WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Підстави виникнення трудових правовідносин - Курсова робота

Підстави виникнення трудових правовідносин - Курсова робота

робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
4) проінформувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.
На всіх працівників, які працюють більше 5-ти днів, заводиться трудова книжка. Вона є основним документом про трудову діяльність працівника. Порядок ведення трудових книжок регулюється "Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників", затвердженою наказом Мінпраці України, Мін`юсту України і Мінсоцзахисту України від 29 липня 1993 р. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, включаючи працівників, які є співвласниками підприємств, селянських господарств, сезонних та тимчасових працівників, позаштатних працівників, за умови, що вони підлягають державному соціальному страхуванню, а також на працівників, які працюють за трудовим договором у фізичної особи.
Останнім часом, крім трудової книжки, на кожного працівника заводиться ще й страхове свідоцтво. Основами законодавства України про загальнообов`язкове державне соціальне страхування підставою для здійснення витрат по соціальному забезпеченні є не трудовий стаж, а страховий стаж, тобто період, протягом якого особа підлягає загальнобов`язковому державному соціальному страхуванню та сплачувала або за неї сплачувались страхові внески.
Страхове свідоцтво є єдиним для всіх видів загальнообов`язкового державного соціального страхування документом суворої звітності, що підтверджує право застрахованої особи на одержання послуг та матеріального забезпечення за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням (Додаток 5).
Свідоцтво видається кожній особі, яка підлягає будь-якому виду загальнообов`язкового державного соціального страхування, на підставі анкети застрахованої особи після обов`язкової реєстрації цієї особи в органах Пенсійного фонду.
Анкета заповнюється працівником відповідно до наданого роботодавцем зразка, підписується, засвідчується підписом останнього і печаткою та подається до органу Пенсійного фонду, де його зареєстровано як платника страхових внесків.
Страхове свідоцтво зберігається у застрахованої особи. Воно пред`являється у разі одержання послуг та матеріального забезпечення за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням, укладення трудового договору (контракту), договору цивільно-правового характеру, предметом якого є виконання робіт та надання послуг, під час прийому на навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством .
Розділ 3 Підстави зміни і припинення трудових правовідносин
3.1 Порядок зміни трудових правовідносин
У відповідності із законодавством адміністрація не має права вимагати від конкретного працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. У цьому втілюється один з основних принципів регулювання трудових відносин - забезпечення права на працю, яку кожен вільно обирає або на яку вільно погоджується, включаючи право розпоряджатися своєю здатністю до праці, обирати професію і рід занять. Але заборона вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, не виключає права сторін за взаємною згодою змінювати умови трудового договору, у тому числі і стосовно трудової функції. Зміна умов трудового договору зазвичай пов`язані з переведенням на іншу роботу.
Доручення працівникові роботи, яка не відповідає його спеціальності, кваліфікації, посаді, обумовленою угодою сторін, або роботи, при виконанні якої змінюється розмір заробітної плати, пільги, та інші суттєві умови праці, встановлені при укладенні трудового договору, - вважається переведення на іншу роботу. Але кваліфікація працівника(тарифна ставка, розряд, категорія) є важливою ознакою, що дозволяє розмежувати переведення на іншу роботу від інших переміщень. Так, зміна тарифної категорії, наприклад, працівникам художньо-виробничого персоналу, артистам, дирижерам тягне за собою зміну посадового окладу, а в ряді випадків і посадових обов`язків, і тому вважається переведенням.
Переведення на іншу роботу також є доручення працівникові роботи, що є іншою по відношенню до фактично виконуваної. Наприклад, працівниця була запрошена як завідувачка канцелярією музичного училища або лаборантка відділу, а фактично з першого дня виконує обов`язки секретаря директора цього навчального закладу. Якщо в подальшому адміністрація вимагатиме від названих категорій працівниць виконання роботи відповідно до штатного розпису, то така вимога буде вважатися переведенням .
Переведення необхідно розуміти: а) зміну трудової функції; б) зміну одного або декількох суттєвих умов трудового договору; в) зміну місця розташування роботодавця; г) зміну роботодавця.
З поняттям "переведення" тісно пов`язане поняття "переміщення" на інше робоче місце.Згідно з ч. 2 ст. 32 КЗпП України переведення на іншу постійну роботу і не вимагає згоди працівника переміщення його в тій же організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ цього підприємства, в тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті, якщо це не тягне за собою зміни трудової функції і зміни суттєвих умов трудового договору. При цьому в кодексі міститься правило, що адміністрація не має права переміщувати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров`я.
Ініціатива на переведення може виходити від працівника. За загальним правилом, такого роду ініціатива працівника слід розглядати як прохання про переведення, яку роботодавець може задовольнити. Разом з тим, з цього правила є винятки, коли така вимога працівника є обов`язковою для роботодавця. Наприклад, відповідно до ст. 56 КЗпП України на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 14 років (дитину інваліда до 18 років), особа, яка здійснює догляд за хворим членом сім`ї відповідно до медичного висновку, роботодавець зобов`язаний встановити неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
Переведення, які здійснюються за ініціативою роботодавця потребує зустрічного волевиявлення працівника. Можливість застосування праці працівника на умовах, які виходять за межі угоди сторін, має ряд обмежень. Переведення без згоди працівника допускається, відповідно до ч. 2 ст. 33 КЗпП, по-перше, лише за наявності причини екстраординарного характеру, які перераховані в законі; по-друге, таке переведення завжди є тимчасовим (до одного місяця).
Ініціатива щодо переведення може виходити від третіх осіб, тобто суб`єктів, які не є працівниками або роботодавцями. Наприклад, таким суб`єктом може бути медичний орган, який відповідно до результатів медичного огляду працівника дає висновок, що в силу медичних показань працівник потребує надання роботи з більш легкими умовами праці.
Порядок проведення медичного обстеження визначається Положенням про медико-соціальну експертизу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 р., та Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1994 р.
Роботодавець відповідно до медичного висновку зобов`язаний запропонувати працівникові іншу роботу, останній, в свою чергу, має право дати згоду на переведення, але й може відмовитися. В другому випадку між обов`язом роботодавця і правом працівника вирішується

 
 

Цікаве

Загрузка...