WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Організація виробничого процесу на підприємстві - Курсова робота

Організація виробничого процесу на підприємстві - Курсова робота

без застосування машин і механізмів.
2. Механізовані-процеси, що виконують робітниками за допомогою машині механізмів.
3. Машинні-процеси, що виконуються машинами, якими управляє робітник.
4. Автоматизовані-процеси, які виконуються машинами під наглядом робітника.
5. Автоматичні-процеси, що виконуються без участі робітника спеціальними машинами за попередньо розробленою програмою, тобто з використанням сучасної комп'ютерної та мікропроцесорної техніки.
6. Апаратні-процеси, що здійснюється в спеціальних апаратах в автоматичному чи автоматизованому режимах.
Залежно від характеру впливу на предмети праці виробничий процес поділяється на такі специфічні процеси;
1. Підготовчий-процес, що включає операції з доставки заготовок, інструменту, оснащення, та підготовки до робочого місця.
2. Технічний-процес, що безпосередньо пов'язаний із перетворенням ресурсів у готову продукцію.
3. Процес контролю який передбачає контрольно-вимірних операцій для досягнення відповідності продукції технічним та іншим умовам та вимогам.
4. Процеси транспортування і складування пов'язані з переміщенням і зберіганням продукції усього виробничого циклу, а також інтегрують виробничий процес в одне ціле та забезпечують узгодженість окремих операцій у часі.
За перебігом у часі виробничі процеси а виділяються на:
1. Дискретні (перервні), для яких характерні циклічність і наявність технологічних перерв.
2. Неперервні - у яких відсутні перерви між різними видами операціями.
Основною структурною одиницею виробничого процесу є операція - завершена частина виробничого процесу, яка виконується на одному робочому місці, над тим самим предметом праці без переналагодження устаткування.
Розрізняють основні та допоміжні операції.
При основній операції предмет обробки зміню свою форму, розмір, певні властивості, якісні характеристики,
Допоміжні операції забезпечують нормальне виконання основних операцій.
Уміння раціонально організувати виготовлення виробу полягає в тому, щоб розділити складний процес на прості операції, а потім звести їх у єдиний комплекс таки чином, щоб забезпечити випуск готової продукції (виробів) у необхідній номенклатурі та кількості у потрібний термін.
1.3 Принципи організації виробничого процесу
Раціонально організація виробничого процесу залежить від певного принципу.
До них належать: спеціалізація пропорційність, паралельність, прямо точність, безперервність ритмічність автоматичність та гнучкість.
Принцип спеціалізації означає розподіл праці між окремими підрозділами підприємства та робочими місцями в процесі виробництва та їх кооперування. Цей принцип характеризує обмеження та стабільну номенклатурою продукції, яка виготовляється в кожному виробничому підрозділі.
Розрізняють наступні види спеціалізації на підприємстві:
- функціональна - допоміжні та обслуговуючі виробництва обєднюється в окремі самостійні підрозділи та виконують певні функції;
- предметна - передбачає закріплення певної номенклатури виробів за окремими цехами;
- по детальна - полягає в закріпленні за певними підрозділами підприємства виготовленні технічного однорідних деталей;
- технологічна - означає закріплення за кожним цехом та виробничою дільницею певної частини виробничого процесу.
Принципи пропорційності передбачають відносну одинакову продуктивність за одиницю часу взаємопов'язаних підрозділів підприємства, а в їх межах - дільниці, бригад та робочих місць.
Принципи паралельності передбачають одночасне виконання окремих операцій та процесів.
Принцип паралельності найчастіше виконується в умовах сирійного та масового виробництва і включає в себе:
- паралельне виготовлення різноманітних вузлів, деталей, агрегатів для полегшення готового виробу складання
- одночасне виконання різноманітних технологічних операцій при обробленні однакових деталей та паралельно розміщеному обладнанні.
Принцип прямо точності означає найкоротшого шляху проходження виробами всіх стадій і операцій виробничого процесу від запуску матеріалів до випуску готової продукції без зустрічних і зворотних переміщень. Для дотримання цього принципу цеху, дільниці та робочі місця по можливості розміщують за ходом технологічного процесу, а допоміжні виробництва та обслуговуючі служби тримають як найближче до тих структурних підрозділів, як вони обслуговують.
Принцип безперервності виробничого процесу означає скорочення часу і перерва між суміжними технологічними операціями при виробництві конкретних виробів оптимального виду руху предметів праці у виробництві.
Принцип ритмічності означає рівномірний випуск продукції у певні проміжки часу.
За додержання цього принципу в одинакові проміжки часу виготовляють однакову або типу, цього рівно зростає, кількість продукції, забезпечує рівномірне завантаження робочих місць.
Принцип автоматичності передбачає автоматизацію виробничих процесів, економічно обґрунтоване збільшення людини від безпосередньої участі у виконанні операції виробничого процесу, що сприяє збільшенню обсягів.
Принцип гнучкості означає оперативну адаптацію виробничого процесу до змін організаційно-технічних умов, пов'язаних із переходом на виготовлення нової продукції або з її модернізацією.
Ступінь гнучкості можна визначити кількістю витраченого часу та сумою додаткових витрат, що необхідна підприємству при цьому переході на виробництві цього виду продукції або її модифікації.
Всі перераховані принципи раціональної організації виробничого процесу взаємопов'язані, доповнюють один одного і різною мірою реалізують у практичній виробничій діяльності підприємства.
2. Організаційно-технічний рівень виробництва.
2.1 Характеристика організаційних типів виробництва.
Тип виробництва - це комплексна характеристика організаційно-технічного рівня виробництва, що охоплює номенклатуру продукції, обсяг виробництва, випуск однотипної продукції, характер завантаження робочих місць кваліфікацію робітників, собівартість продукції.
Властивий певному виробничому підрозділу тип виробництва зумовлює застосування методів підготовки, планування, контролю виробництва, форм організації праці, особливості технологічних процесів, кожний із яких характеризується сукупністю ознак, тому наявність лише одного з них або навіть декількох не дає підстав для висновку про наявність того чи іншого типу виробництва. За сукупністю цихознак розрізняють такі загальноприйняті типи виробництва:
- одиничне (індивідуальне);
- серійне;
- масове.
Тип виробництва підприємства визначається типом виробництвом провідного цеху, а тип виробництва цеху - характеристикою дільниці, де виконується найвідповідальніші операції та зосереджена значна частина основних виробничих фондів.
Віднесення підприємства до того чи іншого типу виробництва має умовний характер, бо на підприємстві й навіть в окремих цехах може мати місце поєднання різних видів виробництва.
Одиничне виробництво характеризується:
- широкою номенклатурою продукції;
- виготовленням виробів в одиничних примірниках, або малими серіями;
- застосуванням універсального устаткування;
- групування робочих місць за принципом технологічно однорідних операцій;
- відсутністю закріплення певних операцій за окремими працівниками;
- високо кваліфікацією працівників, яка враховує різноманітний характер виконуваних робіт;
- відсутністю детальної розробки

 
 

Цікаве

Загрузка...