WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Організація виробничого процесу на підприємстві - Курсова робота

Організація виробничого процесу на підприємстві - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Організація виробничого процесу на підприємстві
?
зміст
Вступ............................................................................................3 загальна характеристика виробничого процесу.
1.1. Організація виробництва, як форми забезпечення ефективної діяльності підприємства...........................................4.
1.2. Формування та структура виробничого процесу.................7
1.3. Принципи організації виробничого процесу..............10
2. Організаційно-технічний рівень виробництва
2.1. Характеристика організаційних типів виробництва...12
2.2. Характеристика і структура методів організації виробництва.....................................................................15
3. Організація процесів виробництва .
3.1. Організація процесів виробництва в просторі..........19
3.2. Організація процесів виробництва в часі.................27
4. Практичне завдання......................................................33
Висновок.....................................................................35
Література..................................................................37
?
План
Вступ
1. Загальна характеристика виробничого процесу.
1.1. Організація виробництва, як форми забезпечення ефективної діяльності підприємства.
1.2. Формування та структура виробничого процесу.
1.3. Принципи організації виробничого процесу.
2. Організаційно-технічний рівень виробництва.
2.1. Характеристика організаційних типів виробництва.
2.2. Характеристика і структура методів організації виробництва.
3. Організація процесів виробництва .
3.1. Організація процесів виробництва в просторі.
3.2. Організація процесів виробництва в часі.
4. Практичне завдання.
Висновок.
Література.
Вступ.
Становлення ринкової економіки в Україні означає створення відповідного середовища з усіма питання ми цього законами і закономірностями. Базуються, що успіх в цьому залежатиме від компетентності спеціалістів.
Організація виробництва-процесу складний та багатогранний, що охоплює чимало проблем. Найактуальнішими з них є зміцнення та розширення можливостей первинної ланки підприємства, удосконалення їх організаційних структур, організація системи технічного обслуговування виробництва та його матеріально-технічного обслуговування.
В роботі розкрито суть та характеристику виробничого процесу. Дано характеристику організаційно-технічного рівня виробництва.
Розглянуто методи організації виробництва.
1. Загальна характеристика виробничого процесу.
1.1 Організація виробництва, як форма забезпечення ефективної діяльності підприємства.
Для будь-якого підприємства основною його функцією є виробнича діяльність.
Під виробничою діяльністю розуміють сукупність цілеспрямованих процесів, що здійснюється людьми за допомогою засобів праці чи природних процесів, у результаті яких предмети праці змінюють свій склад, стан, форму отримують певні нові властивості та перетворюється в готову продукцію.
До виробничої діяльності в ходять;
1. Жива праця людей яка активна частина виробництва, що ставить основу трудового процесу;
2. Предмети праці, над якими працює людина для перетворення їх у проміжний чи харчових продукт із метою задоволення певних потреб споживачів;
3. Засоби праці-частина засобів виробництва, за допомогою яких людина впливає на предмет праці.
Організація виробництва - це процес упорядкування, координації й оптимізації у просторі й часі науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, освоєння та виготовлення продукції для задоволення потреб споживачів та виготовлення продукції для задоволення потреб споживачів і отримання прибутку. Вона розглядає загальні закономірності організація виробничих систем, формування й методи здійснення виробничих процесів виготовлення конкурентно спроможної продукції при раціональному використанні трудових, матеріально-технічної та фінансових ресурсів.
Іншими словами, організація виробництва, це координація й оптимізація в часі та просторі всіх матеріальних і трудових елементів виробництва з метою досягнення визначені терміни найефективнішого виробництва результату.
Організація виробництва базується на технології виробничих процесів-сукупності методів і засобів, при яких здійснюються перетворення матеріальних ресурсів, інформації та їхніх комплектів в кінцевий продукт.
Технологія виробничих процесів реалізується за допомогою організації виробництва, і фактично формує основу виробничої системи, зумовлюючи динаміку виробничого процесу.
Організація виробництва розглядає і вирішує наступні завдання:
1. Формування теоретичних основ організації виробничої діяльності підприємства.
2. Організацію процесів створення й освоєння випуску нової чи вдосконалення продукції, яку випускає підприємство.
3. Організацію виробничих процесів.
Вирішення поставлених завдань значною мірою забезпечить ефективне господарювання підприємства.
1.2 ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРА ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ.
Виробничий процес - це сукупність взаємозв'язаних дій людей, засобів праці та природи, потрібних для цілеспрямованого, постійного перетворення вихідної сировини та матеріалів у готову продукцію, яка призначена як для споживання, так і для подальшої переробки.
Основными элементами виробничого процессу є;
- Праця як свідома діяльність людини;
- Предмет праці (служать для їх перетворення у готову продукцію);
- Засоби праці (використовується людиною для перетворення переметів праці у готову продукцію).
На сучасних підприємствах процес виробництва досить складний. Він поєднує велику кількість окремих процесів, які уторують структуру виробничого процесу.
Виробничі процеси на підприємстві залежмо від їх ролі у виготовлені продукції по діляться на три види.
1. Основні-процеси, що безпосередньо пов'язані з перетворенням предметів праці у готову продукцію. Результаті основних виробничих процесів випускається продукція яка передбачена планом підприємства.
2. Допоміжні-процеси, які лише сприяють безперебійній роботі підприємства, але безпосередньої у часті у виготовленні продукції не беруть.
3. Обслуговуючі-процеси, що створюють умови для здійснення основних та допоміжних процесів (транспорті та складські процеси.).
Головна відмінність між основними та допоміжними процесами полягає в тому, що продукт, вироблений у результаті основного виробничого процесу, надходить на ринок, а продукт отриманий під час допоміжного процесу, споживається в межах підприємства.
Залежно від стадії виробничого циклу виробничі процеси поділяються:
1. Підготовчі-процеси, що призначені для виконання операції підготовки живої праці, предметів і засобів праці до перетворення предметів праці в корисний (кількісний) продукт.
2. Перетворювальні-процеси, під час якихвідбувається переробка предметів прачі (в кінцевий продукт) за рахунок реалізації перетворювальної функції . Перетворення предметів праці здійснюються шляхом ціле спрямованої зміни форми, розмірів, зовнішнього вигляду, фізичних чи хімічних властивостей тощо.
3. Кінцеві-процеси (завершальної стадії), які полягають у підготовці результатів попереднього перетворення в кінцеву продукцію для подальшого споживання.
За ступенем авторизації виробничі процеси поділяються на:
1. Ручні-процеси, які виконуються робітником

 
 

Цікаве

Загрузка...