WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Організаційні типи виробництва - Реферат

Організаційні типи виробництва - Реферат


Реферат на тему:
Організаційні типи виробництва
?
Можливості розвитку виробничої системи, удосконалення процесів виробництва, їх спеціалізація та кооперування, ефективність використання живої праці та устаткування значною мірою залежать від структури та обсягів продукції, що випускається, широти та сталості її номенклатури. Залежно від цих чинників робочі місця, дільниці, цехи та промислові підприємства поділяються на кілька організаційних типів. Основоположною ознакою поділу виробництва на організаційні типи є рівень спеціалізації робочих місць, який кількісно вимірюється за допомогою коефіцієнта закріплення операцій.
Коефіцієнт закріплення операцій (Кзо) являє собою відношення кількості всіх різноманітних технологічних операцій, що виконуються або мають виконуватися протягом місяця на даному робочому місці, до кількості робочих місць:
де п - кількість найменувань деталей, що обробляються на робочому місці, дільниці, у цеху;
mi - кількість операцій, що проходить i-та деталь у процесі обробки на робочому місці, дільниці, у цеху;
РМmj - кількість робочих місць на даній j-й операції, дільниці, у цеху.
Організаційний тип виробництва може визначатися показником рівня серійності (Кс):
Показник рівня серійності (Кс) обернений коефіцієнту закріплення операцій (Кзо). Для масового виробництва його розмір становить 0,8…1, для серійного - 0,2…0,8 і для одиничного - < 0,2.
Організаційний тип виробництва може визначатися через:
" коефіцієнт серійності
Кс = / Тшт ср ,
де - такт випуску виробів, хв/шт.; = Феф : Nj;
Феф - ефективний фонд часу роботи робочого місця, дільниці, цеху за певний період, хв/міс.;
Nj - обсяг випуску деталей (виробів) j-ї номенклатури за відповідний період;
Тшт ср - середній штучний час по операціях технологічного процесу, хв;
де - штучний час на і-й операції технологічного процесу;
m - кількість операцій;
" коефіцієнт масовості
Тип виробництва - це класифікаційна категорія комплексної характеристики організаційно-технічного рівня виробництва, яка зумовлена широтою номенклатури, регулярністю, стабільністю та обсягом випуску продукції, а також формою руху виробів по робочих місцях.
Тип виробництва визначає структуру підприємства і цехів, характер завантаження робочих місць та руху предметів праці в процесі виробництва. Кожний тип виробництва має свої особливості організації виробництва, праці, технологічних процесів і устаткування, що застосовуються, складу і кваліфікації кадрів, а також матеріально-технічного забезпечення. Конкретний організаційний тип виробництва визначає особливості формування системи планування, обліку та оперативного управління процесами.
Розрізняють три основні типи виробництва: одиничне, серійне, масове.
Одиничне виробництво характеризується широкою номенклатурою виробів, малим обсягом їх випуску на робочих місцях, які не мають певної спеціалізації.
Серійному виробництву властива обмежена номенклатура виробів, що виготовляються періодично повторюваними партіями, і порівняно великий обсяг випуску.
Масове виробництво характеризується вузькою номенклатурою і великим обсягом випуску виробів, що виготовляються безперервно протягом тривалого часу.
Порівняльна техніко-економічна характеристика організаційних типів виробництва наведена в табл. 3.3.
Таблиця 3.3
ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТИПІВ ВИРОБНИЦТВА
Параметри Виробництво
Одиничне Серійне Масове
Спеціалізація робочих місць За кожним робочим місцем не закріплені певні операції За кожним робочим місцем закріплено від 3 до 20 періодично повто-рювальних операцій За кожним робочим місцем закріплені 1-2 постійні операції
Постійність номенклатури Неповторювана Повторюється періодично Постійний випуск однакової продукції
Номенклатура продукції Широка, різноманітна, неповторювана
Малостійка, обмежена серіями - періодично повторюється випуск ви-робів Вузька, постійна, один або кілька однотипних виробів
Тип устаткування Універсальне Спеціалізоване Спеціальне
Розташування устаткування Технологічний принцип (за групами) Предметно-замкнений принцип Предметний принцип
Оснащення Універсальне Уніфіковане Спеціальне
Рівень використання устаткування Низький Середній Високий
Методи організації виробництва Групові, одиночні Поточні, партіонні, групові Поточні
Частка ручної праці Висока Середня Низька
Кваліфікація персоналу Висока Середня Низька
Коефіцієнт закріплення операцій Кзо ? 40 20 ? Кзо ? 40
10 ? Кзо ? 20
1 ? Кзо ? 10 Кзо = 1
Характер виробництва Постійно змінюється Змінюється періодично Сталий, незмінний
Вид руху пред-метів праці між операціями Послідовний Паралельно-послідовний Паралельний
Тривалість виробничого циклу Велика Середня Мала
Продуктивність праці Низька Середня Висока
Собівартість продукції Висока Середня Низька
Для одиничного типу виробництва характерне розроблення укрупнених технологічних процесів і нормативів, у яких зазначаються міжцеховий технологічний маршрут та необхідне устаткування. Уточнення і доопрацювання технологічних процесів здійснюється в цехах і на робочих місцях, що потребує високої універсальної кваліфікації робітників. Устаткування, інструмент і пристосування переважно універсальні. Його габарити і кінематичні можливості мають забезпечувати виконання різноманітних робіт даного профілю. Устаткування розташовується за однотипними

 
 

Цікаве

Загрузка...