WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Ремонтне обслуговування устаткування - Реферат

Ремонтне обслуговування устаткування - Реферат

слюсарні, верстатні та інші роботи.
Визначені норми обслуговування за видами устаткування. Час простою устаткування в ремонті регламентується нормативами простою на одну ремонтну одиницю (у добах).
Таблиця 8.2
НОРМИ ТРИВАЛОСТІ ПРОСТОЮ УСТАТКУВАННЯ В РЕМОНТІ НА ОДНУ РЕМОНТНУ ОДИНИЦЮ, ДІБ
Вид ремонтних робіт Кількість змін
одна дві три
Перевірка на точність (як самостійна операція) 0,10 0,35 0,04
Поточний ремонт 0,25 0,14 0,10
Середній ремонт 0,60 0,35 0,25
Капітальний ремонт 1,00 0,54 0,41
Під тривалістю міжремонтного циклу розуміється час від уведення устаткування в експлуатацію до першого капітального ремонту або між двома черговими капітальними ремонтами.
За ЄСПЗР для кожного виду технологічного устаткування встановлена тривалість ремонтного циклу, що потім коректується залежно від зазначених чинників. Так, для металорізальних верстатів припускається, що вона дорівнює 24 000 год, зменшуючись при їх експлуатації від 10 до 20 років до 23 000 год; понад 20 років - до 20 000 год (за ТСТОР Тц = 16 800 год; для ковальсько-пресового устаткування Тц = 10 000 год, деревообробного - 11 200, ливарного - 6000, електротехнічного - 12 000 год).
Розрахунок тривалості міжремонтного циклу (Тм.ц) для металорізального устаткування провадиться з урахуванням ряду чинників за формулою:
Тм.ц = Тц.н · Кт.в · Км · Ку · Кв ,
де Тц.н - вихідна нормативна тривалість ремонтного циклу, наприклад 16 800 год;
Кт.в, Км, Ку, Кв - коефіцієнти, що враховують тип виробництва, вид оброблюваного матеріалу, умови експлуатації і розміри (вагу) устаткування відповідно.
Структура міжремонтного циклу - перелік і послідовність виконання робіт з огляду та ремонту в період між капітальними ремонтами або між уведенням в експлуатацію і першим капітальним ремонтом. Вона залежить від технологічного призначення устаткування, його складності й умов експлуатації. Так, для металорізальних верстатів вагою до 10 т структура ремонтного циклу має вигляд:
К1-О1-М1-О2-М2-О3-С1-О4-М3-О5-М4-О6-
-С2-О7-М5-О8-М6-О9-К2,
де К - капітальний ремонт;
С - середній;
М - малий;
О - огляди.
Даний цикл охоплює 1 капітальний ремонт, 2 середніх, 6 малих і 9 оглядів.
Міжремонтний період - це відрізок часу роботи устаткування між двома черговими плановими ремонтами.
tмр = Тц / (nc + nм + 1).
Міжоглядовий період - це час між оглядом і ремонтом або між ремонтом і оглядом, що передує огляду (tмо в годинах) і визначаються за формулою:
tмо = Тц / (nc + nм + nо + 1),
де nc, nм, nо - кількість середніх і малих ремонтів і оглядів за один ремонтний цикл відповідно.
Трудомісткість ремонтних робіт і оглядів (технічного обслуговування) протягом міжремонтного циклу розраховується з огляду на кількість і складність установленого устаткування, тривалість і структуру ремонтного циклу, затверджені норми затрат праці на одиницю ремонтної складності за формулою:
,
де dк, dc, dм, dо - число відповідних капітальних, середніх, поточних (малих) ремонтів і технічного обслуговування (оглядів);
tк, tc, tм, tо - трудомісткість відповідних видів ремонту та технічного обслуговування;
Ri - категорія ремонтної складності і-го устаткування.
Нормативи затрат матеріалів установлюються на технічне обслуговування та види ремонту устаткування.
Нормування запасів змінних деталей та вузлів здійснюється для безперебійного виконання ремонтних робіт. Так, норма запасу однотипних деталей для групи верстатів визначається за формулою:
де Gпр - кількість одиниць верстатів;
Nд - кількість однотипних деталей у даному типі верстатів, шт.;
Т - тривалість циклу виготовлення деталі або постачання партії деталей зі сторони, дн.;
t - термін служби деталі, дн.;
kнр - коефіцієнт нерівномірності ремонтів, який визначається за планом-графіком. Поточне регулювання запасу змінних деталей та вузлів здійснюється за системою "максимум-мінімум".
Технічна підготовка системи ПЗР складається, відповідно, з конструкторської та технологічної. Конструкторська підготовка включає упорядкування альбомів креслень змінних деталей; визначення номенклатури і нормалізацію (уніфікацію) змінних деталей і складальних одиниць. Технологічна підготовка полягає у формуванні типових технологічних процесів складання, розбирання агрегатів і виготовлення трудомістких складних деталей, а також в упорядкуванні відомості дефектів при середньому та капітальному ремонті агрегата.
Уважається, що прогресивними технологіями ремонту є повузловий та послідовно-повузловий методи. При повузловому методі окремі вузли та деталі заміняються запасними (оборотними), що відремонтовані раніше, чи новими. Послідовно-повузловий метод характеризується тим, що вузли ремонтуються не одночасно, а послідовно в неробочі зміни, вихідні та святкові дні під час перерв у роботі верстатів. В умовах масового виробництва, особливо де використовується автоматизоване устаткування, цей метод найефективніший.
Організаційно-економічна підготовка спрямована на раціональну організацію технічного обслуговування та всіх видів ремонтів; комплексне їх забезпечення необхідними компонентами; створення запасу змінних деталей у коморах; визначення трудомісткості ремонтів; добір за складом і кваліфікацією бригад ремонтників; забезпечення ритмічного завантаження устаткування; розрахунок фактичної економічної ефективності від проведення того або іншого виду технічного впливу.
На підставі даних про трудомісткість ремонтних робіт розраховується чисельність ремонтних бригад і складається план-графік ремонту устаткування.
Планування ремонтних робіт у часі ведеться шляхом складання планів-графіків на кожен цех. План-графік розробляється по кожному обладнанню на підставі виду і часу останнього ремонту, структури ремонтного циклу, тривалості міжремонтного періоду, груп ремонтної складності та нормативів трудомісткості.
Форми організації ремонтного обслуговування устаткування. Залежно від розмірів підприємств і характеру виробництва застосовуються децентралізовані, змішані та централізовані форми організації ремонту. При децентралізованій формі технічне обслуговування і всі види ремонту технологічного устаткування проводяться силами ремонтних підрозділів, що входять до складу виробничих цехів.
За змішаної форми організації технічне обслуговування і поточнийремонт технологічного устаткування здійснюються силами ремонтних підрозділів основних цехів, а капітальний ремонт - ремонтно-механічним або іншим спеціалізованим ремонтним цехом. У разі застосування централізованої форми ремонту усі види ремонту і технічного обслуговування технологічного устаткування виконуються спеціалізованими підрозділами, що входять до складу централізованого ремонтного виробництва. Централізація ремонту покращує якість обслуговування, підвищує продуктивність праці ремонтників, знижує собівартість робіт.
Для ремонту складної техніки дедалі ширше застосовується фірмове обслуговування, яке беруть на себе спеціалізовані підрозділи підприємства-виготовлювача. Вони здійснюють контроль за умовами експлуатації і режимом роботи устаткування, проводять усі види ремонту. Фірмове обслуговування поліпшує якість ремонту, забезпечує підвищення надійності і безвідмовності роботи; скорочує простій

 
 

Цікаве

Загрузка...