WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Шпаргалки з організації виробництва - Реферат

Шпаргалки з організації виробництва - Реферат

спеціалізованих підрозділів.
Білет 14. Принципи формування виробничих структур. Побудова виробничої структури ґрунтується на вимогах принципів просторової організації ідеального процесу, таких як: спеціалізація, пропорційність, прямоточність. Під час побудови оптимальної структури виробничої системи до її складу включаються тільки ті елементи і підсистеми, які забезпечують економію ресурсів. На машинобудівних підприємствах основні цехи та дільниці формуються залежно від характеру операцій, що виконуються, та ступеня готовності предметів праці за такими принципами спеціалізації: технологічний, предметний або змішаний (предметно-технологічний). Технологічна форма спеціалізації розвивалася поступово разом з підвищенням технічної озброєності, масштабів виробництва, що спонукало його поділ на фази (стадії) з відокремлюванням відносно самостійних підрозділів. У разі технологічної формі спеціалізації виробничого підрозділу виконується тільки певна частина однорідних операцій при широкій номенклатурі оброблюваних предметів праці, які виходять з нього в стані напівфабрикату з подальшою обробкою на інших стадіях для того, щоб стати готовим чи частковим продуктом. (При цьому використовується однотипне устаткування, іноді близьке за габаритами. Побудова предметної форми спеціалізації передбачає концентрацію в основних цехах усіх операцій з отриманням часткових та готових виробів.
Білет 15. Оцінка просторового розташування підприємства.
Для того щоб уявити виробничий процес у просторі треба об'єднання організаційної та виробничої структури визначними є територіальні зв'язки між ними. Принципи побудови та просторового розміщення підприємства здійснює генеральний план підприємства. Розробляючи генеральний план, ураховують такі принципи:
o забезпечення прямоточності просування предметів праці з одного підрозділу до іншого за ходом технологічного процесу без зустрічних та зворотних вантажопотоків;
o розміщення складів сировини та матеріалів з боку ввезення вантажів поблизу заготівельних цехів, а складів готової продукції - з боку її вивозу біля складальних цехів;
o розміщення допоміжних цехів за можливістю разом з основними цехами, що споживають їх продукцію чи потребують послуг (інструментальні, ремонтно-механічні та електроремонтні);
o переміщення вантажів переважно технологічним транспортом, що забезпечує надійність та економічніший порівняно з транспортом загального користування;
o скорочення протяжності енергетичних комунікацій і відповідно втрат у мережах шляхом раціонального їх проектування та планування (електромережі, паро-, водо- і газопроводи);
o усунення можливостей перетинання руху людей зі шляхопроводами, комунікаціями, залізничними коліями, маршрутами проїзду транспорту завдяки запланованому спорудженню переходів;
o групування однорідних за характером виробництва основних та допоміжних цехів в особливі відокремлені блоки в одній будівлі, що зменшує розміри території, скорочує довжину внутрішньозаводських шляхів та комунікаційних ліній і, відповідно, витрати на транспортування, благоустрій і огороджування території;
o створення окремих зон гарячих, енергетичних, холодних цехів та загальнозаводських служб, що сприяє забезпеченню належних організаційно-виробничих, санітарно-гігієнічних умов праці;
o урахування переважних напрямів повітря, найсприятливіших умов для природного освітлення і провітрювання виробничих приміщень, а також взаємного розташування будівель і відстані між ними відповідно до встановлених санітарно-технічних та пожежобезпечних норм;
o уникнення несумісного розташування точних виробництв поряд з цехами, дільницями, на яких технологічні процеси супроводжуються вібрацією підлоги та грунту;
o використання рельєфу місцевості, урахування розташування залізничних шляхів, високовольтних електричних мереж, житла та соціальної інфраструктури.
Білет 16. Ох-ти структуру виробничого циклу
Важливими складовими виробничого циклу є технологічний і операційний цикли, кожний з яких має свої особливості. Операційний цикл являє собою час виконання однієї операції, протягом якого виготовляється одна деталь, партія деталей або кілька різних деталей. Під технологічним циклом розуміється час виконання технологічних операцій у виробничому циклі. Структура виробничого циклу. Структура виробничого циклу виготовлення будь-якої продукції складається з часу виробництва й часу перерв. Час виробництва складається з тривалості виконання технологічних операцій; допоміжних операцій: підготовчо-завершальних, транспортно-складських, контрольних; природних операцій. Час перерв ділиться на перерви в робочий час і в неробочий час. Останні так звані регламентовані перерви (між змінами, на обід, святкові та вихідні дні). Перерви в робочий час складаються з перерв партіонності, міжопераційного, міжцехового і міжзмінного очікування. Перерви міжцехового очікування виникають за різночасного виготовлення деталей, що входять до одного комплекту, їх іноді називають перервами очікування комплектації, вони можуть бути внутрішніми та міжцеховими. Тривалість цих перерв багато в чому залежить від якості оперативно-виробничого планування. Перерви в неробочий час зумовлені режимом роботи підприємства, їх тривалість залежить від кількості вихідних, святкових днів і робочих змін, тривалості перерв між ними, а також перерв на обід. Перерви також бувають вимушеними з таких причин: незадовільна організація виробництва на даному підприємстві (неналежна організація робочих місць, невчаснаподача матеріалів або інструменту, низька якість технічної документації або затримка її підготовки, недоліки ремонту); випадкові обставини, наприклад, затримка надходження матеріалу від постачальника, вимикання електроенергії, аварії устаткування, брак деталей.
Білет 18. Оцінка організації ремонтного господарства.
Організація ремонту господарства та послідовність проведення робіт
1. Аналіз виробництва та організація структури підприємства з точки зору забезпечення пропорційності і прямоточності безперервність та автоматичності виробничого процесу.
2. Аналіз рівня спеціалізації, комбінування з метею оптимізації параметрів.
3. Аналіз технологічного обладнання по так показниках :
" Необхідність дох устатк.
" Питома вага невстановненого устатк.
" Пит вага устатк яке знаход в ремонті.
" Пит вага зношеного устатк.
" Серед. вік устат.
" Коеф викор устат.
" Коеф змінності роботи устат.
" Аналіз акт частини устат ОФ.
" Аналіз фондовіддачі.
" Аналіз рівня механізації.
4. Розробка мікропідприємств по вдосконаленню форм орг-ії в-ва та виробн структури п-ва.
5. Розробка заходів щодо кращого викор устат.
6. Розробка норм потреби облад., длязаміни його зношених частин, технологічного переозб та капіт б-ва.
7. Розрахунок потреби взап.,частинах для облад.
8. Розрахунокпотреби в енерго носіях для ремонт., робіт.
9. Розрахун.,потреби у вироб площах для ремонт., робіт
10. Розрах., потреби в трудов ресурсах для робіт та ФОП.
11. Розрах ППРпо видах робіт.
12. Орг-ія ремонтних робіт.
13. Орг-ія між ремонтного обслуговування.
14. Орг-ія МТЗ ремоннтного Г-ва .
15. Контроль та стимулювання плану підвищ., ефектив., роботи ремонтного г-ва.
Білет 19. Ох-ти види робочих

 
 

Цікаве

Загрузка...