WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Підстави виникнення трудових правовідносин - Курсова робота

Підстави виникнення трудових правовідносин - Курсова робота

права.
Головними учасника цих прав виступають працівник та роботодавець. Законодавство про працю закріплює окремі права кожного з цих учасників, і відповідно до якого, працівник зобов`язується виконувати роботу обумовлену договором, а роботодавець або уповноважений ним орган, в свою чергу, зобов`язується забезпечити працівника необхідними умовами праці, і найважливіше, на мою думку, це безпечні умови праці. Тобто, ті умови, які б не призвели б до каліцтва, та інших хворіб.
Хоч і наша країна, прагне до розвитку у всіх правовідносин і забезпечити кожному громадянину достойні права та умови праці. Все ж таки, окремі категорії людей залишаються без засобів до існування, хоча вони існують, але дуже мізерні. І тому в даний час стаття 43 Конституції передбачає право на працю, але зараз більша частина молоді, інвалідів та інших громадян просто не мають змоги реалізувати це право.
На сьогодні правове регулювання праці осіб із зниженою працездатністю є однією з мало досліджуваних проблем у трудовому праві України. Ця категорія працівників належить до громадян, які потребують особливого правого захисту та вимагають додаткових гарантій права на охорону праці.
Основною підставою виникнення трудових правовідносин є укладення трудового договору на основі якого виникають такі правовідносини як адміністративний акт призначення на посаду, проводяться вибори або конкурсне заміщення посад чи здійснюється розподіл на роботу після закінчення навчання в певних навчальних закладає конкретний зміст якого встановлюється вільним волевиявленням і угодою між сторонами.
За сучасних умов було б хибно вважати, що саме праця є основним спонукальним мотивом укладення трудового договору та інших підстав виникнення згаданих правовідносин, оскільки вона із засобу до життя не перетворилася в першу життєву потребу людини, навіть за умов "розвиненого" соціалізму.
Також найманий працівник може змінювати або припиняти ці правовідносини.
Залежно від умов, які складися працівника можуть перевести на тимчасову або постійну роботу, наприклад, у випадку стихійного лиха, простою або відсутності працівника на робочому місці ті інших причин передбачених законодавством.
Таким чином, досліджувана мною тема є основною, так як закріплює форми реалізації громадянами права на працю, які є актуальними у кожній сфері правовідносин в цілому суспільстві.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція України від 28. 07. 1996.
2. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю/ Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань - 4-те видання, допов. та переробл. - К.: Видавництво А.С.К., 2003.
3. Цивільний Кодекс України від 19. 06. 2003.
4. Господарський Кодекс України від 06.02. 2005.
5. Про правовий статус іноземців: Закон України від 04. 02. 1994 р.
6. Про власність: Закон України від 07. 02. 1991р.
7. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09 1999.
8. Про статус суддів: Закон України від 15. 12. 1992.
9. Про зайнятість населення: Закон України від 01. 03. 1991.
10. Про загальний військовий обов`язок і військову службу: Закон України від 25. 03. 1992.
11. Про затвердження Переліку Важких робіт на робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок: Наказ Міністерства охорони здоров`я України від 29. 12. 1993.
12. Пилипенко Д.П. Трудове право України: Академічний курс. - К.: Видавничий Дім, 2004. - 58с.
13.
14. Прокопенко В.І. Трудове право України: Курс лекцій. - К.: Вентурі, 1996. - 160с.
15. Карпенко Д.О. Основи трудового права: Навчальний посібник. - К.: А.С.К., 2003. - 48с.
16. Пилипенко П. Ознаки трудової правосуб`єктності працівників у трудових правовідносинах // Право України. - 1999. -№15. - с. 94.
17. Єрьоменко В. Правові форми реалізації громадянами права на працю // Право України. - 1997. -№6
18. Єрьоменко В. Вольовий характер підстав виникнення трудових правовідносин // Право України. - 1998. -№11. - с. 96.
19. Єрьоменко В. Призначення на посаду: актуальні питання теорії та практики // Право України. - 2000. -№6. -с. 39.
20. Данилюк О. Зміна умов трудового договору: порівняльний аналіз законодавства України та Російської Федерації // Право України. - 2004. -№9. - с.120.
21. Гаврилюк О. Особливості припинення дії трудового контракту // Право України. - 1999. -№8. - с.74.
Додаток 1
ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення членів рахункової палати
Відповідно до пункту 16 статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє:
Призначити членів Рахункової палати:
Першина Володимира Леонідовича - першим заступником Голови Рахункової палати;
Шулежко Марію Яківну - головним контролером Рахункової палати
Голова Верховної Ради України В.Литвин
м. Київ, 17 червня 2004 року
№1797 - IV
Додаток 2
ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання народного депутата України Фікса Є. З. членом комітету Верховної Ради України
Верховна Рада України постановляє:
Орати Фікса Єфима Зіс`євичча - народного депутата України, обраного в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за виборчим списом Соціал-демократичної партії України (об`єднаної), членом Комітету Верховної Вади України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України В. Литвин
М. Київ, 17 червня 2004 року
Додаток 4
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКА СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ
Кому:
(повне найменування страхувальника, а для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові)
Адреса:
__ повідомляє, що згідно з поданною Вами заявою Ваше підприємство, установа, організація або Ви, як фізична особа - суб`єкт підприємницької діяльності (необхідне підкреслити), зареєстровано (і) як платник страхових внесків до Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття з
_____________
Ваш реєстраційний номер___________, який належить вказувати на всіх документах, що стосуються рахунків за коштами Фонду.
Розмір страхових внесків на поточний рік:
для роботодавців _____ перераховувати на рахунок № ________________
для застрахованих осіб _____ перераховувати на рахунок № ________________
________________________________________ Код __________ МФО __________
(найменування банку)
Строки перерахування страхових внесків ___________________
Строки подання розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду _______________________
Директор центру зайнятості
________________________ ______________________
(прізвище, ім`я та по батькові) (підпис)
Спеціаліст
________________________ _______________________
(прізвище, ім`я та по батькові) (підпис)
(дата і рік)

 
 

Цікаве

Загрузка...