WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → "Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) " - Реферат

"Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) " - Реферат

КЕКС= .
7.Коефіцієнт інтенсивної загрузки: Кінт З =VФ / VПМ( П ).
8.Коефіцієнт інтегральної загрузки: КІНТЕГ = КЕКС " КІНТ З ;
9.КВИБ = коефіцієнт вибуття.
10. КОН = коефіцієнт оновлення.
11. Н А = норма амортизації.
Практичне заняття до теми "Матеріальні і нематеріальні активи."
Задача1:Вартість обладнання цеху 15000 млн.грн. З 1вересня ввели в експлуатацію обладнання вартістю 45,6 млн.грн. З1липня вибуло обладнання 20,4 млн.грн. Розмір випуску продукції 800тис.тн. по ціні за 1т - 30 тис.грн. Виробнича потужність 1000тис.тн.
Визначити: середньорічну вартість ОФ, величину фондовіддачі, коефіцієнт інтенсивного використання обладнання.
1.NC = млн.грн.
2.Випуск продукції в вартісному виразі: V = 800"3000 = 24000 млн.грн.
3.ФОТ = 24000:15027,8 = 1,6 грн.
4.КІНТ = 800:1000 = 0,8.
Задача2:Вцеху машинобудівельного заводу встановлено 100 станків.Режим роботи двохзмінний. Продовжувальність зміни 8 годин. Річний об'єм випуску 280т , виробів виробнича потужність цеху 310т виробів.
Визначити: коефіієнт змінності роботи станків, коефіцієнти екстенсивної, інтенсивної і інтегральної загрузки, якщо відомо додатково в першу зміну працюють всі станки, в другу зміну - 50% , кількість робочих днів в році 260, час фактичної роботи станка 40008години.
1.КЗМ =
2.ТМАК =260 o 2 o 8 = 4160 ч - максимальний час роботи устаткування в рік.
3.ТЖС =
4.КІНТ З =
5.КІНТ = 0,96 o 0,9 =0,86
Задача3: ОФ на початок 1999р. =2825млн.грн. Введення і вибуття подані в таблиці:
місяць ОФ млн.грн.
введення вибуття
1,02 40,0 6,0
1,05 50,0 4,0
1,08 70,0 8,0
1,11 10,0 5,0
? 170,0 23,0
Визначити середньорічну вартість ОФ, вихідну або кінцеву вартість ОФ, коефіцієнт вибуття і оновлення ОФ.
1. млн.грн.
2. млн.грн.
3.
4.
Задача4: Повна перша - початкова ціна станка 10,2 млн.грн., срок служби 8 років. Затрати на модернізацію 2,3 млн.грн., демонтаж 0,2 млн.грн., залишкова вартість 0,5 млн.грн.
Визначити: річну суму амортизаційних відрахувань і норму амортизації.
1. млн.грн.
2.
Задача5: Склад основних виробничих фондів на початок року і зміни за рік показані в таблиці (млн.грн.)
Групи ОФ На початок року Зміни в році(збільш., зменш.)
1.Будівлі 341510 -
2.Споруди 64610 -
3.Передаючі пристрої 36920 +440
4.Роб.машини і обладнання 378430 +23500
5.Силові машини і обладнання 18460 -530
6.Вимірювальні прилади 23998 -810
7.Обчислювана техніка 21229 +750
8.Транспорт 22152 -910
9.Інші 15691 -230
РАЗОМ 923000
Об'єм товаропродукції за рік 1236820 млн.грн.
Визначити: структуру основних фондів на початок і кінець року і фондовіддачу.
1. 37% - 36,1%.
2. 2% - 7%.
3. 4% - 4% .
4. 41% - 42% .
5. 2% - 1,9%. млн.грн.
6. 2,6% - 2,5%.
7. 2,3% - 2,3%.
8. 2,4% - 2,2%.
9. 1,7% - 1,7%.
грн.
Задача6: На заводі введено нову лінію для випуску конкурентно спроможної продукції. Валові витрати на виробництво одиниці продукції ( собівартість зменшилась з 680грн.
До 35,20грн. ). Оптова ціна одиниці продукції становить 4100грн. Нова лінія розрахована на випуск 120000шт ( одиниць ) продукції щорічно. На її введення і придбання витрачено 75280тис.грн.інвестицій.
Обгрунтувати економічну доцільність застосування нової технології для чого розрахувати:
1. Коефіцієнт економічної ефективності реалізації технологічного проекту.
2.Строк окупності капітальних вкладень.
3.Рівень рентабельності нової автоматичної лінії.
Розв'язок:
1. ; де ?? (?С) - приріст прибутку або зниження собівартості, ?? - капіталовкладення .
нормативний - ?? =0,16 - проект капіталовкладення є доцільним або ефективним.
2. ; роки , строк окупності капіталовкладень 3,8 роки при нормальному 6,2р.
3. ;
Задача7: Розглянемо два варіанти: Капіталовкладення в проект нової продукції становлять 17,2 млн.грн. Річний випуск продукції 50 млн.грн., умовно змінні витрати: 900тис.грн. - 800тис.грн., умовно постійні витрати 2млн.грн.- 2,2млн.грн.
Обгрунтувати ефективність одного з варіантів.
Розв'язок:
1. млн.грн.
млн.грн.
2. ; ; критичний обсяг виробництва та коефіцієнт безпеки.
I варіант - ; млн.грн.; .
II варіант - ; млн.грн.; .
3.Абсолютно ефективне капіталовкладення (норматив 0,16 )
I варіант ; II варіант ;
Окупність КВ: роки ; роки.
Відповідь: доцільний другий варіант, тому, що капіталовкладення ефективні і будуть використовуватися та окупляться за 2,2 роки.
Тест№1.
1.Технічна підготовка виробництва - це …
а) сукупність наукових процесів;
б) сукупність технічних процесів;
в) сукупність організаційно - економічних процесів;
г) усі відповіді правильні.
2.Науково - дослідні роботи - це …
а) окмплекс досліджень ринку, покупців і конкурентів;
б) комплекс робіт по створенню конструкторської документації;
в) комплекс робіт по створенню і вдосконаленню технологічних процесів;
г) комплекс процесів в організації, планування, обліку, контролю, МТЗ, збуту і фінансування.
3.Типізація - це вимоги до виробів, при яких використовують…
а) стандартні деталі і вузли;
б) скорочення конструкцій виробів, розмірів і параметрів;
в) відомі деталі і нормалії;
г) типові технологічні процеси.
Тест№2.
1.Технічна підготовка виробництва включає такі стани:
а) науково - дослідний;
б) конструкторський;
в) технологічний;
г) організаційно - економічний;
2.Дослідно - конструкторські роботи - це …
а) комплекс дослідження ринку, покупців і конкурентів;
б) комплекс роботи по створенню конструкторської документації;
в) комплекс робіт по створенню і вдосконаленню технологічних процесів;
г) комплекс процесів організації, планування, обліку, контролю, МТЗ, збуту і фінансування.
3.Стандартизація - це вимоги до виробів, при яких використовують…
а) стандартні деталі і вузли;
б) скорочення конструкцій виробів,розмірів і параметрів;
в) відомі деталі і вузли;
г) типові технологічні процеси.
Тест№3.
1.Економічні критерії оцінки нової продукції включають:
а) економія праці;
б) економія матеріальних ресурсів;
в) якість продукції;
г) корисний ефект на одиницю продукції;
д) окупність;
ж) прибутковість;
з) підвищення рівня механізації праці.
2.Технологічні роботи - це …
а) комплекс

 
 

Цікаве

Загрузка...