WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Шпаргалки з організації виробництва - Реферат

Шпаргалки з організації виробництва - Реферат

зберігання
8. Аналіз ефективного використання інструменту
9. Вдосконалення організації і планування
Білет 11.Охарактеризувати сутність та системи нормування праці
Нормування праці - це процес по визначенню мінімально допустимого об'єму продукції, яка виробляється за одиницю часу, співвідношення чисельності працівників та обладнання, максимально допустимий час для виконання конкретної операції в любій сфері діяльності, а також контроль і стимулювання дорержання норм.
Зміст роботи по нормуванню праці:
- аналіз виробничого процесу;
- вибір оптимального варіанту технології виготовлення продукції;
- правильна організація праці;
- проектування режиму роботи устаткування та обладнання;
- система обслуговування робочих місць;
- режим праці та відпочинку;
- впровадження та коректування організаційно-технічних умов виконання технологічного та трудового процесу
Система норм праці
Норми праці Сутнісна характеристика
Норма часу Це затрати часу одного працівника (бригади) на виконання одиниці роботи ( продукції) та обчислюється в людино-годинах
Норма виробітку Кількість одиниць продукції, яку повинен виготовити один працівник (бригада) за певний відрізок часу, обчислюються в натуральних одиницях і виражають необхідний результат діяльності працівників.
Норма обслуговування Кількість обладнання, робочих місць, одиниць виробничої площі, які закріплені за одним працівником (бригадою) для обслуговування
Норма чисельності Чисельність працівників, яка необхідна для виконання первного об'єму роботи.
Норма управляємості Число робітників, які повинні підпорядковуватися одному керівнику
Нормоване завдання Необхідний асортимент і об'єм робіт, який повинен бути виконаний одним робітником (бригадою) за даний період часу.
Білет 12. Дати оцінку виробничої структури підприємства.
1. Виробнича структура підприємства.
В залежності від методів обробки виробів на підприємствах створюються відповідні підрозділи, а в апараті управління - відповідні функції і ланки. Кожне підприємство складається із виробництв, цехів, участків, господарств, органів управління і організацій, які обслуговують працівників підприємства. Чітка класифікація і встановлення зв'язків між ними дозволяє організовувати хід виробництва і раціонально сформувати структуру підприємства. Структура - це побудова або розміщення певного об'єкта.
Структура підприємства ділиться на:
- загальну
- виробничу
Загальна структура підприємства являє собою склад виробничих ланок, а також організації по управлінню підприємством і по обслуговуванню працівників, тобто загальна структура - це:
- органи управління - технічні, економічні, оперативно виробничі, служба кадрів, бухгалтерія, служба маркетингу, служба МТЗ і інші;
- виробнича структура;
- організації по обслуговуванню працівників;
- господарське харчування, пункти здоров'я, ЖКГ, бібліотека, дитячі заклади, профілакторії, будинки відпочинку.
Виробнича структура - це частина загальної структури підприємства, а саме виробничі підрозділи, які випускають продукцію, а також обслуговуючі і допоміжні служби, які допомагають у випуску продукції.
Виробнича структура ділиться на цехи і господарства:
- основні
- допоміжні
- обслуговуючі
- побічні
Класифікаційна ознака Види робочих місць
Характер роботи - стаціонарні
- пересувні
Професійне пристосування - для основних робітників
- для допоміжних робітників
- для ІТР
- для службовців
Механоозброєність - ручні
- механізовані
- автоматизовані
Основні підрозділи виробничої струкутри - це такі підрозділи, які займаються випуском профільної продукції на підприємстві (заготівельні, обробляючі і складальні.) Допоміжні підрозділи виробничої струкутри - це такі підрозділи, які допомагають нормальному перебігу основних виробничих процесів та безперебійному випуску основної продукції на підприємстві (енергетичні, ремонтні, інструментальні.) Обслуговуючі підрозділи виробничої струкутри - це такі підрозділи, які обслуговують основні та допоміжні процеси для нормальної роботи підприємства та безперебійного випуску продукції (складські, транспортні, тарні) Побічні підрозділи виробничої струкутри - це такі підрозділи підприємства, які перетворюють відходи від основного виробництва на товари народного вжитку. На структуру підприємства впливають різні фактори, вона залежить від виробничого процесу і випуску продукції, характеру і ступеня спеціалізаіцї, масштабів виробництва, ступеня охоплення життєвого циклу виробів.
Білет 13. Чинники виробничої структури.
У практичній діяльності фахівці, використовуючи термін "виробнича структура підприємства", вкладають у нього дещо глибший зміст. Виробнича структура підприємства являє собою склад виробництв, цехів та господарств, їх технологічну взаємодію, порядок і форми кооперування, співвідношення за кількістю робітників, вартістю устаткування, площею і територіальним розташуванням.
Організаційне формування виробничої структури підприємства базується на взаємозв'язках та відносинах певного складу основних, допоміжних цехів та обслуговуючих господарств виробничого призначення, що зумовлені технологією виготовлення продукції або надання послуг (рис. 6.2).
Виробнича структура підприємства залежить від таких чинників:
1. Конструктивні і технологічні особливості продукції. Вид продукції визначає характер виробничих процесів, які, у свою чергу, впливають на склад основних цехів, обсяг виготовлення продукції. Складність конструкції та технології виготовлення виробів визначає відповідний рівень різноманіття виробничих зв'язків та залежності, розгалуженість структури.
2. Обсяг випуску продукції. Кількість виробів певного найменування, типорозміру та виконання, що виготовляються чи ремонтуютьсяпідприємством або його підрозділами протягом планового періоду визначає формування відповідних за спеціалізацією та потужністю структурних утворень. Збільшення обсягів продукції впливає на диференціацію виробничої структури, ускладнює внутрішньовиробничі зв'язки. Так, на великих підприємствах можуть створюватися кілька однорідних цехів.
3. Номенклатура продукції. Від неї залежить можливість пристосування цехів та дільниць для виробництва тільки певної продукції або більш різноманітної. Вузька номенклатура відносно спрощує виробничу структуру, а широка значно її ускладнює.
4. Рівень автоматизації та механізації виробничих процесів. Збільшення рівня спеціалізації сприяє однорідності випуску продукції, зменшенню різноманітності цехів, спрощенню виробничої структури. Навпаки, універсальність виробництва ускладнює структуру. Кооперування з іншими підприємствами зменшує різноманітність виробничих процесів, що скорочує склад цехів і спрощує зв'язки.
5. Рівень автоматизації та механізації виробничих процесів. Він виявляється у створенні гнучкіших комплексно-автоматизованих та автоматизованих цехів, які мають високу продуктивність і спеціалізацію.
6. Ступінь охоплення життєвого циклу виробів. Якщо крім підготовки виробництва, безпосереднього процесу виготовлення виробів, їх випробування, складування, транспортування передбачається також сервісне обслуговування в процесі експлуатації, то це зумовлює створення регіональних

 
 

Цікаве

Загрузка...