WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Шпаргалки з організації виробництва - Реферат

Шпаргалки з організації виробництва - Реферат

джерелом енергії. Механізовані - це процеси, які виконуються працівником за допомогою машин. Автоматизовані - це процеси, які виконуються машинами під наглядом працівника. Автоматичні - це процеси, які виконуються машинами без участі працівника за заздалегідь розробленою програмою. Головною складовою виробничого процесу є технологічний процес - це сукупність дій зі зміни та визначення стану предмета праці.
Біл 26 Принципи раціональної організації виробничого процесу.
Раціональна організація виробничого процесу і всіх його частин складається на основі ряду принципів, а саме:
1.Диференціація виробництва - це розподіл виробничого процесу на окремі технологічні процеси, операції, переходи, прийоми. Але необхідно мати на увазі, що ручні операції не можна піддавати надмірній диференціації, так як це приводить до надмірної стомлюваності на робочих місцях за рахунок монотонності і високої інтенсифікації їх праці. Крім того велика кількість операцій приводить до лишніх затрат на встановлення, кріплення, зняття деталей на робочому місці. 2.Концентрація виробництва - це дії, пов'язані з об'єднанням, з'єднанням, зосередженням великих виробничих підприємств в одному місці за певними виробничими ознаками з метою досягнення більших економічних результатів. 3.Інтеграція виробництва - це розвиток та взаємне доповнення структурних підрозділів підприємства з метою більш ефективного використання ресурсів і більш повного задоволення потреб споживачів в товарах та послугах. 4.Спеціалізація - на кожному виробничому підрозілі (цех, участок, робоче місце) закріплена номенклатура продукції або виконання технологічних однорідних робіт для виготовлення продукції. Підвищення ступеня однорідності виконуючих робіт створює умови для застосування спеціального обладнання, більш прогресивної технології, а це в свою чергу дозволяє підвищити продуктивність праці і знизити затрати на виробництво. Але ціле напрямлена організація виробництва в ряді випадків потребує оволодіння суміжними робочими професіями, які визнані монотонністю праці. 5.Паралельність - це одночасне виконання окремих частин виробничого процесу по виготовленню виробу. Це дозволяє одночасно виконувати декілька робіт, наприклад машинна обробка деталі і контроль якості. 6.Пропорційність - вимагає відповідності продуктивності в одиницю часу всіх виробничих підрозділів - основних, допоміжних, обслуговуючих. Досягнення пропорційності засноване на нормах, коли продуктивність обладнання на всіх технологічних операціях пропорційна трудомісткості обробки продукції на всіх операціях. 7.Безперервність - скорочення переривів в процесі виробництва. Це дає можливість скорочувати терміни виготовлення продукції в заданому ритмі. Ступінь безперервності - відношення тривалості технологічної частини виробництва до його повної продовжуваності. 8.Ритмічність - випуск продукції в рівні проміжки часу однакової кількості. Ритмічність забезпечується високою технологічною дисципліною, раціональною організацією забезпечення робочих місць, надійна робота обладнання, застосування прогресивних систем оперативного планування і управління. Вона дає змогу раціонально використовувати всі виробничі ресурси підприємства, поліпшувати фінансовий стан підприємства. 9.Прямолінійність - забезпечення найкоротшого шляху проходження предметів праці по всіх стадіях і операціях виробничого процесу. 10.Автоматичність - автоматизація виробничих процесів, яка дає можливість збільшувати випуск продукції за рахунок економії живої праці, заміна ручної праці на інтелектуальну працю операторів, наладчиків. Ступінь автоматизації - це відношення трудомісткості робіт виконаних автоматичним способом до загальної трудоємкості робіт. 11.Гнучкість - мобільний перехід на випуск нової продукції. Воно забезпечує скорочення часу і затрат на переналадку обладнання. Ступінь гнучкості - кількість затраченого часу і необхідність додаткових розходів при переході на нову продукцію. 12.Електронізація - використання швидкодіючих машин. В результаті цього забезпечується гнучкість, підтримується ритм і рівномірність ходу виробництва. Найбільш ефективне ЕВМ з програмним забезпеченням.
Білет 27. Переваги та недоліки потокового методу ОВ
Потоковий метод виробництва - це такий метод, при якому предмет праці в процесі обробки проходить по встановленому найкоротшому маршруту з заздалегідь фіксованим темпом. Найважливіша умова поточної організації виробництва є концентрація водному виробництва випуску однакової або конструктивно - технологічно подібної продукції.
Переваги потокового виробництва:
- зниження трудомісткості продукції;
- використання прогресивної технології та техніки;
- оптимальний режим роботи;
- висока продуктивність праці;
- повне використання робочого часу;
- відсутність простоїв для переналадки обладнання;
- відсутність міжопераційних простоїв напівфабрикатів;
- планове виконання завдань;
- спеціалізація робочих місць;
- зниження витрат на виробництво;
- скорочення випуску браку;
Недоліки потокового методу виробництва :
жорстка регламентація праці;
- однотипна праця;
- зниження працездатності робітників;
- швидка втомлювальністьробітників;
- немає перспективи росту працівників
Білет 28. Ох-ти організацію обслуговуючих господарств на підприємстві.
Завдання транспортного господарства. Основними завданнями транспортного господарства є швидке і безперебійне пересування предметів праці, палива та готової продукції відповідно до вимог виробничого процесу/ефективне використання транспортних засобів і праці транспортних робітників; механізація й автоматизація транспортних і вантажно-розвантажувальних операцій зниження собівартості транспортних операцій; забезпечення суворої узгодженості технологічних і транспортних операцій; постійне підтримування транспортних засобів у робочому стані.,
Виконання поставлених завдань залежить від правильної організації транспортного господарства, чіткого планування роботи транспорту, обґрунтованого вибору транспортних засобів, підвищення рівня механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт. До складу транспортного господарства великого промислово-го підприємства можуть входити цехи (дільниці): залізничний, річковий, автотранспортний, авіаційний, вантажно-розвантажувальний. Виробничі підрозділи підприємства також можуть мати у своєму складі внутрішньовиробничий транспорт. За видом і призначенням транспорт поділяється на: залізничний, водний, автомобільний, авіаційний, механічний, трубопровідний, пневматичний, гідравлічний, підйомно-транспортний. конвеєрні пристрої та ін. За характером дії транспорт може бути періодичної і безперервної дії. За видами виконуваних робіт розрізняють: міжцеховий транспорт і внутрішньоцеховий транспорт. За напрямом переміщення вантажів внутрішній транспорт поділяється на: горизонтальний, вертикальний, горизонтально-вертикальний, похилий, їх можна розділити на дві основні групи: стаціонарні транспортні пристрої; рухомі транспортні засоби. Мета і завдання матеріального забезпечення. Основна мета складського господарства полягає в забезпеченні збереження сировинних і матеріальних ресурсів та готової продукції. До завдань складського господарства належать: організація оформлення матеріальних цінностей при прийманні; створення належних

 
 

Цікаве

Загрузка...