантажообіг на даному маршруті, кг, т;
- кількість робочих днів у році;
- кількість змін на добу;
- коефіцієнт нерівномірності перевезень (придатний =
= 0,85).
Час пробігу транспортного засобу заданим маршрутом розраховується за формулою:
.
Час, затрачуваний транспортним засобом на проходження одного рейсу, становить:
або
Кількість рейсів, здійснених одиницею транспортного засобу за добу, розраховується за формулою:
де - коефіцієнт використання фонду часу роботи транспортного засобу.
Продуктивність одного рейсу визначається за формулою:
Для внутрішньоцехових перевезень кількість транспортних засобів визначається за однією з наведених нижче формул.
Кількість конвеєрів для перевезення штучних вантажів (деталей, складальних одиниць і т. д.):
де - сумарна маса вантажу, що транспортується, протягом доби, кг;
- крок конвеєра, м; 3,6 - постійний коефіцієнт;
- швидкість руху конвеєра, м/с;
- маса одного виробу, що транспортується, кг;
- тривалість зміни.
Кількість вантажних гаків на підвісному конвеєрі:
,
де - кількість виробів, що транспортуються протягом доби, шт.;
- довжина робочої частини конвеєра;
- кількість виробів, що навішуються на один гак, шт.
Кількість електрокар для внутрішньоцехових перевезень:
,
де - середня кількість передач партії деталей між операціями, на склад і зі складу за зміну.
Годинна продуктивність конвеєра визначається за формулами:
" у разі переміщення вантажу на підвісному гаковому конвеєрі
;
" при переміщенні штучних вантажів у спеціальній тарі по
р штук на потоковій лінії
,
де р - величина транспортної партії, шт.
Література
1. Нормування праці: Підручник / За ред. В. М. Данюка і В. М. Абра-мова. - К.: 1995. - 208 с.
2. Стивенсон В. Дж. Управление производством: Пер. с англ. - М.: Лаборатория базовых знаний: БИНОМ, 1998. - 928 с.
3. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємств: діагностика, стратегія, ефективність. - К.: Вища шк., 1995. - 265 с.
4. Гупалов В. К. Управление рабочим временем. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 240 с.
5. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 200 с.
6. Економіка підприємства: Зб. практ. задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / За ред. С. Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 1999. - 328 с.
7. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с.
8. Казанцев А. К., Подлесных В. И., Серова Л. С. Практический менеджмент: В деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1998 - 367 с.
9. Кожекин Г. Я., Синица А. М. Организация производства: Учеб. пособие. - Минск: Экоперспектива, 1998. - 334 с.
10. Курочкин А. С. Организация производства: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2001 - 216 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...