WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Оперативне управління виробництвом - Лекція

Оперативне управління виробництвом - Лекція

Тема: Оперативне управління виробництвом.
План.
1. Оперативне управління виробництвом, його завдання.
2. Виробнича потужність підприємства, фактори, що її визначають.
3. Розрахуноу виробничої потужності і шляхи поліпшення використання виробничих потужностей.
4. Оперативно виробниче планування в різних типах в-ва.
1. Оперативне управління виробництвом, його завдання.
В умовах переходу до ринкових відносин, потрібне гнучке реагування на зміну попиту споживачів на той чи інший вид продукції, росте роль оперативно-виробничого планування. Його завдання - забезпечити чітку і безперебійну роботу підприємства і внутрізаводських підрозділів при найбільш ефективному використанні виробничих ресурсів.
Ритмічність в-ва - це ритмічна праця і рівномірний випуск продукції. Це все можна забезпечити ОВП, яке являє собоюсистему мір, направлених на конкретизацію техніко-економічного плану в часі і просторі. ОВП випускає складовою частиною внутрізаводського планування і правильно забезпечує вирішення великого кругу завдань.
Завдання оперативного управління в-вом:
" Деталізація і розподіл виробничої програми і інших показників плану економічного розвитку по місцю і часу їх виконання
" Розробка прогресивних календарно-планових нормативів
" Забезпечення робочих місць сировиною, матеріалами, заготовками, деталями, оснасткою, інструментом
" Складання графіків руху предметів праці в часі і просторі і доведення їх до виконавців
" Координація роботи цехів, участків, бригад, робочих місць
" Контроль і регулювання ходу в-ва.
Вирішення всіх цих завдань забезпечує чітку, ритмічну роботу всіх структурних підрозділів підприємства і рівномірний випуск продукції.
Виробничо-господарська діяльність підприємства вклячає в себе такі об'єкти, які необхідно запланувати і організувати:
1) виробництво товарної продукції
2) технічна підготовка в-ва
3) допоміжні господарства
4) матеріально-технічне забезпечення
5) праця, кадри і зарплата
6) фінансова діяльність
Кожний із перерахованих об'єктів планується і організовується окремо, але всі вони між собою взаємозв'язані і направлені на виконання головного завдання підприємства - здійснення господарської діяльності, направленої на отримання прибутку для задоволення соціальних і економічних інтересів членів трудового колективу і інтересів власника майна підприємства. Центральна ланка - це виробництво товарної продукції. Призначення всіх інших ланок - своєчасне забезпечення в достатній кількості основного в-ва засобами в-ва, матеріалами, трудовими і фінансовими ресурсами.
Реалізація плану в-ва на підприємстві досягається всіма структурними підрозділами. На результати роботи кожної виробничої ланки впливає маса факторів. Для нормального процесу в-ва потрібно виявити ці фактори і їх негативну дію, так як це не будезроблено, то це приведе до зривів в-ва, це потребує постійного поточного контролю і управління за ходом в-ва.
Метод безперервного нагляду, контролю, управління, регулювання виробничого процесу, заснований на календарних планах і використовує технічні засоби для обміну і аналізу інформації і називається диспетчеризацією.
Оперативне управління і регулювання виконує облік, контроль і диспетчеризацію в-ва, і відповідає таким вимогам:
- забезпечує єдність показників обміну і контролю
- достовірність інформації
- своєчасність інформації
При управлінні і регулюванні ходом в-ва необхідно звести до мінімуму витрати і відхилення від плану і відновляти графіки виконання виробничих завдань.
Оперативне управління в-вом забезпечує ефективне функціонування всього виробничого процесу, який в свою чергу дуже залежить від потужностей підприємства.
2. Виробнича потужність підприємства, фактори, що її визначають.
Виробнича потужність підприємства - це є максимально можливий річний випуск продукції або об'єм переробки сировини в номенклатурі і асортименті, які встановлені планом при повному використанні обладнання і площ з врахуванням використання прогресивної технології, передової організації праці і в-ва.
Виробнича потужність - це змінна величина на яку впливає багато факторів:
1) структура основних виробничих фондів
2) питома вага активної частини основних фондів
3) засоби в-ва
4) предмети в-ва
При визначенні виробничої потужностідіючого підприємства враховується все закріплене за ним обладнання незалежно від його стану (діюче або бездіюче), а також обладнання, яке знаходиться в процесі монтажу і на складі, яке має ввестися в експлуатацію в основному в-ві.
5) освоєння прогресивної технології, що дає можливість прискорювати технологічний процес
6) продуктивність технічного обладнання - чим досконаліші машини і обладнання, чим вища їх виробнича потужність в одиницю часу, тим більша виробнича потужність в цілому
7) від спеціалізації підприємства, змісту і кількісного співвідношення виробів - на сьогоднішньому етапі ринкових відносин часта зміна одних виробів на інші обумовлює зміну потужностей підприємства
8) рівень організації праці і в-ва одним з основних елементів якого є режим роботи підприємства. Існує безперервний і дискретний процес в-ва.
В залежності від режиму роботи визначають фонди часу для роботи обладнання:
- календарний
- режимний
- робочий
1. Фк = 365?24 = 8760 год - календарний
2. Фр = [(365 - Двих - Дсв) - tн?Дп.св] SKзм - режимний фонд часу
tн - кількість передсвяткових годин
Дп.св - дні передсвяткові
Kзм - кількість змін
S - тривалість змін
3. Фд = Фк - (Рк + Рп.п) - робочий фонд часу для безперервного в-ва
Фд = Фр - (Рк + Рп.п) - робочий фонд часу для дискретного в-ва
Рк, Рп.п - планові затрати часу

 
 

Цікаве

Загрузка...