WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Організація виробничого процесу на підприємстві - Курсова робота

Організація виробничого процесу на підприємстві - Курсова робота

нетехнологічних операцій ( час транспортних, контрольних операцій );
- тривалість природних процесів.
Перерви у виробничому процесі:
- обумовлені режимом роботи підприємства і залежать від числа робочих змін, тривалості перерви між ними, кількість вихідних і неробочих днів;
- визвані зайнятістю робочого місця ( обладнання ) в результаті чого деталі лежать в очікуванні звільнення від інших робіт ( перерва очікування );
- виникаючі при обробці деталей партіями із - за їх очікування перед транспортуванням на іншу операцію ( перерва партійності );
- визвані незадовільною організацією виробництва - погана організація робочих місць, несвоєчасна подача матеріалів, інструментів, затримка або погана якість технологічної документації - все це ( змушені перерви ) в ході роботи;
- визвані випадковими обставинами, а саме затримка поступлення матеріалів від поставщика, відключення електроенергії, аварія обладнання, брак деталей.
При розрахунку тривалості виробничого циклу перерви, які виникають в результаті незадовільної організації виробництва не враховують.
При безперервному виробництві тривалість виробничого циклу = технологічному циклу.
На підприємствах з перерваним процесом виробництва тривалість виробничого циклу перевищує тривалість технологічного і визначається по формулі:
де - тривалість циклу;
сума часу операцій:
tmax - технологічних;
tприр - природних;
tтр - транспортних;
tк - контрольних;
tмо - міжопераційний простій;
tмз - міжзмінний простій.
Кількість операцій (простоїв):
n - технічних;
i - природних;
j - транспортних;
x - контрольних;
y - міжопераційних;
z - міжзмінних.
Фактори, які впливають на тривалість виробничого циклу.
Тривалість структурних складових виробничого циклу залежить від факторів:
Структурні складові циклу фактори
конструкторські технологічні організаційні
Час безпосереднього виготовлення Структурний і кількісний склад виробу.
Габарити, маса виробу.
Складність і точність деталей.
Матеріаломісткість конструкції.
Рівень уніфікації. Раціональність технологічного процесу і його відповідність типу і об'єму виробництва.
Технічний рівень знарядь праці.
Коефіцієнт прогресивної технологічної оснащеності. Раціональність організації робочого місця і характер його обслуговування.
Форми оплати праці і їх прогресивність.
Час допоміжних процесів і технологічного контролю Складність деталей і вимоги, які пред'являють до їх якості.
Склад виробу.
Габарити. Раціональність технологічних процесів контролю.
Технологічний рівень контрольно - вимірювальних приладів і апаратури. Раціональність організації технологічного контролю (охват контролними операціями, розміщення контрольних точок і персоналу.
Час транспортування Габарити і маса.
Число деталей і збірних одиниць. Відповідність застосування транспортних засобів і операцій прогресивному рівню. Раціональність організації транспорту, наявність транспортних засобів і їх відповідність для переміщення маршрутизація перевезень.
На тривалість виробничого циклу має вплив величина партії деталей, виробу і вид руху предметів в процесі їх обробки.
Партія - це кількість деталей, які безпосередньо обробляються на кожній операції виробничого циклу з однаковою затратою підготовчо - заключного часу.
Робота партіями організується в серійному і крупносерійному виробництві.
Чим більша партія, тим рідше здійснюється переналадка обладнання, забезпечується краще її використання, підвищується продуктивність праці, знижується собівартість.
При визначенні розміру партії враховують кількість закріплених за кожною одиницею обладнання деталей, складність і трудомісткість їх виготовлення, тривалість виробничого циклу, співвідношення між місячною програмою і величиною партії,габарити деталей.
В залежності від конкретних умов виробництва в основу визначення розміру партії беруть трудомісткість, рівень використання обладнання, продуктивність праці.
Розрахунок величини партії:
tПЗ - підготовчо - заключний час на партію;
tШТ - штучний час;
КВ - коефіцієнт допустимих втрат робочого часу на переналадку обладнання ( КВ?0,03 - 0,1 від складності обладнання).
Отримана величина партії коректується з врахуванням змінної продуктивності обладнання, оснастки, графіків, ємності тари.
Якщо у часток, цех працює без0посередньо на споживача, то величина партії повинна бути рівною (кратною) денній (місячній) потребі споживача і забезпечувати їх рівномірну роботу.
4. Практичне завдання
Визначити як зміняться тривалість технологічного циклу в результаті зміни виробничих умов на підприємстві за такими вихідними даними; величина партії деталей складає 50 штук, вид руху деталей-паралельний, технологічний процес складається із семи операцій. Тривалість операції
(у хвилинах) становить:
f =3; f =7; f =5; f = 6; f =2; f =3; f =6.
Технічна реструктуризація поривала до зміни умов виробництва, що розрізняє величину партії деталей подвоїти, а операцію №2 розділити на дві самостійні операції тривалістю 3 і 4 хвилини.
Розв'язок.
1. Визначаємо тривалість технологічного циклу до зміни умов виробництва
Тпар = 32+7(50-1)=375 хвилин.
2. Визначаємо тривалість технологічного циклу після закінчення зміни у мов виробництва.
Тпар = 32+6(100-1)=625 хвилин.
3. Розрахуємо величину зміни тривалості виробничого циклу після зміни умов виробництва:
Д = 625-375=251 хвилин.
Висновок.
Дослідження теми курсової роботи "Організації виробничого процесу на підприємстві " можна зробити такі висновки.
- технологічний і виробничий цикли, є най довшими при послідовному виді руху деталей. В цьому випадку тривалість циклу прямо пропорціональна до величини партії деталей і норм часу та їх виконання. Отже, цей вид доцільно застосовується при невеликих трудомісткості операцій, оскільки це приведе до скорочення тривалості циклу.
- Найменша тривалість циклів є при паралельному русі деталей але тут можуть виникати перерви в роботі на робочих місцях, які знижують ефективність організації виробництва.
- Витрати на транспортування при паралельному й паралельно - послідовному видах руху деталей є більші ніж при послідовному через появу транспортних партій. Таким чином, для зниження транспортних витрат ці види руху деталей доцільно використовувати у випадках предметної організації дільниць чи цехів, тобто за ходом протікання технологічного процесу.
- Послідовний вид руху деталей раціонально застосовувати при організації дільниць і цехів за технологічним принципом. Однак здебільшого види руху деталей комбінують, тобто на малотрудомістних операціях використовують послідовний вид, на трудомістких - два види.
Література
1. Шваб Л.І "Економіка підприємства" К: Каравелла, 2004.
2. Васильнов В.Г. "Організація виробництва" - К: КМЕУ, 2003.
3. "Організація виробництва" В.О.Онищенко, О.В.Реднік, А.С. Старовірець Київ, лібра 2003
4. Петрович Й.М. Захарчин Г.М. "Організація виробництва" Львів магнолія плюс, 2004
5. Петрович Й.М. Захарчин Г.М. "організація підприємства в Україні" Львів Оксарт 2000
6. Плотнін Л.Д. Янушневич О.Н. "Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві " Львів Світ 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...