WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Колективні форми організації праці - Дипломна робота

Колективні форми організації праці - Дипломна робота

адресатом. Стан регулювання адміністративно-правового стану підприємства характеризується відсутністю нормативного акту, що визначає юридичні позиції всіх видів державних виробничих підприємств.
Перехід до нових умов праці (корпоротизація)відбивая посилення оперативної самостійності підприємств. Це прийняло форму розширення прав підприємств, потягло зміни компетенції та вдосконалення методів діяльності вищих органів.
Нові форми підприємств (господарських товариств)набули додаткових прав в галузі управління матеріальними ресурсами, економічного стимулювання, виробництва, кредита й ціноутворення , встановлення господарських зв'язків з іншими підприємствами, управління іншими сторонами роботи підприємства. Тим самим дуже обмежилось втручання вищих органів до виробничо-господарської діяльності підприємства, зменшилась їх компетенція в частині вирішення деяких питань.
Але неоднозначність трактування поняття видів господарських товаариств породжує великі проблеми.
Наприклад, у законодавстві є різні варіації на поняття "акціонерне товариство". Так, в ст.24 Закона "Про господарські товариства" під акціонерним товариством розуміється "товариство, що має статутний фонд, поділений на визначену кількість акційрівної номінальної вартості, що несе відповідальність по зобов'язаннях тільки майном товариства". Волкова И.Н. дає своє трактування поняттю "акціонерне товариство" - це "товариство, капітал якого складається шляхом об'єднання коштів засновників та продажу частини акцій та облігацій (інша частина залишається в розпорядженні акціонерного товариства, не продається)"(30).
В.И.Андрющенко та Є.В.Костикова пишуть,що "акціонерне товариство"- це одна з організаційно-правових форм підприємств. Воно створюється шляхом централізації грошових коштів (поєднання капіталів) різних осіб, що проводиться шляхом продажу акцій з метою виконання господарськой діяльності та отримання прибутку" (31).
При всієї розпливчастості та вразливості таких формулювань сама суть акціонерного товариства не втрачається та й гарно відчувається. Може бути, у бездоганних визначеннях й немає потреби, для цього лише треба знати відмінність ознак акціонерного товариствва від інших організаційно-правових форм підприємництва.
Характерною ознакою акціонерного товариства (далі по тексту АТ) є обмежена відповідальність його учасників (акціонерів). Г.Ф.Шершеневич писав : "... тією ознакою відрізняється акціонерне товариство від повного, в якому усі члени відповідаять необмежено, від товариства на довірі, де обмежена відповідальність поєднана з необмеженою" (32). Ця ознака обмеженої відповідальності акціонерів закріплюється в усіх нормативних актах, що регулювали акціонерну діяльність.
Кількість учасників (акціонерів) не може бути більш числа акцій, оскільки капітал АТ розподілен на звістну кількість визначених частин (акцій).
Третя ознака - участь в АТ на відміну від виробничого кооперативу (артелі), не потребує особистої трудової участі. Якщо подивиться на цю ознаку в історичному аспекті, то з цього приводу дуже чітко сказав Маркс : "В акціонерних товариствах функція відділена від власності на капітал, отже й праця звістно, відділена від власності на засоби виробництвай на прибавочний труд. Це результат вищого розвитку капіталістичного виробництва, необхідний перехідний пункт до зворотнього перетворення капіталу у власність виробників .. у беспосередню суспільну власність. З іншого боку, акціонерні товариства - перехідний пункт до перетворення всіх функцій у процес поновлення виробництва, до цієї пори ще пов'язаних з власністю на капітал, просто до функцій асоційованих виробників, в суспільні функції" (33).
В АТ право на участь в управлінні справами товариства и на частину майна, що залишеться після його ліквідації, а також на отримання прибутку АТ у вигляді дивідентів підтверджується акцією.
На відміну від ТОВ, засновчими документами якого є установчий договір та статут, АТ діє на підставі статуту, що затверджується засновниками і є єдиним установчим документом.
АТ репрезентує як фізічних так й юридичних осіб, а саме "сотні й тисячі невідомих один одномуакціонерів складають єдине підприємство" (34). На це вказує усвоїй праці Г.Ф.Шершеневіч (35).
Існує два типи АТ - закрите та відкрите. Вони мають такі відмінності :
Закрите Відкрите
1. При відчуженні акцій акціонерам необхідна згода інших акціонерів.
2. Акціонери товариства при відчуженні акцій мають переважне право купування.
3. Акції розповсюджуються серед засновників чи раніш визначеного кола осіб.
4. Проводиться тільки закрита передплата на акції. 1. Акції можуть відчуждатися й без згоди інших акціонерів.
2. Інші акціонери при відчужденні не мають права переважного купування.
3. Кількість акціонерів необмежена
4. Акції розповсюджуються серед усіх бажаючих.
5. Проводиться відкрита передплата на акції.
6. Засновниками можуть бути всі бажаючі.
Процес створення АТ включає 4 основні стадії :
розробка статуту ;
передплата на акції ;
установчі збори (конференція);
державне реєстрація.
Робота по створенню товариства організується й проводиться засновниками. Згідно п.1ст.26 закона "Про господарські товариства"засновниками можуть бути юридичні особи та громадяни. Можливе три варіанти засновників :
всі засновники є юридичними особами;
серед засновників є й юридичні особи й громадяни ;
всі засновники є громадянами.
Таким чином АТ може бути створено групою громадян без участі юридичних осіб.
Перша стадія процесу створення АТ - розробка проекту статуту. Це основний документ, що регламентує внутрішні відносини в товаристві й визначаючий права та обов'язки акціонерів. Також співвідношення повноважень органів товариства. Оскільки вирішення багатьох конкретних питань (в першу чергу тих. Що стосуються внутрігних відносин в товаристві) віддаються нормативними актами на розсуд акціонерів, статут має бути доствтньо розробленим. Положення статуту слід сфомулювати конкретно й не дозволяти різних трактувань. Від того наскільки грамотно та складено статут, в багатьом залежить внутрішній климат в АТ й успіх його діяльності. Статут повинен мати ряд обов'язковиз реквизитів, а саме : вказівки на акціонерну форму товариства, предмет й мету його діяльності, склад засновників, фірмову назву, місцезнаходження, розмір статутного капіталу, порядок розподілу прибутку й покриття збитків, відомості про організаційну структуру товариства, компетенцію його органів та поряд прийняття ними рішень і т.д.
Взагалі, другою стадією процесу створення товариства є передплата на акції. Тут можливі два варіанти :
коли всі акції розподіляються між своїми засновниками ;
коли проводиться відкрита передплата;
При першому варіанті передплата на акції як самостійна стадія створення товариства відсутня, тому що засновники раніш домовилися про розподіл акцій й

 
 

Цікаве

Загрузка...