WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Просторове розміщення виробничого процесу - Лекція

Просторове розміщення виробничого процесу - Лекція

різні роботи. Виникає необхідність мати в цеху всі види обладнання, хоча вони не всюди задіяні повністю.
Змішана структура - це заготівельні цехи будують по технічному принципу, а обробні і випускають в предметно-замкнуті ланки.
Для аналізу виробничої структури використовується широкий круг показників:
- розміри виробничих ланок (величина випуску продукції, чисельність, вартість основних виробничих фондів, потужність обладнання)
- ступінь централізації окремих виробництв
- співвідношення міжосновними, допоміжними і обслуговуючими виробництвами - по кількості робочих, обладнанню, розміру виробничих площ
- пропорційність ланок, які входять в підприємство
- рівень спеціалізації окремих виробничих ланок
- ефективність просторового розміщення підприємства - це коефіцієнт забудови, використання площ виробничих приміщень (0.45 - 0.55 коефіцієнт використання території )
- характер взаємозв'язку між підрозділами .
Аналіз даних показників дає можливість створити раціональну виробничу структуру, а це дасть можливість максимально спеціалізувати цехи і участки, безперервно випускати продукцію без перепрофілювання і переналадки обладнання.
3. Організація промислового підприємства в просторі і принципи його побудови.
Просторове розміщення в-ва, цехів і господарств на території підприємства здійснюється по генеральному плану підприємства, який розробляється при створенні підприємства.
Генеральний план - це графічне зображення його території зі всіма будовами, спорудами, комунікаціями, шляхами сполучення. На підприємствах генеральний план складають у двох видах: проектний і фактичний.
При розробці генерального плану враховують:
1. Забезпечення прямолінійності предметів праці при переміщенні із одного підрозділу в інший без зустрічних потоків. Це реалізується при розміщенні цехів в порядку послідовності технологічного процесу.
2. Переважаюче переміщення вантажів технологічним транспортом. Це забезпечує надійність і зниження витрат на переміщення предметів праці в порівнянні з транспортом загального призначення.
3. Скорочення протяжності енергетичних комунікацій
4. Непересічення шляхів проходу працівників на роботу з шляхами сполучень і комунікацій і цехів. Це досягається шляхом спорудження відповідних переходів.
5. Виділення в особливі групи цехів з однорідним характером в-ва.
6. Облік напрямку рози вітрів. Цехи з шкідливими виділенніми необхідно розміщувати за вітром, щоб знизити загазованість території підприємства.
7. Облік характеру технологічних процесів для того, щоб правильно розмістити цехи і вибрати дистанцію між ними.
8. Врахування рельєфу місцевості, розположення залізнодорожніх шляхів, жилих поселень.
Показники ефективності розробки генерального плану - розмір території підприємства, протяжність комунікацій, ступінь забудови території. Чим менші ці показники в розрахунку на одиницю випускаючої продукції, тим більш вдала компановка.
Крім цього важливим показником раціонального планування підприємства є забезпечення нормальних санітарно-гігеєнічних і виробничих умов, наявність резервних площ для розширення підприємства, архітектурний стиль.
4. Шляхи вдосконалення виробничої структури.
Вдосконалення виробничої структури має такі шляхи:
1. Визначення оптимальних розмірів підприємства - це такий розмір, який при даному рівні розвитку техніки і конкретних умов місцезнаходження і зовнішнього середовища забезпечує в-во і збут продукції з мінімальними затратами.
На розмір підприємства впливають внутрішні і зовнішні фактори.
Внутрішні визначають технічні і організаційні умови роботи підприємства і допомагають укріпленню підприємства і росту його ефективності. До цих факторів відносять техніку, яка використовується, її продуктивність, потужність, прогресивну технологію.
Внутрішні фактори обумовлюють мінімальний і максимальний розмір підприємства.
Мінімальний - не дає мождивості повністю використовувати сучасну техніку. Оптимальний розмір - це щось середнє між мінімальним і максимальним.
Зовнішнє середовище - це вивчення ринкових відносин, продукція і в-во не буде рости, коли не буде належного збуту.
2. Поглиблення спеціалізації основного в-ва. Форми спеціалізації в-ва і масштаб в-ва повинні бути однакові і єдині для однакового в-ва. Підприємство повинно вдосконалювати структуру, а не розширювати апарат управліня при спеціалізації цехів і участків, робити все компактно.
3. Розширення кооперації по обслуговуванню в-ва. Нормальна робота основного в-ва вимагає чіткого і безперебійного обслуговування ремонтом, забезпечення інструментом. Головне завдання підприємства являється випуск продукції тому більшу частину підприємства у виробничій структурі має займати основне в-во, як по питомій вазі (чисельність), але і по зайнятій площі.
В деяких підприємствах обслуговуючий і допоміжний персонал займає 45 - 55 %. Чисельність цих працівників повинна знижуватись в зв'язку з тим, що треба краще організовувати в-во і підвищувати кваліфікацію кадрів.
Тому потрібно в першу чергу централізувати допоміжне в-во, що дає змогу підвищити продуктивність праці, а також скоротити лишні і паралельно діючі виробничі підрозділи.
В сучасних ринкових відносинах появилася тенденція створювати на підприємствах малих підприємств на базі допоміжних господарств. Це дає змогу не зачіпати основний технологічний процес в-ва, а вдосконалювати виробничу структуру.

 
 

Цікаве

Загрузка...