WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Охорона праці жінок та неповнолітніх за трудовим законодавством - Курсова робота

Охорона праці жінок та неповнолітніх за трудовим законодавством - Курсова робота

нормативно-правових актів, які забезпечують охорону праці, забезпечують охорону праці таких категорій населення, які потребують захисту, тобто жінок та осіб молодше 18 років.
Крім того, що основні положення охорони праці закріплено в Конституції України, Кодексі законів про працю, Законі України "Про охорону праці", в локальних нормативних актах. Ця тема досліджувалась багатьма вченими, а зокрема: П.Д. Пилипенко, І.В. Прокопенко, Д.О. Карпенко, П.І. Берія та інші.
Я погоджуюсь із думкою вчених про те, що тема "охорони праці жінок і неповнолітніх" була є і буде актуальною. Адже, важливою умовою життєдіяльності людей є праця. Тільки завдяки праці люди можуть задовольняти свої матеріальні та моральні потреби. Саме тому праця становить єдність двох функцій: засобу до життя і сферу ствердження особи.
Право на безпечні та нешкідливі умови праці визнано в Україні одним із конституційних прав людини і громадянина, забезпечення цього права здійснюється за допомогою системи правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що утворюють охорону праці.
Наукою трудового права охорона праці розглядається як інститут трудового права, що є сукупністю правових норм, що регулюють відносини з охорони життя, здоров'я та працездатності шляхом встановлення безпечних і нешкідливих умов праці.
Охорону праця можна розглядати, як принцип трудового права. Держава повинна не тільки забезпечити для жінок і неповнолітніх безпечні умови праці, надавати пільги і гарантії, а й розробити механізм, який в повному обсязі надавав би можливість жінкам використовувати надалі їх права та гарантії. На даний час ми стаємо свідками того, що хоча і держава закріпила законодавчо весь комплекс захисту прав жінок, їх безпечних умов праці, але в реальному житті вони не реалізуються. Жінка-мати, яка готова на все, на будь-які умови праці заради добробуту своїх дітей. Жінки, які працевлаштовані в Україні в більшості не знають про те, що вони користуються спеціальним комплексом прав, яким вони могли б скористатися, а ті, які масово виїжджають за кордон, не знаючи законів інших держав, потрапляють в "тенета рабства", де про охорону праці наших громадянок не має і мови. Тому я вважаю, що перш за все через засоби масової інформації потрібно частіше і об'ємніше інформувати жінок про їх права, гарантії, умови праці, якими кожна жінка, яка працює, могла б скористатися. Мені здається, що це є одним із чинників реалізації норм охорони праці.
Як правило, жінкам "начіпляють" різні титули на зразок "прекрасна половина" та "слабка стать". Але це не так, тому що насправді жінка - це ключ до життя, це опора нації.
Хіба вона не може бути прекрасною, при таких умовах праці і при всіх щоденних клопотах. Чому кожен день сотні жінок стикаються з такими проблемами, як працевлаштування, оплата праці? І це питання стосується не тільки жінок, а і українську молодь, яка здобувши освіту за свої кошти не має змоги працювати по професії, а змушена погоджуватись на будь-яку роботу, на яку тільки беруть. Хіба це справедливо, невже це явище може бути притаманним незалежній, демократичній, правовій, соціальній державі? А про осіб молодше 18 років і мови не може і бути, вони напевне і не здогадуються про те, що кожен із них має право на працю, особливо це торкається жителів сіл.
Позитивним елементом у регулюванні державою відносин, щодо охорони праці є те, що в навчальних закладах проводиться курс вивчення основ охорони праці.
А також те, що держава за порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань винні особи підлягають до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законами.
Отже, враховуючи фізіологічні, фізичні особливості жіночого організму і неповнолітніх потрібно удосконалювати охорону праці не тільки нашої держави, а й в міжнародному співтоваристві. Тому, що життя і здоров'я є найважливішою цінністю. А людина створена не для держави, а держава - для людини.
Використана література:
1. Конституція України // Відомості ВРУ. - 1996. - №30, ст. 21, 23.
2. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. // Відомості ВРУ. - 1991 р. - № 14 - ст. 5.
3. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 року // Відомості ВРУ - 1995 - №17. ст. 10, 11.
4. Про оплату праці. Закон України від 1 травня 1995 року // Відомості ВРУ. - 1995. - №17, ст. 12.
5. Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 р. // Відомості ВРУ- 1997 р. - №2, ст. 10.
6. Науково-практичний коментар до законодавства України / Б.С.Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. - 4-те вид. - К.: Видавництво АСК 2003. - 1024 с.
7. Кримінальний кодекс України.
8. Кодекс законів про шлюб та сім'ю / прийнятий 10.01.2002 р. №2947, стаття 133.
9. Граничні норми підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми / За наказом МОЗ України від 22.03.1996 р.
10. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками / Затв. наказом МОЗ України від 10.12.1999 р.
11. Перелік важких робіт та робіт зі шкідливими (небезпечними умовами праці), на яких забороняється застосування праці жінок. / Зат. наказом МОЗ від 29.12.1993. - №256.
12. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Права людини. Міжнародні договори України. - К., 1992 р. - с. 111.
13. Україна на третину молода. Галичина Газета. - 2005 р. - 25 червня, ст. 3.
14. Юридичний вісник України №9(505) 5-11 березня 2005 р. ст. 5.
15. Коніна В. Жінка - не лише берегиня роду // Урядовий кур'єр. - 1998. - 26 травня. ст. 2.
16. Головченко В. Права жінок в Україні під кутом зору міжнародно-правових стандартів // Право України. - 1999 - липень. - с. 38-41.
17. Чубар Л. Права жінок в Україні як об'єкт правового захисту // Право України. - 2000 р. травень. с. 12
18. Надь он О. Торгівля жінками, складові та шляхи подолання // Право України. - 2003. - червень. с. 16.
19. Пузирний В. Правовий захист жінокпри працевлаштуванні і прийнятті на роботу // Право України. - 2004. - січень. - с. 33-34.
20. Трудове право України: Підручник / За ред.. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишвої. - К.: Т-во "Знання. КОО. 2000. - 564 с.
21. Трудове право України: Підручник за ред.. В.І. Прокопенко. - Х.: "Консум", 1998. - 480 с.
22. Людина і праця. Довідник з правових питань (Укл. Корінцев, Л. Савченко). - К.: Хрінком Інтер. 1997 р. - 336 с.
23. Основи трудового права: Навч. посіб. - К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 656 с.
24. Трудове право України: Академічний курс. Підручник для студентів юридичних спеціальностей/ П.Д. Пилипенко, В.Я. Буряк, З.Я. Козак та ін. За ред. П.Д. Пилипенка. - К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре". - 2004 р. - 536 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...