WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Забезпечення виробництва технологічним оснащенням - Реферат

Забезпечення виробництва технологічним оснащенням - Реферат

використовується; технологічних витрат його за кожним з найменувань (типорозмірів); запасів або оборотного фонду на підприємстві в цілому і по цехах.
Номенклатура універсального (стандартного) інструменту встановлюється: за картами застосовності - у серійному і масовому виробництвах, за картами типового оснащення робочих місць - в одиничному і дрібносерійному виробництвах. Номенклатура спеціальних видів інструменту визначається за картами технологічних процесів.
Потреби підприємства в оснащенні розраховуються, виходячи з обсягу виробництва, номенклатури оснащення, яка визначена в технологічній документації, а також норм витрат.
Потреба підприємства в інструменті певного виду на плановий період часу розраховується за формулою:
;
де - кількість інструменту на плановийперіод, шт.;
- кількість інструменту, що витрачається за плановий період, шт.;
- оборотний фонд інструменту;
- норматив оборотного фонду інструменту на кінець планового періоду;
- фактична кількість інструмента на початок планового періоду.
Витрата інструменту розраховується за методами: статистичним; за нормами оснащення робочих місць; за нормами витрати (розрахунковий).
При статистичному методі фактична витрата інструменту за минулий період співвідноситься з певною величиною товарної (валової) продукції в грошовому виразі або на 1000 год роботи устаткування тієї групи, на якій використовується відповідний інструмент.
Витрата різального інструменту певного типорозміру на програму виробництва визначається за нормами витрати і кількістю деталей, що обробляються, за формулами:
У великосерійному і масовому виробництві
де Nд - кількість деталей, що обробляються даним інструментом;
Нр - норма витрати різального інструменту на 100, 1000, 10 000 деталей;
N - кількість деталей, на яку визначена норма витрати;
у дрібносерійному і одиничному виробництвах:
де tp - час роботи устаткування, який витрачається на обробку даної групи деталей, год;
Hp - норма витрати різального інструменту на 100, 1000 год роботи устаткування, шт.;
tуст - час роботи устаткування, на яке розраховується норма витрати.
У серійному і масовому виробництвах норму витрати різального інструменту певного типорозміру (Hp) розраховують за формулою:
,
де Nд - кількість деталей, що обробляється даним інструментом за річною програмою, шт.;
tм - машинний час на 1 деталь-операцію, хв;
nн - кількість інструментів, що одночасно працюють на верстатах, шт.;
Тзн - машинний час роботи інструменту до повного зносу (спрацювання), год;
Квт - коефіцієнт випадкової втрати, зносу раніше строку експлуатації (береться Квт = 0,05).
Машинний час роботи інструменту до повного зносу визначається за формулою:
,
де L - допустима загальна величина заточування робочої частини інструменту, мм;
l - середня величина шару поверхні ріжучої частини, що знімається під час кожного заточування, мм;
tст - стійкість інструменту, машинний час його роботи між двома переточуваннями, год.
Потреби в універсальному вимірювальному, слюсарно-монтажному інструменті визначаються дослідно-експериментальним методом, виходячи зі середнього строку його служби, а в штампах і абразивному - аналогічно різальному інструменту.
Комплекс робіт з експлуатації технологічного оснащення передбачає: установлення норм витрат, оборотних фондів і норм запасу оснащення, що підлягає зберіганню в інструментальному господарстві; розроблення і видача лімітно-забиральних карт на оснащення; розроблення інструкції з експлуатації оснащення; технічний нагляд; здійснення контролю за правилами експлуатації; складання графіків планово-запобіжного ремонту оснащення; організація ремонту і відновлення оснащення, централізованого заточування всіх видів різального інструменту; розроблення заходів щодо поліпшення методів експлуатації і підвищення його стійкості.
Оборотний фонд (Іо) установлюється на всі види, типи, розміри оснащення, що застосовується на підприємстві. Він складається з запасів у ЦІС і оборотних фондів цехів. До складу оборотного фонду входить: оснащення всіх робочих місць (Ір.м); придатне для роботи оснащення, яке перебуває в запасі (Ізап) в ЦІС та ІРК; оснащення, що ремонтується (Ірем) (відновлюється).
Цеховий оборотний фонд визначається за формулою:
Кількість інструментів, що перебувають на робочих місцях, у разі їх періодичного надходження визначається за формулою:
де РМпр - прийнята кількість робочих місць;
Ін - кількість інструментів, що одночасно застосовуються на одному робочому місці;
Кз.р - коефіцієнт страхового (резервного) запасу на кожному робочому місці (як правило, Кз.р = 1, а на багаторізцевих верстатах Кз.р = 2-4);
Тм - період надходження інструменту до робочих місць, год;
Тзм - період між заміною інструменту на верстаті, год.
Період заміни інструменту визначається за формулою:
,
де tшт - штучний час на деталь-операцію, хв;
tст - стійкість інструменту, період машинного часу його роботи між двома перезаточуваннями, год;
tм - машинний час на 1 деталь-операцію, хв.
Кількість інструменту, що перебуває в заточуванні, розраховується за формулою:
де Тн-з - час від надходження інструменту з робочого місця в інструметально-роздавальну комору до повернення його з заточування, год (для простого інструменту Тн-з = 8 год, а для складного - 16 год).
Кількість різальних інструментів, що перебувають у запасі в ІРК, визначається за формулою:
де Nд - середньодобові витрати інструментів за період між черговими надходженнями їх із ЦІС, шт.;
tн - період між поставками інструменту з ЦІС в ІРК цеху (як правило, постачається двічі на місяць, tн = 15 днів;
Кз.к - коефіцієнт резервного (страхового) запасу інструменту в ІРК цеху (береться Кз.к = 0,1).
Після визначення оборотних фондів інструменту в основних та допоміжних цехах розраховується оборотний фонд інструменту підприємства в цілому (Іоб.з), який охоплює оборотний фонд цехів та запас інструменту в ЦІС :
.
Загальний запас інструменту в ЦІС та ІРК складається з перехідного (поточного, що витрачається) запасу (Іпт.з), резервного (страхового) запасу (Іmin).
Мінімальний загальнозаводський оборотний фонд інструменту (Іоб.з min) дорівнює сумі запасів інструменту на робочих місцях ( Ір.м), у ремонті та заточуванні ( Ірем), резервного (страхового) запасу в ІРК усіх цехів ( Ік min) та ЦІС ( ІЦІС min).
.
Під час визначення максимального загальнозаводського оборотного фонду до мінімального оборотного фонду додається розмір партії

 
 

Цікаве

Загрузка...