WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Аналіз трудових процесів і затрат робочого часу - Реферат

Аналіз трудових процесів і затрат робочого часу - Реферат

тривалості виробничого процесу
Відомо, що тривалість виробничого циклу може виходити за межі змінного робочого часу. Виходячи з цілей та завдань нормування праці, до класифікації включаються: тривалість технологічних, облікових, складських, пакувальних, вантажних, транспортних та контрольних процесів, міжопераційних перерв та пролежувань предметів праці в технологічних нагромаджувачах.
Типова структура норми часу. Згідно з наведеними вище класифікторами (рис. 5.4 та 5.5) дослідження та аналіз затрат змінного робочого часу дає змогу визначити їх нормовані і ненормовані складові частини. Сумарна величина нормованих елементів затрат часу на одиницю продукції (виконання операції) є штучно-калькуляційним часом (Тшк), або повною нормою часу за певних організаційно-технічних умов (рис. 5.8). Норма штучно-калькуляційного часу використовується як основна планово-облікова одиниця з метою планування виробництва, організації праці, нарахування заробітної плати тощо. Розгорнута формула повної норми штучно-калькуляційного часу має такий вигляд:
Тшк = Тп-з + То + Тд + Торг + Ттех + Тв + Тос + Тпт,
де Тп-з - норма підготовчо-завершального часу, яка встановлюється в одиничному і дрібносерійному виробництві на одну деталь (виріб), у серійному - на партію деталей (виробів), у масовому додається до часу обслуговування робочого місця;
То - норма основного часу;
Тд - норма допоміжного часу;
Торг та Ттех - норма часу відповідно на організаційнета технічне обслуговування робочого місця;
Тв - норма часу на регламентований відпочинок;
Тос - норма часу на регламентовані особисті потреби;
Тпт - норма часу на регламентовані перерви з організаційно-технічних причин.
На практиці часто об'єднують основний і допоміжний час, час організаційного і технічного обслуговування, час на відпочинок та особисті потреби. У серійному та одиничному виробництвах час регламентованих перерв Тпр, як правило, відсутній. У такому разі формула штучно-калькуляційного часу набуває спрощеного вигляду:
Тшк = Тп-з + Топ + Тоб + Твоп,
де Топ - норма оперативного часу (То + Тд);
Тоб - норма часу на обслуговування робочого місця (Торг + Ттех);
Твоп - норма часу на відпочинок та особисті потреби (Тв + Тос).
?
Тшт = Топ + Тоб + Твоп = То + Тд + Торг + Ттех + Тв + Тос (норма штучного часу);
Тшк = Тп-з + То + Тд + Торг + Ттех + Тв + Тос + Тпр (повна норма штучно-калькуляційного часу);
(норма штучно-калькуляційного часу в серійному та одиничному виробництвах);
, коли підготовчо-завершальний час дається на партію виробів (пв).
Рис. 5.8. Структура штучно-калькуляційного часу
У середині повної (штучно-калькуляційної) норми виділяють так звану норму штучного часу, яка відображає сумарні затрати часу (за винятком підготовчо-завершального) на виготовлення окремої одиниці продукції (виконання операції) за певних організаційно-технічних умов:
Тшт = Топ + Тоб + Твоп = То + Тд + Торг + Ттех + Тв + Тос.
У разі запуску деталей у виробництво партіями (п), підготовчо-завершальний час дається на всю партію ( ).Тоді, відповідно, норма штучно-калькуляційного часу буде
У серійному виробництві, коли вироби запускаються в роботу не поштучно, а партіями, уживається норма часу на партію виробів (Тпар) - сумарний час виготовлення партії виробів за певних організаційно-технічних умов.
Методи аналізу затрат робочого часу. Залежно від способу проведення й оброблення спостережень розрізняють два основні методи вивчення затрат робочого часу: метод безпосередніх вимірів і метод моментних спостережень.
Метод безпосередніх вимірів полягає в безпосередній реєстрації тривалості затрат часу за елементами операції, що спостерігається. За допомогою методу моментних спостережень у різні проміжки фіксується стан об'єктів, що спостерігаються: працівників, верстатів, машин. При цьому структура затрат часу встановлюється залежно від кількості моментів, коли спостерігалися відповідні стани.
На етапі підготовки до спостереження складають докладний опис роботи устаткування, матеріалів, організації робочого місця, фіксують інформацію про робітника, намічають пункт або маршрут спостереження.
Етап безпосереднього спостереження полягає у фіксації в спостережливому листі всіх без винятку видів затрат і втрат робочого часу з визначенням початку і закінчення кожного елемента операції.
На етапах опрацювання й аналізу даних спостереження визначається фактична тривалість кожного зафіксованого елемента роботи. Дані по елементах групуються і підсумовуються відповідно до прийнятої схеми класифікації затрат робочого часу (основний, допоміжний, відпочинок, утрати з організаційних причин і т. д.). Таким чином складається фактичний баланс робочого часу за зміну.
До основних методів вивчення з використанням спеціальних приладів (секундомірів, хронометрів, годинників, хронографів) фактичних затрат робочого часу протягом зміни або за коротший період належать: хронометраж, фотографія робочого часу, фотохронометраж.
Під хронометражем у нормуванні праці розуміють вивчення будь-якої операції шляхом спостереження та вимірювання робочого часу, що йде на виконання окремих її елементів.
Мета хронометражу - виявлення чинників, що впливають на тривалість кожного елемента операції, циклічно повторюючись.
Реалізація мети хронометражу передбачає виконання таких основних завдань:
" визначення кількості часу, необхідного для виконання різними методами тієї або іншої роботи з метою порівняння результатів;
" визначення потрібної кількості робітників для виконання тієї або іншої операції;
" здійснення реалістичних розрахунків, графіків роботи і робочого навантаження;
" формування справедливої системи стимулювання; розрахунки трудовитрат і фонду заробітної плати;
" забезпечення необхідних даних для прогнозування показників діяльності.
При цьому вибираються найекономічніші прийоми і рухи для проектування на їх основі раціональної структури операції в цілому при нормальній тривалості виконання окремих її елементів. Це дає змогу поширити передові прийоми і методи роботи серед широкого кола робітників. У процесі хронометражу перевіряються й уточнюються норми, отримані вихідні дані для розроблення нормативів

 
 

Цікаве

Загрузка...