WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Трудовий стаж по законодавству України - Реферат

Трудовий стаж по законодавству України - Реферат

трудова книжка. оформлена згідно чинного законодавства, повинна бути видана на руки працівника. Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається лише за письмовою згодою працівника.
5. ПОРЯДОК ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ ТРУДОВОГО СТАЖУ
Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів України .
За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.
За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються довідки, виписки з наказів, особливі рахунки і відомості про видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документа, що містять відомості про періоди роботи.
За відсутності зазначених документів для підтвердження трудового стажу приймаються членські квитки профспілок. При цьому підтверджуються періоди роботи лише за той час, за якийє відмітка про сплату членських внесків.
Для підтвердження військової служби, служби в органах безпеки приймаються:
* військові квитки;
* довідки військових комісаріатів, військових частин, установ системи Міноборони, Держкомкордону та інший військових формувань;
* довідки архівних та військово-лікувальних установ.
Час перебування в партизанських загонах і з'єднаннях встановлюється за довідками штабів або архівів ( за місцем їх діяльності ).
Час навчання у навчальних закладах підтверджується дипломами, посвідченнями. свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видана на підставі архівних даних і містять відомості про періоди роботи. За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання.
Час догляду за інвалідом 1 групи, дитиною - інвалідом до 16 років, а також пенсіонером, які за медичним висновком потребує сторонньої допомоги встановлюється на підставі акту обстеження фактичних обставин здійснення догляду т документів, що засвідчують перебування на інвалідності і вік.
Час догляду непрацюючої матері за дитиною встановлюється на підставі свідоцтва про народження дитини або виписки із паспорта ( у разі смерті дитини - свідоцтва про смерть), а також документів про те, що до досягнення 3-річного віку дитиною мати не працювала ( виписка з трудової книжки, довідки органів управління житловим фондом чи довідки сільської, селищної ради).
Час утримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та час перебування в засланні й на примусових роботах підтверджується довідками органів внутрішніх справ і зараховується до трудового стажу за наявності документів про реабілітацію ( довідки суду, органів прокуратури, дізнання та слідства про припинення кримінальної справи чи довідки суду про винесення виправдувального вироку).
Період проживання дружин осіб офіцерського складу та прапорщиків, мічманів з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування, підтверджуються довідками виданими командирами військових частин.
Період проживання в м. Ленінград у період його блокади установлюється на підставі довідки органу управління житловим фондом, виписки з домової книга або поквартирних списків, прописної картки, довідки про термін евакуації, евакуаційного посвідчення, мобілізаційного розпорядження. Роботи в м. Ленінград встановлюється на загальних підставах.
Для підтвердження часу перебування на окупованій території України або інших держав у період війни приймаються довідки сільських, селищних, міських рад або їхніх виконкомів.
Час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утриманні в період війни, осіб, у тому числі дітей, примусово вивезених з тимчасово окупованої території у період війни, підтверджується будь-якими документами того часу, в яких містяться необхідні відомості.
У разі відсутності таких документів приймаються довідки, видані архівними установами, органами державної безпеки або внутрішніх справ за місцем прибуття зазначених осіб до України. Крім того вказані відомості видаються:
1. Службою розшуку Національного комітету Товариства красного Хреста України;
2. Міжнародною Службою Розшуку ( Internationaler Suchdienst) за адресою: Bundesrepublik Deuschland, 34444 Arolsen, Grose Allee 5 - 9;
3. Государственным архивом по адресу: 119817, г. Москва, ул. Б. Пироговская, 17 ( для узником Бухенвальда);
4. Центром хранения историко-документальной коллекции по адресу: 125212, г. Москва, ул. Выборгская, 3. ( для узников других лагерей);
5. Центральном государственным архивом МО России по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Варшавское шоссе, 74. ( для тех, кто был освобожден Советскими войсками и после этого принят на военную службу);
6. Военно-медицинским музеем МО России по адресу: 191180, г. Санкт-Петербург, переулок Лазаретный, 2 ( для тех, кто после освобождения Советскими войсками находился на лечении).
За відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливості їх одержання у зв'язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи, який дає право на трудову пенсію, встановлюється н підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі. організації або в одній системі.
Документи, що подаються для підтвердження трудової діяльності, повинні бути підписані посадовими особами і засвідчені печаткою.
Якщо ім'я, по батькові та прізвище, які зазначені в документі, що підтверджує трудовий стаж, не збігається з ім'ям, по батькові та прізвищем особи за паспортом або свідоцтвом про народження, факт приналежності цього документа даній особі може бути встановлений у судовому порядку.
У тих випадках, коли в поданому документі про стаж роботи указано лише роки без зазначення точних дат, за дату береться 1 липня відповідного року, а якщо не зазначено число місяця, то ним вважається 15число відповідного місяця.
На завершення розгляду цього питання можна зробити висновок про важливість інституту трудового стажу для будь-якої особи.
Трудовий стаж підтверджує суспільно корисну діяльність громадянина на протязі досить великого і продуктивного проміжку часу його життя.
Трудовий стаж дає громадянам можливість повноцінно використати свої конституційні права і можливості по соціальному захисті громадянина: на пенсійне забезпечення, пересування по службі або отримання посади, отримання певних пільг, для вирішення житлових проблем, на допомогу у зв'язку із утратою працездатності і в інших випадках, передбачених законодавством, тощо.
Враховуючі значення трудового стажу а також те, що він обраховується за досить великий проміжок часу,

 
 

Цікаве

Загрузка...