WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Робочий час. Правові аспекти. - Курсова робота

Робочий час. Правові аспекти. - Курсова робота

не передбачались законодавством, а іноді були закріпленні спочатку в правилах внутрішньо трудовому розпорядку, а пізніше - в колективному договорі. Сьогодні мобільні графіки режиму робочого часу передбаченні законодавством Франції, ФРН, Бельгії.
Це важлива риса сучасного виробництва, саме вона буде відзначати застосування робочої сили в ХХІ ст., а коли будуть враховуватися вік, сімейний стан, психіка, особисті схильності тощо та залежно від цього визначатиметься трудові навантаження кожного працівника .
Згідно ст..45 Конституції України працівникові гарантується встановлена законом тривалість робочого часу.
Тоді названий робочий день може передбачатися на підприємствах, в установах, організаціях лише тим особам , чиї посади внесенні у список, затверджений вищим органом в залежності від інтенсивності, напруження, відповідальності їх праці, а також можливостей переробітку понад нормальну тривалість робочого часу , що не вважається надурочною роботою.
Отже, робочим часом є час, протягом якого робітник або службовець відповідно до правил внутрішньо трудового розпорядку повинен перебувати на місці виконання робіт і виконувати свою трудову функцію або іншу доручену йому роботу.
Саме це відповідає інтересам працюючих та дасть змогу підвищити продуктивність праці - За цим майбутнє .
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посіб./ Авт.-уклад. М.І. Хавронюк. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Видавництво А.С.К., 2003.-384 с. (Нормативні документи та коментарі).
2. Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 року зі змінами та доповненнями від 18 листопада 2004 року.
3. Болотіна Н.Б., Чанишева Трудове право України , К.: 2001. - 536 с.
4. Прокопенко В.І. Трудове право . К.: Вен турі, 1996. - 223 с.
5. Трудове право України : Навч. Посібник для студ. юрид. спеціальностей Вищих навчальних закладів / Пилипенко П.Д., Буряк В.Я., Козак З.Я. та ін.; За ред.. П.Д.Пилипенко . - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 535 с.
6. Податки та бухгалтерський облік . № 50, 23 червня 2005. - 48 с.
7. Податки та бухгалтерський облік. № 79, 3 жовтня 2005. - 63 с.
8. Все про бухгалтерський облік . № 111, 25 листопада 2004. - 31 с.
9. Все про бухгалтерський облік . № 18, 21 лютого 2003. - 47 с.
Додаток №1
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ
ЛИСТ
від 06.11.2002 р. N 010-1135
Про норму тривалості робочого часу на 2003 рік
Норма тривалості робочого часу на 2003 р. розрахована за календарем п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю і залежно від тривалості робочого тижня становить:
при 40-годинному робочому тижні - 2002 години;
при 39-годинному робочому тижні - 1957,8 годин;
при 38,5-годинному робочому тижні - 1932,7 годин;
при 36-годинному робочому тижні - 1807,2 годин;
при 33-годинному робочому тижні - 1656,6 годин;
при 30-годинному робочому тижні - 1506,0 годин;
при 24-годинному робочому тижні - 1204,8 годин;
при 18-годинному робочому тижні - 903,6 годин.
У розрахунках, які додаються, враховано вимоги, передбачені Кодексом законів про працю України:
нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень (ст. 50);
для деяких категорій працівників встановлено скорочену тривалість робочого часу (ст. 51);
працівникам, яким установлено 40-годинний робочий тиждень, тривалість роботи напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73) скорочується на одну годину;
робота не проводиться на підприємствах, в установах, організаціях також у такі святкові і неробочі дні:
1 січня - Новий рік;
7 січня - Різдво Христове;
8 березня - Міжнародний жіночий день;
27 квітня - Пасха (Великдень);
1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;
9 травня - День Перемоги;.
15 червня - Трійця;
28 червня - День Конституції України;
24 серпня - День незалежності України;
якщо святковий або неробочий день (ст. 73)збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого (частина 3 ст. 67).
На підприємствах, в установах і організаціях, де встановлено шестиденний робочий тиждень, а норма тривалості робочого часу не збігається із зазначеною, відповідне рішення приймається самостійно згідно з п. 1 ст. 27 Закону України "Про підприємства в Україні" за умови дотримання вимог ст. 50 - 53, 67 і 73 Кодексу законів про працю України.
Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть установлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено законодавством (частина друга ст. 50 КЗпП).
Директор Державного департаменту
нагляду за додержанням законодавства
про працю - Головний державний
інспектор праці України
В. Тьоткін
Додаток
до листа
від 6 листопада 2002 р. N 010-1135
N з/п Показники Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2003 рік
1 Кількість календарних днів 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2 Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) 2 1 1 3 2 1 10
1, 7 8 27 1, 2, 9 15, 28 24
3 Кількість вихідних днів 8 8 10 8 9 9 8 10 8 8 10 8 104
4 Кількість днів, робота в які не проводиться 10 8 11 9 12 11 8 11 8 8 10 8 114
5 Кількість робочих днів 21 20 20 21 19 19 23 20 22 23 20 23 251
6 Кількість передсвяткових днів, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на одну годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) 1 1 1 1 1 1 6
(6) (7) (30) (8) (27) (31)
Норма тривалості робочого часу в годинах
7 при 40-годинному робочому тижні 167 160 159 167 151 151 184 160 176 184 160 183 2002
8 39-годинному робочому тижні 163,8 156,0 156,0 163,8 148,2 148,2 179,4 156,0 171,6 179,4 156,0 179,4 1957,8
9 38,5-годинному робочому тижні 161,7 154,0 154,0 161,7 146,3 146,3 177,1 154,0 169,4 177,1 154,0 177,1 1932,7
10 36-годинному робочому тижні 151,2 144,0 144,0 151,2 136,8 136,8 165,6 144,0 158,4 165,6 144,0 165,6 1807,2
11 33-годинному робочому тижні 138,6 132,0 132,0 138,6 125,4 125,4 151,8 132,0 145,2 151,8 132,0 151,8 1656,6
12 30-годинному робочому тижні 126,0 120,0 120,0 126,0 114,0 114,0 138,0 120,0 132,0 138,0 120,0 138,0 1506,0
13 24-годинному робочому тижні 100,8 96,0 96,0 108,0 91,2 91,2 110,4 96,0 105,6 110,4 96,0 110,4 1204,8
14 18-годинному робочому тижні 75,6 72,0 72,0 75,6 68,4 68,4 82,8 72,0 79,2 82,8 72,0 82,8 903,6

 
 

Цікаве

Загрузка...