WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → 1. Поняття, види та форми зайнятості населення. 2. Фотографія робочого часу. Призначення та види - Контрольна робота

1. Поняття, види та форми зайнятості населення. 2. Фотографія робочого часу. Призначення та види - Контрольна робота

організаційно-технічні міроприємства.
Різновидом індивідуальної фотографії робочого часу є самофотографія, основна мета якої - залучити широкі маси робітників до виявлення втрат робочого часу і до розробки пропозицій по їх усуненню. Це запис лише втрат робочого часу і їх причин з вказанням тривалості.
Сомофотографію проводить робітник, проставляючи у відповідній стрічці спеціального бланку, в якому віддруковані можливі причини втрат робочого часу, тривалість кожної втрати в хвилинах. Відлік часу при самофотографуванні проводиться способом окремих замірів, тобто по кожному елементу затрат часу проставляється його тривалість у хвилинах.
На зворотній стороні бланку робітник записує пропозиції, які він рахує необхідним провести в життя для усунення виявлених втрат. Після цього бланк здається нормувальнику для обробки, аналізу і висновків.
Групова фотографія робочого часу в зв'язку з проведенням спостережень одночасно за декількома робітниками має деякі особливості. Так як об'єктом спостереження тут слугує декілька робочих місць, спостерігач не може фіксувати затрати робочого часу таким же безперервним способом, як при проведенні індивідуальної фотографії. В цьому випадку при запису користуються умовними позначеннями - індексами, кількість яких повинна бути доступною для запам'ятовування. Можна використовувати, наприклад, індекси, котрі застосовувались при обробці індивідуальної фотографіїробочого часу.
Фіксація затрат часу проводиться через попередньо встановлені проміжки часу (1-3хв.), на протязі якого спостерігач оглядає те, що відбувається на робочих місцях і записує в спостережний лист за допомогою прийнятих індексів вміст затрат.
Через встановлений проміжок часу спостерігач повертається до спостережень за першим робітником, робить помітку в бланку і так по кожному наступному робітнику. Прийнята черговість повинна строго дотримуватись. Для запису спостережень умовними позначеннями служить спеціальний бланк .
Таблиця 2 - Спостережний лист групової фотографії
робочого часу.
Періодичний запис часу.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Помі-тки
Індекси затрат робочого часу
Початок спос-
тереження,
год. хв.
7.00
7.02
7.04 І так далі до кінця робочої зміни
Кінець спостереження.
Обробка фотографії починається з складання одноіменних затрат на бланку, в якому записані всі індекси і номери робочих місць. При цьому визначається кількість одноіменних індексів по кожному робочому місцю і множиться на інтервал часу, через котрий проводилося спостереження (1-3хв.). Знайдений результат (сумарна тривалість по даній затраті робочого часу) записується проти потрібного індексу в графі, що відповідає робочому місцю. Таким чином отримують зведення затрат часу по окремим робочим місцям, а потім по всій ділянці. Після цього визначається процентний вміст кожного виду затрат до загальної суми, прийнятої за 100%.
В порівнянні з індивідуальною групова фотографія дає меншу точність, але дозволяє отримати досить повне уявлення про використання робочого часу на ділянці. Висновки по даних зведення одноіменних затрат групової фотографії визначаються тим же колом питань, що й при індивідуальній фотографії: характеристикою використання робочого часу, процентом можливого підвищення продуктивності праці, планом організаційно-технічних міроприємств, що передбачають максимальне ущільнення робочого дня.
При проведенні бригадної фотографії в спостережному листі в графі "Що спостерігалось" записуються затрати часу учасників бригади в тій послідовності, в якій вони протікають. В момент закінчення того чи іншого етапу робіт в графі, відведеній для кожного робітника, проставляється поточний час. Зведення одноіменних затрат робочого часу складається по кожному робітнику окремо. Обробка даних проводиться так, як і при індивідуальній фотографії. В випадку проведення фотографії робочого часу багатоверстатника 'об'єктом спостереження є не тільки затрати часу робітника, але й використання в часі кожного верстата. При замірах окремих затрат часу в спостережному листі вказується до якого верстату належить дана затрата. Запис ведеться по поточному часу закінчення кожної категорії затрат робочого часу по окремих верстатах. З цією метою в реєстраційній частині спостережного листа передбачена спеціальна графа для кожного верстата.
При обробці даних спостереження складається зведення одноіменних затрат часу робітника, часу роботи і простоїв кожного верстата з вказанням причин.
Обробка отриманих даних проводиться так, як при індивідуальній фотографії робочого часу. Крім балансу робочого часу багатоверстатника складається також баланс робочого часу обслуговуваних ним верстатів, що дає можливість не тільки зробити висновки про використання робочого часу робітником, але й визначити ступінь використання обладнання в часі і накреслити організаційно-технічні міроприємства, спрямовані на підвищення продуктивності праці робітника і усунення витрат часу в роботі обладнання.
Цільова фотографія робочого часу проводиться так, як і індивідуальна, з тією лише різницею, що вона може охопити проміжок часу більше або менше зміни в залежності, які цілі ставляться при її проведенні.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Кодекс законів про працю // Кодекс законів про працю з постатейними матеріалами / Відп. Ред. В.М. Вакуленко, О.П.Товстенько. - к., 1997.
2. Закон України "Про зайнятість населення" від 1 січня 1999 р.
3. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С.Стичинський, І.В.Зуб, В.Г.Ротань. - 4-те вид. - К., 2003.
4. Основні напрямки розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року: Схвалено Указом Президента України від 3 серпня 1999 p. №958/99 // Офіційний вісник України. - 1999. - №31.
5. Василъченко В. С. Ринок праці та зайнятість. - К., 2000.
6. Гирич О.Г. Трудове право. - Київ, 1997.
7. Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України. - 1998. - №7
8. Людина і праця / Козінцев І.П., Савенко Л.А. - К. Юрінком, 1997.
9. Осовий Г. Як подолати безробіття // Праця і зарплата. - 2000. - №4. - Січень
10. Петюх В. М. Ринок праці та зайнятість. - К., 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...