WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Основні принципи пенсійного права. Пенсійні правовідносини - Реферат

Основні принципи пенсійного права. Пенсійні правовідносини - Реферат

опосередкованих чи фактичних відносин, матеріальних відносин умов, життєвих обставин чи, як прийнято казати, юридичних факторів, що е окремого передумовою здійснення всіх видів пенсійних правовідносин.
Юридичний факт - це закріплений у нормах права факт об'єктивної дійсності (подія, вольовий вплив людей та ін.), який виступає як підстава виникнення зміни і припинення правових відносин.
До юридичного складу, необхідного для виникнення пенсійних правовідносин можуть включатися такі юридичні фактори, як досягнення громадянином пенсійного віку, інвалідність, смерть годувальника, утриманця, причина інвалідності та причина смерті годувальника, трудовий стаж і вислуга років. Для виникнення пенсійних правовідносин у зв'язку з призначенням пенсії за віком необхідна така сукупність юридичних факторів:
- досягнення певного віку;
- наявність установленої законом тривалості трудового стажу;
- волевиявлення громадянина;
- рішення органу соціального захисту населення про призначення пенсії.
Для пенсійних правовідносин характерна різноманітність їх видів. Видів пенсійних правовідносин скільки ж, скільки видів пенсій.
Законодавством встановлено чотири види пенсій: за віком, з інвалідності, разі втрати годувальника, а для деяких категорій державних службовців І спеціалістів народного господарства і за вислугу років.
Пенсійні правовідносини, як і інші правові відносини, характеризуються тим, що їх учасники (суб'єкти) мають певні взаємні права і на них покладено відповідні обов'язки. Відповідні обов'язки прав установлено нормами права.
Правовідносини завжди бувають двосторонніми: праву одного суб'єкта (юридичної чи фізичної особи)відповідає обов'язок іншого, і навпаки.
З цього випливає що орган який, здійснює пенсійне забезпечення, повинен в строк призначати пенсію.
Характеризуючи пенсійні правовідносини, слід відзначити, що структур види пенсійних правовідносин поділяються на дві групи:
1) правовідносини з приводу пенсійних видів пенсійного забезпечення (основні чи матеріальні правовідносини);
2) процедурно-процесуальні відносини з установлення юридичних факторі і; розгляду спорів між сторонами правовідносин, якщо тільки закон не відніс їх до спорів, що розглядаються в судовому порядку.
З огляду на викладене уявляється необхідним зазначити найхарактерніші головні, типові риси пенсійних правовідносин, що отримали визнання в юридичній літературі:
1) пенсійні правовідносини е такими суспільними відносинами, які можуть Існувати лише за наявності норм пенсійного забезпечення;
2) пенсійні правовідносини мають тривалий характер;
3) пенсійні правовідносини, які ряд цивільно-правових відносин, є майновими відносинами;
4) типовою рисою пенсійних правовідносин е застосування до них (у разі забезпечення пенсією за віком, з інвалідності, на випадок утрати годувальника і за вислугу років) принципу диференціації розмірів пенсії;
5) у пенсійних правовідносинах відсутні засади взаємності: обов'язок органа соціального захисту населення і відповідне суб'єктивне право пенсіонера не зумовлене дієш пенсіонера у відповідь на діло органу соц. захисту. На боці органу стоїть обов'язок щодо призначення пенсії, а на боці пенсіонера її отримати за відповідну працю в минулому.
4. Суб'єкти , об'єкти і зміст пенсійних правовідносин.
Пенсійні правовідносини, як і інші правові відносини, структурно складаються з таких елементів:
- суб'єкти правовідносин;
- об'єкт і зміст правовідносин.
Одним із суб'єктів конкретних правовідносин пенсійних завжди е громадянин чи сім'я, наділені пенсійною правопрацездатністю, а іншим - відповідний орган, який здійснює пенсійне забезпечення.
Суб'єктами правовідносин пенсійних можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які займалися певним видом суспільне корисної діяльності. Це можуть бути працівники підприємств і організацій, державні службовці, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, учні, студенти, курсанти навчальних установ та інші категорії громадян, на яких поширюється державне соціальне страхування.
