WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Пенсійний фонд. Органи, які здійснюються пенсійне забезпечення - Реферат

Пенсійний фонд. Органи, які здійснюються пенсійне забезпечення - Реферат


Реферат на тему:
Пенсійний фонд. Органи, які здійснюються пенсійне забезпечення.
План
1. Пенсійний фонд України і порядок його формування і використання.
2. Система державних органів та їх функції зі здійснення пенсії забезпечення.
?
1. Пенсійний фонд України. Порядок його формування і використання.
Пенсійний фонд здійснює правління фонду, чисельність і склад якого затверджується Кабінетом Міністрів України. Органи пенсійного фонду утримуються за рахунок державного бюджету.
Основним завданням Пенсійного фонду е збирання, акумулювання коштів /страхових внесків/ та фінансування витрат зі сплати пенсій і допомог, тобто формування і цільове використання бюджету фонду.
На 1996 рік бюджет Пенсійного фонду України в доходній частині складає 730090 млд. грн. /31/ Державний бюджет краї складає приблизно 16%.
Коштами фонду є обов'язкові страхові внески підприємств, організацій і громадян. Розмір страхових внесків установлений постановою Верховної Ради України від 17 червня 1993року /22/ зі зміною та доповненням від 7 лютого І996 року /30/.
Із загальної суми нарахованих страхових внесків у Пенсійний фонд спрямовується 88%, а до фонду соціального страхування - 12%. Такий порядок розподілу встановлений Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1995 року /85/ .
Пенсійний фонд відповідно до покладених на нього завдань?
1.Організовує і контролює роботу органів Пенсійного фонду і забезпечення виконання вимог законодавства про державне соціальне страхування, веде облік платників податку, обов'язкових страхових внесків та інших платежів до Пенсійного фонду ,перевіряє правильність призначення і виплати пенсій та допомог, забезпечує фінансування витрат на виплату пенсій, веде статистичну та бухгалтерську звітність.
2.Розробляє проект бюджету Пенсійного фонду разом з іншими зацікавленими відомствами та представляє його на розгляд до Кабінету міністрів України;
3. бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства про соціальне страхування, у тому числі про пенсійне забезпечення, а також у розробленні проектів нормативних актів із них питань.
4. надає в межах своєї компетенції положення, інструкції, роз'яснення, методичні рекомендації з питань обліку платників обов'язкові внесків до Пенсійного фонду нарахування та сплати них внесків, порядку використання та обліку коштів Пенсійного фонду.
5. забезпечує діяльність орган в Пенсійного фонду, проводить ревізії та перевірки їхньої роботи, за результатами даних уживає необхідних заходів.
6. організує професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів Пенсійного фонду, узагальнює та поширює досвід його роботи;
7. забезпечує розроблення та впровадження автоматизовану обробку інформації в системі пенсійного фонду; організовує роботу зі створення єдиного Державно банку даних про платників обов'язкових внесків до Пенсійного фонду;
8. інформує громадськість про свою діяльність;
9. взаємодіє у питаннях, що підпадають під його компетенцію, з міністерствами, відомствами, органами місцевої влади, підприємствами, установами та організаціями.
10. здійснює відповідно до чинного законодавства виплату пенсій громадянам України, які переїхали на постійне місце проживання, за кордон, а також іноземним громадянам, які постійно проживають в Україні.
Пенсійний фонд забезпечує фінансування витрат на виплату пенсій згідно з Законами України "Про пенсійне забезпечення", "Про статус і соціальний Захист громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи, виплату пенсій військовослужбовцям і працівникам органів внутрішніх справ строкової служби - допомоги на дітей ,інші виплати фінансування.
2. Система державних органів та їхні функції зі здійснення пенсійного забезпечення.
Чинна система державних органів здійснює управління пенсійним забезпеченням, визначена Конституцією та іншими законодавчими актами.
Об'єкт управління - найважливіша ознака розмежування різних систем державних органів, він розкриває зв'язок між об'єктом і суб'єктом керівництва, що їх у літературі іноді називають керованою та керуючою системою.
Єдиним органом законознавчої влади в державі е Верховна Рад, України. Вона сприймає Закони про основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення, затверджує основні показники бюджету Пенсійного фонду, які включаються до Державного бюджету, визначає розмір /тариф/ обов'язкових страхових внесків підприємств, організацій і громадян.
Одним із центральних органів державної виконавчої влади, що здійснює функції управління пенсійного забезпечення у країні, є Міністерство соціального захисту населення України, підвідомче Кабінету Міністрів.
До змісту управління пенсійним забезпеченням входять численні й різноманітні види діяльності:
- участь міністерства, в розробленні нормативно-правових актів із питань пенсійного забезпечення, соціально-побутового обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, соціальної допомоги сім'ям з дітьми.
- організація роботи органів соціального захисту населений з призначення пенсій та допомоги у зв'язку з трудовим каліцтвом її професійним захворюванням працівників.
- здійснення контролю з надання інвалідам ,ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих військовослужбовців, сім'ям з дітьми та іншим громадянам встановленим пільг.
Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян із питань, що входять до компетенції Міністерства і вжиття заходів до усунення причин, що викликають скарги:
- здійснення у встановленому порядку Міжнародного співробітництва у пишаннях соціального забезпечення, соціального захисту населення, інвалідів та Інших соціально-незахищених громадян. І, так, в межах своїх повноважень ,визначених Типовим положенням про управління соціального захисту населення обласної, Київської Севастопольської, державних адміністрацій затверджених Кабінетом міністрів України 12 січня 1996 року /87/ і Положення про управління соціального захисту населення обласної державної адміністраідіі-/93/ - це управління у сфері соціального забезпечення населення. І соціального захисту/населення/ пенсіонерів на певній території області.
Основними

 
 

Цікаве

Загрузка...