WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Організація виробничого процесу на підприємстві - Курсова робота

Організація виробничого процесу на підприємстві - Курсова робота

?????
Tp*kн
де KM - кількість верстатів ( машин) у технічній групі;
n - кількість найменувань предметів, які обробляються на даному устаткуванні;
Ni - кількість предметів іншого найменування, які обробляються за розрахунковий період;
ti - норма часу на обробку іншого найменування предмета, годин;
Тр - плановий фонд часу роботи одиниці устаткування за рахунок періоду часу;
kн. - коефіцієнт виконання норми часу.
Потокове виробництво - високо коефіцієнтний метод організації виробничого процесу, який передбачає обробку предметів праці за встановленим найкоротшим маршрутом з фіксованим часом.
Головною ознакою потокового виробництва є стійка номенклатура випуску однорідної продукції. У потоковому виробництві виражені основні принципи високо коефіцієнтної організації виробничого процесу і, передусім, принципи прямо точності, неперервності. Потокові методи застосовуються в умовах виготовлення значних обсягів продукції протягом тривалого часу переважно у масовому та велико серійному виробництвах.
Потокове виробництво є вищою формою реалізації масового виробництва із наступними характерними особливостями:
- розподіл технологічного процесу на певні операції та закріплення їх за конкретними робочими місцями4
- точна визначеність тривалості (синхронність) операцій4
- розміщення робочих місць в послідовність технологічного процесу виготовлення виробу( предметний принцип розміщення);
- оснащення ліній здебільшого транспортними пристроями ( транспортерами, пневмотранспортними засобами, промисловими роботами, маніпуляторами тощо.), які призначені для передання виробів від одного робочого місця до іншого, а також для регулювання ритму потокової лінії.
Основною структурною ланкою потокового виробництва є потокова лінія - технологічно та організаційно відокремлена група робочих місць, на яких виготовляється один або кілька подібних типорозмірів виробів. Потокові лінії бувають різними, тому їх класифікують за певними ознаками:
1. за кількістю найменувань виготовленим на них виробів:
- однопридметні ( постійно-потокові);
- багатопредметні (багато-потокові).
2. за характером руху виробів за операціями:
- неперервно-потокові;
- перервно-потокові.
3. за способом підтримки ритму:
- із регламентованим ритмом;
- із вільним ритмом.
4. за видами застосування транспортними засобами:
- конвертні;
- не конвертні.
5. за характером руху конвеєра:
- не перервні дії;
- періодичної дії.
6. за місцем виконання операції:
- на конвеєрі;
- на спеціально обладнаних робочих місцях.
Для ефективної роботи підприємства вибирається певний різновид потокової лінії та обчислюються основні її параметри і такти, темп, ритм, кількість робочих місць, швидкості руху конвеєра та довжини робочих зон.
Такт потокової лінії - інтервал часу, за який із лінії сходять вироби, що пересуваються послідовно один за одним, тобто це інтервал часу, через який періодично відбувається випуск певної продукції.
T еф
r = ????
B nл
Де r - такт потокової лінії, хв.;
T еф - ефективний фонд часу потокової лінії в плановому періоді, хв.;
B nл - план випуску деталей за даний період часу в натуральному вимірі.
Величина, обертання до такту, називається темпом потокової лінії (T ) і обчислюється за формулою:
T еф
T = ????
B nл
Темп потокової лінії, що виражає кількість продукції, яка зійде з потокової лінії (конвеєра) за одну годину її роботи, визначається за формулою:
60
T = ????
r
Якщо предмети праці передають не по штучно, а транспортними партіями (nm), то вони сходять з лінії за інтервалом часу, що називається ритмом лінії, який визначається за формулою:
R= rxnm
Де R - ритми лінії, хв.;
Кількість робочих місць обчислюється для кожної операції за формулою:
ti
PMi = ????
R
Де PMi - розраховано кількість робочих місць на іншій операції.
Швидкість руху конвеєра залежить від його такту і відстані між виробами (або центрами двох суміжних місць):
L
V = ????
t
де V - швидкість руху конвеєра, м/хв.
L - відстань між центрами двох суміжних робочих місць (вироби на конвеєрі), м/хв.
На робочому конвеєрі з безперервним рухом при виконані операції робітника пересувається за ходом конвеєра в межах відведеною йому робочої зони. Після закінчення операції робітник повертається до початку зони і виконує операцію над наступним виробом, який на цей момент підійшов до робочої зони. Довжина робочої зони обчислюється за формулою:
ti
PЗ = L ????
R
PЗ- довжина робочої зони на іншій операції, м/хв.
Потокове виробництво має деякі недоліки, а саме
- монотонність та одноманітність праці;
- чутливість до можливих відхилень у постачанні, оснащення та документації, що може спричинити зупинення конвеєра.
Для розв'язання вказаних проблем потокового виробництва було створено автоматичні потокові лінії.
Автоматичні потокові лінії - це сукупність машин, які автоматично, без участі людини виконують задані технологічні операції, включаючи транспортування, контроль якості тощо.
Отже автоматизація виробничого процесу, за якого всі або переважна частина операцій, що потребують фізичних зусиль робітника, передаються машинам і відбуваються без його безпосередньоїучасті. За робітником залишається тільки функція налагодження, нагляду та контролю.
3. Організація процесу виробництва.
3.1Виробничий процес здійснюється в часі і просторі. Організацію виробничого процесу в часі було вже розглянуто вище. Просторова організація виробничого процесу передбачає розміщення робочих місць і їхніх груп (дільниць, цехів) на території підприємства та забезпечення пересування предметів праці по операціях за найкоротшими маршрутами. Поєднання цих двох аспектів побудови виробничого процесу здійснюється застосуванням відповідного методу організації виробництва. Є два методи організації виробництва: не потоковий і потоковий.
Організація не потокового виробництва
Не потоковому виробництву властиві такі ознаки: на робочих місцях обробляються різні за конструкцією і технологією виготовлення предмети
праці, бо кількість кожного з таких є невеликою й недостатньою для нормального завантаження устаткування; робочі місця розміщуються за однотипними технологічними групами без певного зв'язку з послідовністю виконання операцій, наприклад, групи токарних, фрезерних, свердлильних та інших верстатів; предмети праці переміщуються в процесі обробки за складними маршрутами, унаслідок чого є великі перерви між операціями. Після окремих операцій предмети праці часто поступають на проміжні склади і чекають звільнення робочого місця для виконання наступної операції.
Не потоковий метод застосовується переважно в одиничному і серійному виробництвах. Залежно від номенклатури виробів і їхньої кількості він може мати різні модифікації. За умов одиничного виробництва не потоковий метод здійснюється переважно у формі одинично-технологічного, коли окремі предмети праці одиницями або невеликими партіями, які не повторюються, проходять обробку згідно з наведеним вище порядком. У серійному виробництві цей метод набирає форми партіонно-технологічного або предметно-групового.
Партіонно-технологічний метод відрізняється від одинично-технологічного тим, що предмети праці проходять обробку партіями, які періодично

 
 

Цікаве

Загрузка...