WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Охорона праці та її організація на підприємстві, в установі, організації - Курсова робота

Охорона праці та її організація на підприємстві, в установі, організації - Курсова робота

Спеціальностей Вищих навч. Закладів/ Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я. та ін.;За ред. П.Д. Пилипенка.-К.:Видавничий дім "ін Юре", 2003.-535с.
13. Трудове право: Прокопенко В.І.-К.: Вен Турі,96р.,223с.
14. Трудове право: Болотіна Н.Б.,Чанишева.-К.,01р.-563с.
15. Практикум: Болотіна Н.Б.,02р.-287с.
16. Основи охорони праці: навч. посібник/ За ред. Я.І.Бедрія .- 3-тє вид., перероб. і доп.- Львів "Магноліяплюс", видавець СПДФ ОВ м. Піча,. 04.-240с.
17. Науково-практичний коментар до Закону України "Про охорону праці".-К.,1997.-С.32
18. Вікові межі працездатності неповнолітніх. Адаптація українського законодавства до Міжнародних угод: Ред О.//Право України .-99р.-№5.
19. Законодавство про охорону здоров'я жінок та дітей потребує вдосконалення.: Петрова Н.//Право Украъни.-97р.-№10.
20. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими обє'днаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілковими об'єднаннями на 2004-2005.//Урядовий Кур'р.-2004р.-19.05.-№92.
ДОДАТОК 3
Граничні норми підіймання та переміщення
важких речей неповнолітніми
Календарний вік,
Років Граничні норми ваги вантажу (кг)
Короткочасна робота Тривала робота
Юнаки Дівчата юнаки дівчата
14 5 2,5 _______ _____
15 12 6 8,4 4,2
16 14 7 11,2 5,6
17 16 8 12,6 6,3
ДОДАТОК 5
Граничні норми підіймання і переміщення
Важких речей жінками
Підіймання і перреміщення вантажів за чергування
З іншою роботою (до 2разів на годину)-10кг
Підіймання і переміщення вантажів постійно протягом
Робочої зміни-7кг
Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати:
" З робочої поверхні-350кг;
" З підлоги-175кг.
ДОДАТОК 6
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Основні напрями розвитку трудового потенціалу
в Україні на період до 2010 року
З метою створення передумов для формування та реалізації довгострокової державної політики щодо розвитку трудового потенціалу постановляю:
1. Схвалити Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року (додаються).
2. Кабінету Міністрів України:
у шестимісячний строк розробити і подати на розгляд Верховної Ради України проект Державної програми розвитку трудового потенціалу в Україні на 2000 - 2010 роки;
врахувати витрати щодо реалізації зазначеної Програми при опрацюванні проекту Державного бюджету України на 2000 рік.
Президент України
Л. КУЧМА
м. Київ
3 серпня 1999 року
N 958/99
СХВАЛЕНО
Указом Президента України
від 3 серпня 1999 р. N 958/99
Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні
на період до 2010 року
Загальні положення
1. Трудовий потенціал - це сукупна чисельність громадян працездатного віку, які за певних ознак (стан здоров'я, психофізіологічні особливості, освітній, фаховий та інтелектуальний рівні, соціально-етнічний менталітет) здатні та мають намір провадити трудову діяльність.
Функціонування трудового потенціалу в Україні відбувається в умовах кризових явищ в економіці та соціальних протиріч у суспільстві. Природна база формування трудового потенціалу характеризується демографічними особливостями відтворення трудового потенціалу, які виявилися в 60-х - 90-х роках цього століття та вплинули на зниження народжуваності і збільшення смертності, скорочення тривалості життя і загальне старіння населення. Зазначені тенденції торкнулися кількісно-якісного складу трудового потенціалу, продуктивності суспільної праці і стимулів до неї, кваліфікаційного і освітньо-культурного рівня населення, вартості робочої сили і доходів населення. Економічні та соціальні чинники виявили проблеми безробіття, поширення нелегальної трудової діяльності, зниження національного інтелектуального та освітнього потенціалу, значного розшарування населення за рівнем доходів.
итуація, що склалася, вимагає розроблення науково обгрунтованого бачення дальшого розвитку трудового потенціалу, яке може бути покладено в основу практичних дій, спрямованих на кардинальне поліпшення стану справ у цій сфері. Серед них основними мають стати: створення належних умов для повноцінного відтворення трудового потенціалу і професійно-інтелектуального розвитку; створення можливостей для продуктивного його використання через відповідне економічне підгрунтя, збалансований регіональний розвиток, впровадження системи стимулів до праці, забезпечення умов праці і життя, а також реалізація соціальних гарантій зайнятого і незайнятого населення в умовах формування ринкових відносин, що створить передумови для поліпшення всіх параметрів формування трудового потенціалу.
2. Метою державної політики розвитку трудового потенціалу є створення правових, економічних, соціальних і організаційних засад щодо його збереження, відтворення та розвитку, спрямованих на створення умов для:
поліпшення природної бази формування робочої сили;
отримання професійно-технічної та вищої освіти, професійних послуг з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації відповідно до суспільних потреб;
здійснення повної продуктивної зайнятості;
запобігання масовому безробіттю;
поліпшення охорони праці, зниження ризику втрати здоров'я і життя працюючих на виробництві;
забезпечення соціального захисту працюючого і непрацюючого населення;
осилення відтворювальної, стимулюючої та регулюючої функцій заробітної плати;
забезпечення зростання реальних доходів населення;
забезпечення захисту прав і гарантій громадян у сфері соціально-трудових відносин.
Основні напрями розвитку трудового потенціалу спрямовано на процеси модернізації у сфері зайнятості відповідно до потреб структурної перебудови господарського комплексу країни і розбудови соціально орієнтованої економіки. Вони розроблені з урахуванням Основних напрямів соціальної політики на 1997 - 2000 роки, схвалених Указом Президента України від 18 жовтня 1997 року N 1166. Реалізація політики розвитку трудового потенціалу має здійснюватися через довгострокову програму розвитку трудового потенціалу в Україні.
Основні напрями державної політики розвитку трудового потенціалу
3. Основні напрями розвитку трудового потенціалу мають передбачати:
1) у сфері поліпшення природної бази - забезпечення розширеного відтворення населення і збільшення тривалості його активного трудового періоду шляхом:
забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї та її членів, найповнішої реалізації сім'єю своїх функцій, заохочення сімей, особливо молодих, мати дітей;
поліпшення стану здоров'я населення і зниження його смертності, особливо в працездатному віці;
створення умов для забезпечення загальнодоступної, своєчасної та якісної медичної допомоги для всіх верств населення, запровадження системи загальнообов'язкового державного соціального медичного

 
 

Цікаве

Загрузка...