WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Система обслуговування виробництва - Лекція

Система обслуговування виробництва - Лекція

облік, хороше зберігання і швидке знаходження, для цього використовуєть шафи, стелажі з спеціальними полками, які розміщені згідно індексації інструменту. Велика кількість і різноманітність інструменту обумовлює їх класифікацію.
Під класифікацією розуміють розподіл всіх інструментів на відповідні групи по найбільш характерних признаках.
Для індексації інструменту широке розповсюдження отримала десятична система, згідно якої весь інструмент розбивають на 10 класів. Класи розділяють на підкласи
групи підгрупи види.
Клас характеризує вид обробки або метод отримання заготовки, підклас відображає характер застосованої операції, група - характер обладнання, підгрупа - окремі елементи операції, вид - форму інструменту.
Наприклад, 281111 - 3206
Клас 28 - інструмент ріжучий
Підклас 1 - різці
Група 1 - токарні прохідні і підрізні
Підгрупа 1 - прохідні прямі, прямокутного перетину
Вид 1 - з напаяною ріжучою частиною
Інші цифри вказують порядковий номер в даному стандарті або порядковий номер в реєстраційній документації.
Для кожного виду інструменту існує облікова картка, яка зберігається в картотеці в порядку індексів інструменту.
Центральний склад здійснює видачу інструментів на інструментально роздаткові комори цехів на їх вимогу в обмін на зношені, які потім поступають на заточку або на центральний склад.
Видача або обмін інструментів на робочих місцях і повернення на центральний склад організовується в залежності від застосування інструменту, типу в-ва і принятої системи обслуговування. В залежності від участі інструментів в процесі в-ва розрізняють активну або пасивну системи забезпечення робочих місць інструментом. При активній системі - всі необхідні інструменти періодично доставляють на робочі місця, при пасивній - робітник сам отримує і здає інструменти в інструментально роздаткову комору.
На поточних і автоматизованих лініях в масовому в-ві система забезпечення робочих місцьінструментом базується на таких положеннях:
1. Доставка інструменту на робочі місця і повернення його для обміну здійснюється тільки працівниками інструментально роздаткових комор
2. Надається інструмент на робочі місця тих типорозмірів, які передбачені технологічним процесом
3. Інструмент передається наладчику, який обслуговує станки і змінює інструмент, який затупився
4. Попереджувана зміна інструменту проходить через визначені проміжки часу роботи або після обробки встановленої кількості деталей
5. Збір і переналадка інструменту проходить поза станком
6. Оборотний фонд інструменту створюється на рівні, який забезпечує можливість попереджувальної зміни.
7. На потокових і автоматичних лініях встановлюються спеціально обладнані шафи з необхідним запасом інструментів для забезпечення їх безперебійної роботи
В одиничному і малосерійному в-ві для обліку інструментів, які видаються для тимчасового користування застосовується марочна система, яка дозволяє отримати робочому (не більше 10 марок) кількість марок-жетонів на яких вибито табельний номер. В обмін на цей жетон робітник або допоміжний робітник отримує інструмент в тимчасове користування.
На підприємствах створюються централізовані спеіальні участки, на яких заточка інструменту дає можливість спеціалізації робочих місць і обладнання для заточки інструменту. вСя робота по заточці інструменту робиться централізовано і недалеко від інструментально роздаткової комори. Це дає змогу економити час, підвищувати продуктивність праці інструментального господарства.
Ефективним способом продовження строку експлуатації інструменту є його відновлення. Затрати на виконання відновлюваних робіт нижчі ніж вартість нового інструменту, в такому випадку доцільно відновлювати інструмент.
3. Шляхи вдосконалення інструментального господарства.
Шляхи вдосконалення інструментального господарства:
1. Централізація і спеціалізація в-ва інструменту і стандартної технологічної оснастки, створення нових робочих місць по їх в-ву
2. Стандартизація і уніфікація спеціальної технологічної оснастки
3. Розширення фронту робіт по централізованому відновленню і ремонту інструменту і оснастки на підприємствах
4. Організація роботи централізованих складів і інструментально роздаткових комор на основі автоматизації складських операцій
5. Широке впровадження передових систем оперативно виробничого планування і обліку в організації інструментального господарства
6. Вдосконалення форм контролю і технічного нагляду за станом інструментів і оснастки і додержання правил їх експлуатації
7. Дальший розвиток і поліпшення управління інструментальним господарством на основі впровадження нових підсистем.
Лекція 8.2: Організація ремонтного господарства.
План.
1. Організація обслуговування в-ва ремонтом технічного обладнання.
2. Вдосконалення ремонтних виробництв.
1. Організація обслуговування в-ва ремонтом технічного обладнання.
Склад, значення і завдання ремонтного господарства.
Високі темпи розвитку промисловості супроводжуються швидким ростом основних засобів і особливо їх активної частини - машин і обладнання. В забезпеченні найбільш ефективного їх використання важлива роль належить ремонтному господарству.
Ремонт дає можливість усунути фізичний знос і втрачені в ході експлуатації деякі параметри, а модернізація компенсує моральний знос обладнання.
В ремонтному господарстві занято 10-15% робочих від загальної їх чисельності.
Затрати на ремонт складають 6-8% а/в продукції.
В цих умовах ефективна організація проведення ремонтів не тільки забезпечує роботоспроможність обладнання, але і впливає на результати виробничої діяльності підприємства.
Ремонтне господарство включає ремонтно-механічний цех, ремонтні участки цехів, склади обладнання і запасних частин і інші підрозділи. Вони здійснюють всі види ремонтів, модернізацію і технічні огляди обладнання.
Характер діяльності ремонтного господарства визначає його завдання:
" Здійснення технічного обслуговування і ремонту всього обладнання підприємства
" Монтаж обладнання, яке придбане або виготовлене самим підприємством
" Модернізація експлуатуючого обладнання
" Виготовлення запчастин і вузлів
" Організація зберігання обладнання і запчастин
" Планування всіх робіт по технічному обслуговуванню і ремонту обладнання
Системи техобслуговування і ремонту обладнання.
Всі роботи на підприємстві по підтримці обладнання в робочому етапі діляться на:
- техобслуговування
- ремонт
Організація ремонтного господарства підприємства базується на системі ППР (планово-попереджувальних робіт). Це являє собою сукупність організаційно-технічних міроприємств по надзору, доглядом, обслуговуванням і ремонтом обладнання, які проводяться по плану у визначених об'ємах і в визначенні строки з метою попередження аварій і підтримки обладнання в постійному технічному стані.
Основні принципи системи техпідготовки:
- попереджувальність
- плановість
Попереджувальність - це принципи техпідготовки і він заключається в тому, що після роботи обладнання встановленого проміжку

 
 

Цікаве

Загрузка...