WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Шпаргалки з організації виробництва - Реферат

Шпаргалки з організації виробництва - Реферат

групи.
Переваги непотокового виробництва:
- використовується в одиничному та дрібносерійному виробництві;
- при партіонно-технологічному методі організації виробництва зменшується кількість переналагоджень устаткування, внаслідок чого поліпшується його використання;
- зменшуються затрати на використання устаткування, так як воно універсальне;
- при предметно-технологічному методі організації виробництва створюються спеціалізовані дільниці, на яких можна використовувати автоматизацію та механізацію виробництва.
Недоліки непотокового методу виробництва:
- устаткування в непотоковому виробництві універсальне (дороге обладнання);
- робітники - універсали високої кваліфікації ( витрати на зарплату високі);
- послідовне поєднання операцій поряд зі складними маршрутами збільшує тривалість виробничого циклу;
- додаткові витрати на складські приміщення;
- збільшення об'ємів незавершеного виробництва знижує оборотність оборотних коштів.
Білет 23. Оцінка комплексної підготовки виробництва до нової продкції.
Організаційна підготовка виробництва - це сукупність взаємопов'язаних організаційно-економічних та соціально-психологічних процесів на всіх стадіях та етапах комплексної підготовки виробництва, що забезпечують готовність підприємства до створення та освоєння необхідного обсягу продукції заданого рівня якості в установлені терміни з найменшими витратами. Комплекс робіт з організаційної підготовки виробництва здійснюється паралельно й взаємозалежно з конструкторською та технологічною підготовкою з безпосередньою участю відділів головного конструктора, головного технолога, головного механіка та майже всіх функціональних підрозділів підприємства. Основні етапи організаційної підготовки виробництва:
1) передвиробничі тонові розрахунки:
2) удосконалення виробничої структури
3) реорганізація системи управління:
4) забезпечення технічної готовності підприємства до випуску нових виробів5) комплектування робочих кадрів
6) перспективне та оперативне планування
7) організація переходу на випуск нового виробу
8) організація ефективної експлуатації нового виробу
Щоб досягти найефективнішого результату організаційної підготовки виробництва, доцільно розробляти цільові організаційні проекти створення та освоєння нової техніки. У системі комплексної підготовки виробництва освоєння нової продукції є завершальною стадією. Стадія освоєння нової продукції - це сукупність різноманітних процесів та робіт з перевірки і вдосконалення конструкцій та технології до встановлених технічних вимог, а також опанування нових форм організації виробництва. Стадія освоєння виробництва є початковим етапом промислового виробництва нової продукції. У процесі освоєння досягаються заплановані обсяги виробництва, намічені економічні показники і проектні техніко-економічні параметри продукції, що випускається. Для промислового виробництва характерне різноманіття методів та етапів освоєння нових видів продукції для різних виробничих і організаційно-економічних умов. Серед основних етапів: технічне, виробниче та економічне освоєння. У виробничій практиці існує дві основні форми переходу на випуск виробів: зупинкою і без зупинки виробництва. При цьому в кожній з цих форм виділяються: послідовний, паралельний та паралельно - послідовні методи.
Білет 24. Організаційні типи виробництва .переваги і недоліки.
Особливості діяльності підприємств, специфіка конкретних технічних та організаційних рішень залежить від типу виробництва. Тип виробництва - це класифікаційна категорія виробництва, яка враховує такі його властивості, як широта номенклатури, регулярність, стабільність і обсяг випуску продукції. Є три типа виробництва: одиничне, серійне, масове. Одиничне виробництво характеризується широкою номенклатурою продукції, малим обсягом випуску однакових виробів, повторне виготовлення яких не передбачається. Серійне виробництво має обмежену номенклатуру продукції, виготовлення виробів періодично випускається певними серіями і сумарний випуск може бути досить значний. Масове виробництво характеризується вузькою номенклатурою продукції, великим обсягом безперервного і тривалого виготовлення однакових виробів. Окремо виділяють дослідне виробництво, що в ньому виготовляють зразки, партії виробів для проведення дослідницьких робіт, випробувань, доопрацювання конструкції. Дослідне виробництво близьке до одиничного. За ознаками типу виробництва можна характеризувати виробничі підрозділи: від робочого місця до підприємства взагалі. При цьому важливою кількісною характеристикою є рівень спеціалізації робочих місць, який обчислюється за допомогою коефіцієнта закріплення операцій.
Характеристика Тип виробництва
Одиничне Серійне Масове
Широканоменклатура виробів Необмежена Обмежена кількістю типів Один тип
Постійність виготовлення Не повторюється Періодично повторюється Постійно випускається
Рівень спеціалізації робочих місць Різні операції К3.0 > 40 Обмежені операції 40>К3.0>20 Одна операція К3.0 = 1
Рівень спеціалізації устаткування Універсальне Універсальне і спаціальне Спеціальне
Принципи розміщення робочих місць Технологічний Технологічний і предметний Предметний
Рівень кваліфікації робочих Високий Середній, високий на автоматичних системах Невисокий на простих операціях, високий на автоматичних
Порівняльна характеристика типів в-ва.
Білет 25. Оцінка видів виробничих процесів та їх класифікація.
Виробничий процес - це сукупність взаємозв'язаних процесів праці і природних процесів, в результаті яких вихідна сировина і матеріали перетворюються в готову продукцію.
Класифікація виробничих процесів
Класифікаційна ознака Види виробничих процесів
По призначенню - основні; допоміжні; обслуговуючі
По характеру об'єкта виробництва - прості; складні
За перебігом в часі - безперервні; дискретні
За рівнем оснащеності - ручні; машино - ручні; машинні; автоматичні.
Основні - це технологічні процеси, які перетворюють сировину і матеріали в готову продукцію, на випуску якої спеціалізуються дане підприємство. При їх виконанні змінюються форми і розміри праці, його внутрішня структура, вид і якісна характеристика матеріалу. До них відносять і природні процеси, які проходять під дією сил природи без участі праці людини, але під її контролем ( природня сушка деревини, застигання металу). Допоміжні процеси - допомагають безперебійному протіканню основних виробничих процесів. Отримана таким чином продукція використовується на підприємстві для обслуговування основного виробництва. Обслуговуючі процеси - створюють умови для успішного виконання основних і допоміжних (транспортні операції, обслуговування робочих місць, складські операції, контроль якості продукції). Прості - це процеси, які складаються з послідовно виконаних операцій. Оброблені деталі обов'язково мають технологічну подібність. Складні - це процеси, які складаються з послідовно і паралельно виконаних операцій. Дискретні - це процеси, які характеризуються циклічністю виготовлення виробів. Безперервні - це процеси, які характерні для виробництв, яка не має закінченого обсягу та форми, а тому не потребує циклічності. Ручні - це процеси, які здійснюються безпосередньо працівником, фізичні зусилля котрого є основним

 
 

Цікаве

Загрузка...