WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Загальна характеристика й різновидності потокового виробництва - Реферат

Загальна характеристика й різновидності потокового виробництва - Реферат

лінії.
Швидкість руху конвеєра повинна забезпечувати одночасно задану продуктивність і безпеку праці. Раціональний діапазон швидкості руху конвеєра коливається в межах 0,1 - 4,0 м/хв.
Основними різновидами лінії безперервно-потокового виробництва є лінії з робочим і розподільчим конвеєрами.
Безперервно-потокові лінії з робочим конвеєром використовують переважно для складання і обробки виробів при великих програмних завданнях. Особливості розрахунку параметрів цього виду потокових ліній залежать від способу виконання операцій, які здійснюються безпосередньо на конвеєрі. Для підтримання ритму роботи на робочих місцях встановлюються робочі зони операцій - відстань, у межах якої повинна виконуватися операція під час руху конвеєра.
Нормальна довжина робочої зони операції (Lін) визначається за такою формулою:
де tі - норма часу на даній операції, хв.;
Сі - число робочих місць на даній операції, шт.
На операціях із значними відхиленнями часу для їх виконання передбачається резервна (додаткова) зона.
Величина резервної (Lрез) зони визначається за такою формулою:
,
де Gі - коефіцієнт відхилення часу (максимальної фактичної затримки) при виконанні операції. Його величина розраховується за такою формулою:
де tmaxi - максимальна тривалість даної операції, хв.;
ti- норма часу на даній операції, хв.
Величина резервної зони може бути розрахована за такою формулою:
З врахуванням швидкості руху транспортера довжина резервної зони розраховується за такою формулою:
Можливий розрахунок довжини резервної зони за допомогою числа цілих поділів (D), які додаються до нормальної зони операції за такою формулою:
де Di - число цілих поділів, які додаються до нормальної зони операції, У загальному вигляді довжина робочої зони операції визначається як сума довжин нормальної й додаткової (резервної) зон за такою формулою:
Довжина робочої частини конвеєра (L ) визначається як сума довжин робочих зон по операціях за такою формулою:
де т - кількість операцій, що виконуються на потоці, шт. Довжина замкнутої стрічки (ланцюга) конвеєра (L) визначається виходячи з конструктивних особливостей транспортера за такою формулою:
де R-радіус натяжного пристрою, м.
Тривалість технологічного циклу ( ) обробки будь-якої кількості деталей (n), на лінії розраховується за такою формулою:
де С - загальне число робочих місць на лінії, шт.
Безперервно-потокові лінії з розподільчим конвеєром використовуються на дільницях механічної обробки і складання невеликих виробів при великих програмах випуску. Операції на цих лініях виконуються на стаціонарних робочих місцях, розміщених вздовж конвеєра з одного чи двох боків.
Такт, ритм, число робочих місць і швидкість руху конвеєра визначаються, як і для лінії з робочим конвеєром.
Для підтримання ритму роботи конвеєра здійснюється розподіл виробів по робочих місцях (за допомогою автоматичних пристосувань) або розмічальних знаків (у вигляді цифр, букв тощо).
Мінімально необхідне число розмічальних знаків (комплект розмічальних знаків) визначається як найменше кратне до числа робочих місць на лінії і умовно називається числом періоду конвеєра (П).
Комплект знаків по всій довжині може повторюватися декілька разів, але обов'язково ціле число разів (К). Число комплектів на лінії залежить від кількості знаків у комплекті і довжини стрічки конвеєра.
Приклад закріплення розмічальних знаків на лінії з розподільчим конвеєром подано в таблиці 2.
Таблиця 2.
№ операції потокової лінії Число робочих місць № робочих місць (робітників) Величина періоду Число розмічальних знаків, закріплених за робітниками Закріп-
лені знаки
1 1 1 П=2х3=6 6 1,2,3;4,
5,6
2 2 1
2 3 3 1,3,5 2,4,6
3 3 1
2
3 2
2
2 1,4
2,5
3,6
Розподіл розмічальних знаків між робочими місцями може здійснюватися як рівномірно, так і нерівномірно (з врахуванням різного ступеня освоєння операцій).
Довжина робочої частини конвеєра Lр попередньо визначається плануванням обладнання і має узгоджуватися з періодом конвеєра.
Довжина стрічки (ланцюга) транспортера L4 визначається за такою формулою:
або
де К - число повторень періоду на загальній довжині стрічки конвеєра (завжди ціле число).
При довжині несучого органа транспортера, не кратній довжині, яка відповідає комплекту розмічальних знаків (періоду), корегують крок в (мм) за такою формулою:
Тривалість виробничого циклу обробки виробу на лінії (Тц) визначається із врахуванням часу транспортування одного предмета за такою формулою:
Стаціонарні безперервно-потокові ліні використовують при виробництві виробів, які мають великі габарити і значну масу, що вимагає складних складально-монтажних операцій, їх транспортування технічно ускладнене і економічно невигідне. В цьому випадку на стаціонарних робочих місцях (стендах, площадках) перебуває одночасно декілька виробів. Процес складання поділений на таку ж кількість операцій. Спеціалізовані бригади чи окремі робітники в певний послідовності обходять об'єкти, виконуючи із заданим тактом свої операції. Для підтримування ритму використовують засоби цифрової, світової чи звукової сигналізації. Склад бригад залежить від трудомісткості операції і заданого такту лінії. Число стендів відповідає числу операцій і числу бригад. Для виправлення дефектів на лінії передбачають один - два додаткових стенди.
Перервно-потокові лінії використовують при обробці трудомістких деталей на різному устаткуванні. Характерною особливістю перервно-потокових ліній є відсутність синхронності операцій внаслідок різної величини їх трудомісткості.
Для підтримання ритмічної роботи лінії між операціями різної тривалості створюються міжопераційні оборотні заділи. Максимальна величина заділу (Zmax) визначається за такою формулою:
де Тп - період роботи на суміжних операціях при незмінному числі діючих верстатів, хв; Сp, Сi+1- число одиниць обладнання, яке працює на суміжних операціях протягом періоду Тn,: tpti+1 - норми часу на суміжних операціях, хв.
Міжопераціний заділ розраховується для кожного випадку зміни Тп протягом всього періоду комплектування заділу. Величина його може змінюватися від нуля до максимуму і, навпаки, від максимуму до нуля.
Якщо міжопераційиий зади за розрахунками дорівнює позитивній величині (зі знаком плюс), то це означає, що він зростає за період Тп від нуля до максимуму і, навпаки, якщо він дорівнює від'ємній величині (зі знаком мінус), то за період Та зменшується від максимуму до нуля.
Такт прямоточної лінії, число робочих місць по операціях, коефіцієнт їхзавантаження визначаються аналогічно до розрахунків безперервно-потокової лінії.
Особливості організації і розрахунку багатопредметних і змінно-потокових ліній. Багатопредметні потокові лінії характеризуються виготовленням партій виробів різних найменувань і типорозмірів, які послідовно чергуються. В основі організації розрахунку багатопредметних ліній лежать загальні принципи потокового виробництва з врахуванням специфіки, зумовленої серійністю виробництва.
Найбільш характерними видами багатопредметних ліній є змінно-потокові (послідовно-групові), серійно-прямоточні і групові лінії. Специфічною

 
 

Цікаве

Загрузка...