Правове становище кожного громадянина визначається як, загальними, так і більш конкретними можливостями, що надаються йому правовими нормами.
Під пенсійною правоздатність о розуміють здатність громадян набувати суб'єктивне право на пенсію і володіти ним, вступати з конкретні пенсійні правовідносини.
Для того, щоб було здійснено суб'єктивне право на пенсію громадяни здійснюють певні дії.
Для визначення кола осіб, які мають право на пенсію, першочергове значення мають певні юридичні фактори, необхідні для виникнення та існування пенсійних правовідносин. Таким є досягнення певного віку, настання інвалідності, неповноліття.
Іншим суб'єктом пенсійних правовідносин е відповідний державний орган. Найчастіше це - районне (міське) управління соціального захисту населення, що е органом спеціальної компетенції.
Об'єкт правовідносин На думку учених, об'єктами правовідносин служать визначені суспільні відносини, інших - речі та Інші блага, ще інших - і те, і те.
Під суб'єктами права розуміється предмет регулювання, тобто визначене коло суспільнихвідносин, що регулюється даними правовими нормами.
Об'єктами правовідносин є об'єкти (регулювання) регульованих правом суспільних відносин, тобто зовнішні предмети, що на них спрямовано ці відносини. Такими об'єктами B.C. Андреєв, наприклад, уважає види суспільних відносин, які виступають у правовій формі.
У пенсійних правовідносинах об'єкт має самостійне значення; він збігається з діями суб'єктів пенсійних правовідносин та існує для того, щоби сторони пенсійних правовідносин могли реалізувати свої суб'єктивні права та юридичні обов'язки; на нього спрямовано їхній вплив.
Значить, обов'язком правовідносин е на що спрямовані суб'єктивні права та юридичні обов'язки учасників правовідносин.
Зміст пенсійних правовідносин.
Суб'єктивне право характеризується трьома основними ознаками:
- видом (1 мірою) можливої поведінки правомочного суб'єкта;
- можливість вимагати (у необхідних випадках до) відповідної поведінки зобов'язаного суб'єкта;
- можливість вдатися у необхідних випадках до сприяння органів влади. Суб'єктивне право на пенсію-це міра можливої (дозволеної) поведінки, забезпечена державою. Ця можливість, яка складає зміст суб'єктивного права на пенсію, виражається;
а) можливості визначеної поведінки самого суб'єкта права на пенсію правомочного; вимагати визначеної поведінки;
б) можливості суб'єкта права на пенсію як правомочного вимагати визначеної поведінки зобов'язаних осіб органів, які здійснюють пенсійне забезпечення;
в) у можливості суб'єкта права на пенсію звернутися до державних органів (виконавчої влади або суду) за допомогою та захистом свого порушеного права.
5. Припинення правовідносин.
Підставою для цього можуть бути як окремі юридичні факти, так і юридичні склади, як-от:
- смерть пенсіонера;
- переведення з однієї пенсії на іншу;
- відновлення працездатності інваліда і, як наслідок, зняття з нього групи інвалідності;
- досягнення дітьми, братами, сестрами, онуками померлого годувальника 18 річного віку, а студентами вищих навчальних закладів - 23 річного.
З припиненням правовідносин виникає інший на підставі юридичного складу, до якого ввійдуть такі елементи:
- волевиявлення громадян, який володіє пенсійною працездатністю і правом вимагання призначення пенсії;
- досягнення ним пенсійного віку;
- наявність у нього необхідного за законом трудового стажу; акт органу соціального захисту населення про призначення пенсії за віком.
Трудовий стаж і вислуга років.
Використана література
1. Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
2. Закон України "Про пенсійне забезпечення";
3. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
4. Закон України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ";
5. Закон України "Про державну службу";
6. Закон України "Про прокуратуру";
7. Закон України "Про статус народного депутата України";
8. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
9. Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні";
10. Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні";
11. Закон України "Про зайнятість населення";
12. Закон України "Про статус гірських населених пунктів в Україні";

 
 

Цікаве

Загрузка...