WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Шпаргалки з організації виробництва - Реферат

Шпаргалки з організації виробництва - Реферат

умов їх збереження; облік і регулювання запасів; своєчасне забезпечення виробничих підрозділів сировиною, матеріалами, устаткуванням, запасними частинами, комплектуючими виробами; підготовка готової продукції до відправлення; скорочення витрат на складські операції й обслуговування складів; підвищення продуктивності праці та поліпшення умов праці робітників, що обслуговують склади.
Складське господарство виконує такі функції: І) приймання матеріальних цінностей; 2) підготовка і відпуск матеріальних засобів у виробництво і відправлення за межі підприємства; 3) підготовка складських приміщень і площ; 4) приймання від виробничих підрозділів готової продукції за кількістю, асортиментом і ґатунком з оформленням документів: 5) відпуск готової продукції споживачам за номенклатурою, асортиментом, кількістю і якістю з оформленням відповідної документації; 6) розроблення і реалізація заходів щодо вдосконалювання тарно-складського господарства, вантажно-розвантажувальних робіт, механізації й автоматизації складів; 7) ви-рівнювання рівня запасів шляхом їх регулювання.
Ефективність виробничої системи залежить не тільки від удосконалювання виробничих і транспортних процесів, а й оптимально організованого складського господарства. На великому промисловому підприємстві створюється складна мережа складів зі спеціальними пристроями й устаткуванням для переміщення, штабелювання і збереження матеріалів, а також з ваговим і вимірювальним устаткуванням, обчислювальною технікою, протипожежними засобами.
Білет 29. Організація енергетичного забезпечення підприємства.
Енергетичне господарство промислового підприємства - це допоміжний участок підприємства, який являє собою складну систему процесів виробництва, перетворення, розподілу та використання всіх видів енергетичних ресурсів. Енергетичне господарство забезпечує підприємство різними видами енергії і енергоносіїв, здійснює монтаж, експлуатацію і ремонт енергообладнання у виробничих цехах та підрозділах підприємства при дотриманні техніки безпеки та вимог до якості і економічності енергоносії. Основні види енергії:
- електрична енергія (більше 30% всієї енергії) - забезпечення здійснюється за допомогою районних енергетичних систем та власних електростанцій;
- теплова енергія - пар та гаряча вода поступають від територіальних тепломереж, також широко використовуються вторинні енергоресурси ( теплота від нагріву печей, водяне та випарювальне охолодження );
- забезпечення стисненим повітрям - здійснюється децентралізовано за допомогою компресорних установок, які передають на робочі місця стиснене повітря для пневмозажимів, формовочних машин;
- водозабезпечення - для виробничих, господарських та побутових потреб використовують воду в значних кількостях, при організації водозабезпечення важливе питання відводиться екологічності та повторному використанню води;
- газозабезпечення - використання твердого (вугілля, кокс), рідкого (мазут, дизпаливо, бензин) та газоподібного (природний газ, кисень, ацетилен, вуглекислий газ) палива.
До енергоресурсів відноситься:
- електричний струм;
- натуральне паливо;
- пара;
- зріджене повітря;
- природний газ;
- гаряча вода та конденсат;
- вода під тиском.
Правильна організація системи енергозабезпечення базується на надійності і безперебійності енергозабезпечененням. Перерви в енергозабезпеченні ведуть до порушення виробничого процесу та до економічних втрат. Процес виробництва, розподілу і потреби енергії являється єдиним енергетичним процесом в якому всі елементи взаємопов'язані. Структура та об'єм енергозабезпечення підприємства залежить від виду продукції, технологічного процесу, виробничої потужності.
Енергетичне господарство поділяється на:
- загальне - це генеруючі, перетворюючі та виробляючі установки, які об'єднані в цехи - теплосиловий, електросиловий, газовий, електромеханічний, слабострумовий;
- цехове - це первинні прийомники - термопечі, станки, підйомно-транспортне обладнання
Біл 30. Суиність виробничого процесу
1. Поняннявиробничого процесу. Основні і допоміжні процеси.
Виробничий процес - це сукупність взаємозв'язаних процесів праці і природних процесів, в результаті яких вихідна сировина і матеріали перетворюються в готову продукцію.
Виробничий процес складається з сукупності таких складових частин та понять:
- предмет праці - це предмет над яким працює людина для створення проміжного або кінцевого продукту з метою забезпечення визначених потреб;
- засоби праці - частина засобів виробництва або основного капіталу за допомогою якого людина впливає на предмет праці;
- жива праця - безпосередньо працівник, який за допомогою засобів праці впливає на предмет праці з метою його перетворення і задоволення визначених потреб;
- простір - місце де проходить виробничий процес, одна з форм діалектичної єдності простору та часу;
- час - тривалість виробничого процесу, одна з форм діалектичної єдності простору та часу;
- задоволення потреб - виготовлення продукції, надані послуги або виконані роботи для задоволення визначених потреб у відповідності з плановими документами або особистою ідеєю
Білет2. Організаційно-виробнича структура енергогосподарства великого
господарства.
Білет 3 . Структура ремонтного господарства підприємства.
Білет 4. структура інструментального господарства.
Білет 5. схема генерального плану підприємства.
Білет 6.Скласти виробничу структуру підприємства.
Білет 7, 8, 9,10. Види виробничих структур підприємств А - цехова,
Б - безцехова, В - корпусна, Г - комбінатська
Білет11.Скласти порівняльну таблицю характеристик організаційних
типі виробництва.
Білет 12. Скласти структуру формування трудового процесу
Білет 13 .Скласти схему лінійного розташування устаткування і
Маршрути руху робітника при багатоверстатному обслуговуванні.
Білет 14.Скласти схему змішаного розташування устаткування і
маршрути руху робітника при багатоверстатному обслуговуванні.
Білет 15. Скласти схему виробничої функції підприємства
Білет 16. Скласти схему взаємозв'язку функції виробництва,
функції маркетингу та функції фінансів.
Білет 18. Скласти структуру виробничої системи.
Білет 19. Скласти схему класифікації продукції за ознаками застосування
Білет 20. Скласти схему видів технологічних процесів.
Білет 23. Скласти структуру виробничих процесу.
Білет 22. Скласти схему взаємозв'язків принципів раціональної
організації виробничого процесу.
Білет 24.Скласти схему кутового розташування устаткування
і маршрути руху робітника при багатоверстатному обслуговуванні.
Білет 25.Скласти схему кільцевого розташування устаткування і
маршрути руху робітника при багатоверстатному обслуговуванні.
Білет 26.Скласти схему П - подібного розташування устаткування
і маршрути руху робітника при багатоверстатному обслуговуванні.
27. Скласти графік зміни працездатності робітника протягом
робочої зміни.
Білет 28.Скласти загальну класифікацію часу роботи робітника.
Білет 29.Скласти структуру нормованого і ненормованого робочого часу.
Білет 30.Скласти схему структури загального часу тривалості
виробничого процесу.

 
 

Цікаве

Загрузка...