WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → "Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) " - Реферат

"Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) " - Реферат

дослідження ринку, покупців і конкурентів;
б) комплекс робіт по створенню конструкторської документації;
в) комплекс робіт по створенню та вдосконаленню технологічних процесів;
г) комплекс процесів організації, планування, обліку, контролю, МТЗ, збуту і фінансування.
3.Напрямки прискорення технологічної підготовки виробництва включають:
а) стандартизацію;
б) уніфікацію;
в) нормалізацію;
г) типізацію;
д) застосування автономії і електроніки;
ж) планування і управління.
Тести№4.
1.Соціальні критерії оцінки нової продукції:
а) поліпшення умов праці;
б) безпека виробів в експлуатації;
в) охорона навколишнього середовища;
г) підвищення кваліфікацій працівників;
д) підвищення рівня механізації праці;
ж) економія праці.
2.Організаційно - економічні роботи - це …
а) комплекс дослідження ринку, покупців і конкурентів;
б) комплекс робіт по створенню конструкторської докуметації;
в) комплекс робіт по створенню і вдосконаленню технологічних роцесів;
г) комплекс процесів організації, планування, обліку і контролю, МТЗ, збуту і фінансування.
3.Уніфікація - це вимоги до виробів, при яких використовують:
а) стандартні деталі;
б) скорочення конструкцій виробів, орзмірів і параметрів;
в) відомі деталі і нормалії;
г) типові технологічні процеси.
Туст№5
1.Нормалізація - це вимоги до виробів, при яких використовують:
а) стандартні деталі і вузли;
б) скорочення конструкцій виробів;
в) відомі деталі і нормелії;
г) типові технологічні процеси.
2.В процесі освоєння нових видів продукції використовуються такі види:
а) технічне освоєння;
б) виробниче освоєння;
в) економічне освоєння;
г) фінансове освоєння;
д) соціальне освоєння.
3.Методи переходу на новий вид продукції включають:
а) послідовний;
б) паралельний;
в) послідовно - паралельний;
г) з зупинкою виробництва;
д) без зупинки виробництва.
Диктант.
1.Технічна підготовка виробництва - це сукупність процесів наукового, технічного і організаційно - економічного характеру, які направлені на розробку, освоєння нових видів продукції, які здійснюються від початку наукових досліджень до введення виробу в експлуатацію і визначають технічний рівень, якість; ефективність нової продукції як у виробництві так і в експлуатації.
2.Основним завданням технічної підготовки виробництва є забезпечення безперервного технологічного процесу в усіх галузях народного господарсва шляхом максимального задоволення потреб населення.
3.Науково - дослідні роботи - це комплексне дослідження ринку, покупців і конкурентів.
4.Дослідно - конструкторські роботи - це комплекс робіт по створенню конструкторської документації на нову продукцію, виготовлення її дослідних зразків.
5.Технологічний стан підготовки виробництва вимагає роботи по створенню і вдосконаленню технологічних процесів виготовлення продукції.
6.Організаційно - економічний етап підготовки виробництва - це комплекс взаємозв'язаних процесів організації, планування, обліку і контролю, МТЗ, збуту, фінансування, які забезпечують перехід до виробництва нової продукції.
7.Теоретичні наукові дослідження - це відкриття під яким розуміють встановлення невідомих раніше закономірностей і властивостей, які вносять корінні зміни в рівень пізнання.
8.Прикладні дослідження - застосування теоретичних знань в практиці роботи підприємств.
9.Винаходи - це нове або яке має суттєві відмінності вирішення любого завдання в області народного господарства і яке дає позитивний ефект.
10.Раупропозиція - це нововведення для даного підприємства.
Плани рефератів:
1.Міжнародна система сертифікації продукції.
2.Основні види контролю якості на підприємстві.
Практичне заняття №1 до теми"Комплексна підготовка виробництва до заміни продукту (технології)."
Питання для опитування:
1.Суть науково - технічної підготовки виробництва.
2.Охарактеризувати етапи технічної підготовки виробництва.
3.Охарактеризувати науково - дослідні роботи.
4.Дати характеристику конструкторської підготовки виробництва.
5.Дати характеристику технологічної підготовки виробництва.
Практичне заняття №2 до теми "Комплексна підготовка виробництва до заміни продукту".
Питання для опитування:
1.Охарактеризуйте організаційну підготовку виробництва до нової продукції.
2.Дати визначення і характеристику ергономічної підготовки до випуску нової продукції.
3.Напрямки прискорення технічної підготовки виробництва до заміни продукції.
4.Періоди освоєння нової продукції.
5.Як змінюються затрати на стадіях підготовки виробництва і освоєння нової продукції.
Тести№1.
1.Показники, які оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства, називаються:
а) загальними показниками якості;
б) комплексними показниками якості;
в) одиничними показниками якості;
г) диференційованими показниками якості.
2.Довговічність - це …
а) властивість виробу тривалий час зберігати свою працездатність;
б) властивість виробу виконувати свої функції при збереженні експлуатаційних показників у встановлених межах;
в) можливість швидкого виявлення та усунення несрпавностей;
г) здатність виробу бути виділеним споживачем з аналогічних товарів, які пропонують на ринку.
3.Корисність будь - яких товарів вдбиває їх…
а) вартість;
б) споживча вартість;
в) якість;
г) відновна вартість;
д) правильні відповіді а) і г).
4.Оцінка технічного рівня продукції проводиться на таких етапах:
а) дослідження і проектування;
б) виробництво;
в) обіг і реалізація;
г) експлуатація і споживання.
Тест№2.
1.Для оцінки технічного рівня і якості продукції використовуються такі методи:
а) диференційований;
б) узагальнюючий;
в) змішаний;
г) комплексний.
2.Надійність - це …
а) властивість виробу тривалий час зберігати свою працездатність;
б) властивість виробу виконувати свої функції для збереження експлуатаційних показників у встановлених межах;
в) можливість швидкого виявлення та усунення несправностей;
г) здатність виробу бути виділеним споживачем з аналогічних товарів, які пропонують на ринку.
3.Сертифікат продукції - це документ, який…
а) потрібен лише для захисту права власності на продукцію;
б) дозволяє продавати продукцію;
в) засвідчує рівень якості продукції;
г) надається покупцеві підчас продажу продукції;
д) пенредбачає реалізацію на біржі через певний час за певною цігною.
4.контроль

 
 

Цікаве

Загрузка...