WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Суб'єкти трудового права (пошукова робота) - Реферат

Суб'єкти трудового права (пошукова робота) - Реферат

повідомлення про наявність заяви (ініціативи) щодо оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, має право прийняти рішення про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, утворити господарське товариство й у встановленому порядку подати орендодавцеві заяву щодо оренди відповідного майна. Рішення трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів
трудового колективу підприємства. Ініціативу щодо оренди структурного підрозділу повинна підтримати більш як половина складу трудового колективу цього підрозділу.
2. Після прийняття рішення про оренду цілісного майнового комплексу члени трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу засновують відповідно до чинного законодавства господарське товариство.
3. До реєстрації у встановленому порядку статуту господарського товариства кожен член трудового колективу підприємства або його структурного підрозділу, цілісний майновий комплекс якого передається в оренду, має право вступити в це господарське товариство на підставі особистої заяви.
4. Господарське товариство, створене членами трудового колективу, має переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди майна того підприємства, структурного підрозділу, де створено це товариство1.
Працівникам підприємства, майно якого приватизується, надається право на першочергове придбання акцій, сума номінальних вартостей яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожному з працівників та інші пільги працівникам підприємства, що приватизується2.
Чинним законодавством визначені повноваження працівників щодо формулювання колективних вимог, а такожвстановлена процедура їх вирішення. Необхідно врахувати, що відповідно до ст. 44 Конституції України, ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів, а рішення про оголошення страйку на підприємстві приймається загальними зборами (конференцією) найманих працівників голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість найманих працівників або дві третини делегатів конференції3.
Інші органи як суб'єкти трудового права. Суб'єктами трудового права є органи нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю, що визначені у гл. XVIII "Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю" КЗпП. Контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють центральні органи державної виконавчої влади. У складі Мінпраці України створено Державний департамент з нагляду за охороною праці як урядовий орган державного управління1.
У Мінпраці України створено Державний департамент з нагляду за дотриманням законодавства про працю. Державний нагляд за охороною праці здійснюють також інші органи - суб'єкти трудового права.
Суб'єктом трудового права є державна служба зайнятості. У складі державної служби зайнятості створюється інспекція, що здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності й господарювання, а також - фермерів та інших роботодавців. Діяльність державної служби зайнятості фінансується за рахунок передбачених для цього коштів державного фонду сприяння зайнятості населення.
Суб'єктами трудового права є й органи, що розглядають індивідуальні та колективні трудові спори5.
Усі зазначені суб'єкти трудового права є також і суб'єктами правовідносин трудового права.
Список використаної літератури
1. Гирич О. Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студентів юридичних вузів та факультетів. - К.: Вілбор, 1999. - 208 с
2. Солодовник Л. Юридичні факти - підстави виникнення трудових правовідносин // Право України. - 2000. - № 1.
3. Солодовник Л. Роль юридичних фактів у динаміці правовідносин трудового права // Право України. - 2000. - № 7.
4. Стаднік М. П. Проблеми удосконалення законодавства про колективні договори та угоди в ринкових умовах. Правова держава. - К.: ІнЮРЕ, 1998. - Вип. 9.
5. Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / Відп. ред. Н. М. Хуторян. - К.: Ін ЮРЕ. - 1999. - 180 с.
6. Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. - Харьков: Консум, 1998. - 140 с.
7. Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л. А. Савченко. - К.: Юрінком Інтер, 1997. - 336 с.
8. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. - Харків: Консум, 1998.-480 с.
9. Прокопенко В. І. Практикум з трудового права України: Навч. посіб. - Харків: Консум, 1999.
10. Российское трудовое право: Учеб. для вузов / Под. ред. А. Д. Зайки-на. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. - 416 с.
11. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. - Львів: Вільна Україна, 1996. - 160 с
12. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чани-шевої. - К.: Т-во "Знання"; КОО, 2000.
13. Трудовое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. проф. Р. 3. Лифшиц. проф. Ю. П. Орловский. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. - 480 с.
14. Трудовое право Украины: Учеб.-справ, пособие / Отв. ред. доц. Г. И. Ча-нышева, доц. Н. Б. Болотина. - Харьков: Одисей, 1999. - 480 с.
15. Венедиктов В. С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие. - Харьков: Консум, 1998.
16. Заржщъкий О., Смирнов Д. Перспективи розвитку трудового права у Конституції України // Право України. - 1997. - № 9. - С. 39 41.
17. Мінюков П., Мінюкова Т Особливості регулювання трудових відносин з керівниками закладів освіти України // Право України. - 1997. - №5.
18. Мурашко М. І. Довідник. Практичні питання реалізації положень законодавчих та нормативних актів, що пов'язані з трудовим законодавством. - К: Компас, 1995.
19. Прокопенко В. І. Порядок прийняття і звільнення з роботи. - К: Юма-на, 1996.
20. Прокопенко В. І. Трудове право. - К: Вентурі, 1996.
21. Цивільне право: Ч. І / За ред. Д. В. Бобрової та ін. - К: Вентурі, 1997.
22. Голощапов С. А. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых споров. - М.: ВЮЗИ, 1984. - Ч. I.
23. Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладання колективного договору // Право України. - 2000. - № 8.
24. Давиденко Г. Зміни порядку розгляду індивідуальних трудових спорів // Право України. - 1992. - № 7.

 
 

Цікаве

Загрузка...