WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Планування виробничого процесу - Реферат

Планування виробничого процесу - Реферат

дає уявлення про послідовність усіх основних і допоміжних операцій даного виробничого процесу. Маршрутна карта виробничого процесу (рис. 3.8) характеризує просторово-часові умови реалізації поопераційної карти і містить відомості про операції транспортування, зберігання, затримки в русі матеріалу, а також додаткові дані, що необхідні для аналізу, наприклад, необхідний час та відстань.
Існують два різновиди маршрутних карт виробничого процесу: 1) карта, що характеризує виробничий процес як ряд дій, які здійснюються над матеріалом; 2) карта роботи оператора, що характеризує виробничий процес як дії, які ним виконуються.
Маршрутна карта дає змогу зіставляти спроектовані та існуючі методи роботи. Під час аналізу виробничого процесу задаються послідовно поставлені питання і розглядаються можливі заходи щодо поліпшення процесу (табл. 3.2).
Таблиця 3.2
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО СПРИЯЮТЬ ПОЛІПШЕННЮ ПРОЦЕСУ
Питання Постійне наступне
питання Можливі заходи
Що є метоюроботи? Чому? Усунення непотрібних дій
Де вона має виконуватися? Чому? Суміщення або зміна місця
Коли вона має виконуватися? Чому? Суміщення або зміна часу виконання або послідовності
Хто її повинен виконувати? Чому? Суміщення операцій або заміна виконавця
Як вона має виконуватися? Чому? Спрощення або поліпшення методу роботи
Для спрощення аналізу і підвищення ефективності раціоналізації процесу, як показано в прикладі (рис. 3.8), ці питання записуються в карті.
Такий спосіб дає змогу одночасно ілюструвати аналіз і розробку заходів поліпшення виробничого процесу так званим методом "крапок та позначок".
У всіх випадках, коли транспортування має велике значення, на додаток до маршрутної карти виробничого процесу складається маршрутна схема виробничого процесу (рис. 3.9, 3.10). Вона являє собою ескізний план площ та будівель, що показує, де відбуваються всі дії, які зазначені на маршрутній карті виробничого процесу. При цьому всі дії позначаються однаково в обох картах, напрям руху вказується стрілками. Зворотні або повторні рухи в одному напрямі показуються окремими лініями. Використання схеми дає змогу поліпшити планування устаткування і виробничих площ.
?
ПООПЕРАЦІЙНА КАРТА ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ
(існуючий метод)
Найменування: термостат креслення № 82103 вир. 4
Дата: 10.05.2000 Кресл. Коваль І. І. відділення малих деталей
Вставка А-176
7/16" шестигранна
холоднотягнута сталь Регулювальний гвинт А-253
1/4" шестигранна
холоднотягнута сталь Корпус А-116
Холоднокатана сталь
Рис. 3.7. Типова поопераційна карта виробничого процесу
МАРШРУТНА КАРТА
виробничого процесу
Робота: пропилювання, перевірка та протирання (старий метод)
Кінцеві дані
Позначення
операції
і процесів Існуючі Запроектовані Різниця Робітник або матеріал - гребні
Початок процесу: на дільниці пропилювання
Закінчення процесу: на дільниці полірування
Креслив В.Р.М. Дата _________________________
кіл час кіл час кіл час
Технологічні 26 57,8
Транспортування 18
Контроль
2 7,0
Перерви
9 960
Зберігання 2 7 дн.
Загальна відстань транспортування 429 м м м
Аналіз Заходи
Елементи
існуючого
методу Умовні
позначки Відстань, м Кількість Час, хв. Чому? Зауваження Усунути Суміщеність Зміни Поліпшення
Що? Де? Коли? Хто? Як? Послідовність Місце Виконавець
1. Гребінці пропилю-ються та відклада-ються; кілька видів на кожну групу пил 100 24
2. Укладення гребінців у великий ящик (кілька видів) 500 2
3. Доставка робітником-розпилюваль-ником до місця обдування 100
4. Очікування очищення 480
5. Переміщення гребінців робітником обдування з великого ящика на полицю 500 1/2
6. Обдування з метою очищення від ошурок 100 2 P " Ошурки потрапляють на контро-
лера " "
7. Укладування у великий ящик робітником обдування 500 1/2
8. Транспортування до місця контролю робіт-ником обдування 8 " Перевести контролера в інше місце ?
9. Очікування контролю 120 " Захаращення проходів "
Рис. 3.8. Маршрутна карта виробничого процесу, яка ілюструє застосування методу "крапок та позначок" для перепроектування процесу
Рис. 3.9. Маршрутна карта (схема) виробничого процесу початку виготовлення виробів
по робочих місцях (операціях), які розташовані на другому поверсі будівлі
Рис. 3.10. Маршрутна карта (схема) виробничого процесу завершення виготовлення виробів по робочих місцях (операціях), які розташовані на першому поверсі будівлі
Література
1. Нормування праці: Підручник / За ред. В. М. Данюка і В. М. Абра-мова. - К.: 1995. - 208 с.
2. Стивенсон В. Дж. Управление производством: Пер. с англ. - М.: Лаборатория базовых знаний: БИНОМ, 1998. - 928 с.
3. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємств: діагностика, стратегія, ефективність. - К.: Вища шк., 1995. - 265 с.
4. Гупалов В. К. Управление рабочим временем. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 240 с.
5. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 200 с.
6. Економіка підприємства: Зб. практ. задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / За ред. С. Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 1999. - 328 с.
7. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с.
8. Казанцев А. К., Подлесных В. И., Серова Л. С. Практический менеджмент: В деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1998 - 367 с.
9. Кожекин Г. Я., Синица А. М. Организация производства: Учеб. пособие. - Минск: Экоперспектива, 1998. - 334 с.
10. Курочкин А. С. Организация производства: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2001 - 216 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...