WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Поняття трудового договору та його характеристика - Контрольна робота

Поняття трудового договору та його характеристика - Контрольна робота

мають доступ до інформації, зафіксованої в контракті, не мають права її розголошувати.
Також треба мати на увазі, що контрактом не можуть бути змінені умови праці,встановлені імперативними правовими нормами, зокрема, про порядок розгляду індивідуальних трудових спорів і про випадки повної матеріальної відповідальності, що встановлені в ст.134 КЗпП України.
У разі розірвання контракту з ініціативи роботодавця на підставах встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення проводиться за п.8 ст.36 КЗпП України.
За 2 місяці до закінчення строку дії контракту за угодою сторін він може бути продовжений або укладений на новий термін.
3. Трудовий договір про тимчасову роботу.
Такий договір укладається з працівниками, які прийняті на роботу на термін до 2 місяців, а для заміщення тимчасово відсутнього працівника - до 4 місяців. Умови праці тимчасових працівників визначені Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974р. "Про умови праці тимчасових робітників і службовців" (Відомості Верховної Ради СРСР.-1974.-№40.-ст 662) в частині, що не суперечить законодавству України про працю.
Тимчасові працівники мають право розірвати трудовий договір, попередивши про це власника за 3 дні.
Для тимчасових працівників встановлені додаткові підстави припинення трудового договору:
1) у разі припинення роботи на підприємстві, в установі, організації на термін, більший за 1 тиждень, з причин виробничого характеру, а також скорочення роботи в них;
2) у разі нез'явлення на роботу протягом більше 2 тижнів підряд внаслідок тимчасової непрацездатності;
3) у разі невиконання працівником без поважних причин обов'язків,покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку (п.6 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974р.).
Тимчасові працівники, що уклали трудовий договір на термін не більше 6 днів, можуть бути в межах цього терміну залучені до роботи у вихідні дні без дозволу профспілкового комітету підприємства, установи, організації, а також до роботи в святкові дні. За роботу в ці дні, дні відпочинку не надаються, а робота оплачується в одинарному розмірі.
4. Трудовий договір про сезонну роботу і трудящим-мігрантом.
Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1998р.№278 (Праця і зарплата.-1997.-№7). Сезонними вважаються роботи, які з природних і кліматичних умов виконується не весь рік, а протягом певного періоду (сезону), але не більше 6 місяців. З працівником, що виконує сезонні роботи, укладається трудовий договір. Оплата праці здійснюється за фактично виконану роботу згідно з нормами, розцінками, тарифними ставками, які діють на підприємстві, і не може бути нижчою мінімальної заробітньої плати при умові виконання норм праці.
Переважне право на участь в сезонних роботах мають громадяни, зареєстровані як безробітні. Після закінчення трудового договору такі громадяни мають право на перереєстрацію в службі зайнятості.
Трудовий договір з трудящим- мігрантом.
Згідно із ст.2 Закону України "Про правовий статус іноземців" іноземці мають такі ж права і свободи і несуть ті ж обов'язки. Що і громадяни України, якщо інше не передбачено Конституцією та іншими законами України, а також міжнародними договорами України.
Порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1999р. №2028 (Урядовий кур'єр.-1999.-№230.-8 грудня), передбачає, що дозвіл на працевлаштування оформляється іноземному громадянинові або особі без громадянства, які мають намір займатися в Україні трудовою діяльністю, за умови, що в країні (регіоні) відсутні працівники,які можуть виконувати цей вид роботи, або є достатні обгрунтування доцільності використання праці іноземних фахівців, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такий дозвіл видається Державним центром зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України, або, за його дорученням, обласними центрами зайнятості.
Дане положення розповсюджується також на іноземних громадян, які будуть проходити професійне навчання або підвищувати кваліфікацію із залученням їх до роботи (стажування), направленихзакордонними роботодавцями в Україну для виконання певного об'єму робіт або послуг на основі контрактів, укладених між українськими й іноземними суб'ктами господарської діяльності.
Дозвіл на працевлаштування є основою для видачі іноземному громадянинові візи на в'їзд в Україну.
Якщо громадяни проживають на території України постійно, то дозвіл на працевлаштування не потрібний.
Дозвіл як правило, видається на 1 рік. Такий дозвіл може бути продовжений, але не може перевищувати 4 роки.
Після перерви не менше 6 місяців процедура може бути повторена.
Роботодавець протягом 3 днів з моменту початку та припинення роботи іноземцем зобов'язаний письмово повідомити про це в Республіканський центр зайнятості.
Трудова діяльність працівника оформлюється трудовим договором (контрактом), який вручається працівнику до виїзду на роботу. Також в трудовому договорі повинні міститися всі основні реквізити роботодавця і працівника, професійні вимоги до працівника, відомості про зміст роботи, умови праці та її оплату, тривалість робочого дня і відпочинку, умови мешкання, а також термін дії трудового договору, умови його розірвання, порядок відшкодування транспортних витрат.
Також трудящі-мігранти мають право на соціальне страхування і соціальне забезпечення ( крім пенсійного, яке регулюється спеціалбною угодою в рамках СНД від 13 березня 1992р. і двосторонніми угодами) законодавством сторони працевлаштування.
Трудовий стаж, втому числі на пільгових умовах і за спеціальністю, взаємно визначається сторонами.
Якщо працівник виїздить, то роботодавець видає йому довідку або інший документ, який містить дані про тривалість роботи і заробітню плату помісячно.
Відповідні двосторонні угоди укладені Україною з Російською Федерацією, Республікою Білорусь, Республікою Молдовою та іншими державави.
?
Література.
1. Конституція України. - К.: 1996
2. Кодекс законів про працю України // Законодавство України про працю // Упоряд. І.В.Зуб. - К.-.1999. - с.5
3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. - К.: Юрінком інтер., 1999.
4. Закон України від 20 березня 1991 року "Про внесення змін і доповнень у Кодекс законів про працю Української РСР при переході до ринкової економіки" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 23. - ст. 546
5. Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року // Закони України. - т. 6. - К., 1997- с. 231
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170 "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору"//Збірник постанов уряду. - 1994. - № 7. - с. 172
7. Трудове право України. Підручник. За ред.Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої.
К.: Т- во."Знання", 2000.- 564 с.
8. Прокопенко В.І. Трудове право України. Підручник. Харків: Консум, 2000, 480 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...