WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Профспілки як суб’єкти трудового права - Курсова робота

Профспілки як суб’єкти трудового права - Курсова робота

соціально-економічних питаннях, а також системи поширення даної інформації в профрух України.
Крім того, незважаючи на деякі позитивні результати, досягнуті у своїй діяльності профспілками і, зокрема , Білоцерківським міськкомом профспілки працівників середнього і малого бізнесу, вкрай важливо, щоб держава розробила і прийняла програму підтримки діяльності професійних союзів, як це робиться в деяких розвитих країнах, наприклад у Швеції.
Так, профспілка будівельників Швеції - найбільша у країні. Вона
поєднує 160 тисяч членів (90 відсотків будівельників країни). 120 тисяч членів працює, 40 тисяч - пенсіонери 5 відсотків коштів , що знаходяться в касі по безробіттю профспілка одержує від держави. З цієї суми велика частина грошей витрачається на видання свого журналу, на пенсійний фонд і фонд страхування.
У перспективі роль профспілок буде неухильно зростати.
Тому що, як ми змогли переконатися, профспілки залишаються чи ледве не єдиним органом, що стоїть на захисті прав і інтересів працюючих. Єдине, що профспілкам необхідно уточнити свої завдання і задачі, удосконалювати методи роботи. Але починати треба не з чистої сторінки. Необхідно вивчати і брати до уваги уроки, пройдені профспілками інших країн світу, розвивати вже наявні в кожній членській організації паростки нового.
Профспілковий рух у України в теперішніх умовах тільки складається. Але очевидно, що якщо Україна буде розвиватися взявши за ідеал розвинуті країни Європи, буде прагнути до Євросоюзу, та і профспілки будуть мати відповідні методи роботи з профспілками інших країн. Тому методи і досвід роботи профспілок інших країн представляють практичний інтерес.
Закінчуючи я б хотів сказати, що в профспілок в нашій державі є майбутнє, але їм необхідно допомогти на законодавчому рівні.
Список використаних джерел:
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Голос України, 2002 р. №12
2. Кодекс Законів про Працю. від 10 грудня 1971 року зі змінами та доповненнями від 18 листопада 2004 року.
3. Закон України "Про професійні спілки їх права і гарантії їх діяльності" від 15.09.1999 р. зі змінами та доповненнями від 03.03.2005 р. №2454 - IV.
4. Сила та слабкість профспілок як показник ефективності соціального захисту працівників.// Право України, №2, 2000 р. - с. 22-24
5. Правове становище професійних спілок: сьогодення і перспективи// Право України. - №6, 1999 р. - с.106-109
6. "Профспілкам бути…"//Вісник Пенсійного Фонду України, 2004 р, №4.
7. "Нове в законодавстві про колективні договори і угодах", практичний коментар, Профінформ., 1993р.
8. "Організаційно-правові форми комерційної діяльності у Україні", "Галицькі контракти"№8 2000р.
9. "Профспілковий рух і сьогодення" Зеркало недели" № 10. - 2003р.
10. Прокопенко В.І. Трудове право. Київ: "Вентурі", 1996 р. - 223 с.
11. Н.Б.Болотіна, Г.І.Чанишева: Підручник / К. "Знання". - 563 с.
12. М.Я.Кисельов, Матузов "Теорія держави і права"., К. - 389 с.
13. Пилипенко П.Д., Буряк В.Я. Трудове право України. Ін Юре, 2004 р. - 535с.
14. Карпенко О. Д. Основи трудового права: Навч. посіб. - К.: Видавництво А. С. К., 2003.
ДОДАТКИ
Додаток №1
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 02.09.2005 р. N 03-27-1452
Головам Всеукраїнських профспілок та територіальних профоб'єднань ФПУ
Про відрахування коштів профспілковим організаціям бюджетних установ
(Витяг)
...Для вирішення проблеми отримання коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу рекомендуємо профспілковим організаціям бюджетних установ:
1. При наявності в колдоговорі норми щодо відрахування профспілковим організаціям коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу та неотриманні таких коштів звернутися до роботодавців (керівників бюджетних установ) з відповідними вимогами. У разі невиконання роботодавцями норм колдоговору звертатися до правових інспекторів праці або ініціювати колективні трудові спори з залученням до їх вирішення вищестоящої профспілкової організації.
2. У разі відсутності в колдоговорі даної норми (або відсутності колдоговору) активізувати роботу щодо укладення колдоговору або внесення відповідних змін до нього.
3. Враховуючи, що в даний час триває робота над формуванням проектів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, профспілковим організаціям слід направити пропозиції щодо врахування в бюджетних запитах коштів для відрахування профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу місцевим органам влади, а Центральним комітетам профспілок бюджетних галузей - відповідним міністерствам...
___________
Додаток №2
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
ЛИСТ
від 14.07.2005 р. N ДЦ-11-3673/0/6-05
Про реєстрацію профспілок як платників страхових внесків
(Витяг)
Відповідно до статті 16 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" профспілки, їх об'єднання легалізуються шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу. Профспілка, об'єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту. На підставі поданих профспілкою, об'єднанням профспілок документів легалізуючий орган у місячний термін підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 цього Закону, включає профспілку, об'єднання профспілок дореєстру об'єднань громадян і видає профспілці, об'єднанню профспілок свідоцтво про легалізацію із зазначенням відповідного статусу. Згідно зі статтею 15 зазначеного Закону статут (положення) об'єднання профспілок приймається (затверджується) з'їздом або конференцією повноважних представників усіх профспілок, які є його засновниками (учасниками), і не повинен суперечити законодавству України.
Частиною 2 статті 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" роботодавці (підприємства, установи, організації та фізичні особи, які використовують найману працю) зобов'язані зареєструватися у виконавчій дирекції Фонду за місцем свого знаходження як платник страхових внесків у 10-денний строк з дня отримання ними свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або з дня укладення трудового договору з найманим працівником. Враховуючи те, що профспілки не підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", оскільки Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" встановлено особливий порядок їх створення - повідомної легалізації, то організації профспілок зобов'язані зареєструватися у центрі зайнятості за їх місцезнаходженням як платник страхових внесків протягом 10 днів з дня укладення трудового договору із найманим працівником.
Директор В.Ярошенко

 
 

Цікаве

Загрузка...