WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Трудовий стаж по законодавству України - Реферат

Трудовий стаж по законодавству України - Реферат

служба та перебування в партизанських загонах і з'єднаннях, служба в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ, незалежно від місця проходження служби;
4. служба у воєнізованій охороні, органах спеціального зв'язку і в гірничорятувальних частинах, незалежно від відомчої підпорядкованості та наявності спеціального або військового звання;
5. навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах, на курсах по підготовки кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі; Причому, згідно пункту 108 Положення про порядок призначення і виплати державних пенсій , до при призначенні пенсій по старості до 1 січня 1992 р. стаж навчання зараховувався в загальний трудовий стаж за умовою, якщо цьому періоду передувала робота в якості працівника або інша служба, яка передбачена пунктом 3;
6. тимчасова непрацездатність, що почалася в період роботи;
7. час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;
8. час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку;
9. період проживання дружини осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років.
Причому, в випадках, передбачених Законом стаж роботи може бути зарахованим до стажу роботи:
в потрійному розмірі -
* час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, насильно вивезених з тимчасово окупованої території;
* робота в м. Ленінград в період його блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 8 вересня 1941 року до 27 січня 1944 року.
* громадянам, необгрунтовано притягнутим до кримінальної відповідальності, необгрунтовано репресованим і згодом реабілітованим, час тримання під вартою, в також час перебування на примусовому лікуванні.
2. в подвійному розмірі:
* час перебування в м Ленінград у період його блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 8 вересня 1941 року до 27 січня 1944 року;
* робота і лепрозорних і протичумних закладах, у закладах по лікуванню осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, у патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях лікувальних закладів.
Згідно Правил до загального трудового стажу, що дає право на отримання допомоги у разі тимчасової непрацездатності зараховується стаж роботи на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності або роботи, протягом якої працівник підлягав обов'язковому соціальному страхуванню, незалежно від характеру і тривалості роботи і тривалості перерв. До загального трудового стажу зараховуються також:
1. служба у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військ МВС, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законі України, а також в органах внутрішніх справ;
2. час перебування громадян на альтернативній (невійськовій) службі ;
3. час перебування на службі в митних органах;
4. період перепідготовки та навчання нових професій, участі в оплачуваних громадських роботах та період одержання допомоги(у тому числі матеріальної) по безробіттю відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" ;
5. час догляду одному з батьків за потерпілою дитиною внаслідок Чорнобильської катастрофи до досягнення нею віку 12 років ;
6. час відпусток у зв'язку з вагітністю і пологами, частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і відпустки без збереження заробітної плати по догляду за дитиною, тривалість якої визначається медичним висновком, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;
7. період, протягом якого батьки - вихователі були зайняті у дитячому будинку сімейного типу вихованням дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківських прав;
8. час навчання на курсах і у школах із підготовки кадрів, підвищенню кваліфікації і перекваліфікації, якщо направленню на курси чи у школу безпосередньо передувала робота або служба у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військ МВС, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законі України, а також в органах внутрішніх справ;
9. час роботи або виробничої практики на робочих місцях і посадах, що оплачуються, у період навчання у вищому закладі освіти;
10. час навчання у професійно-технічному закладі освіти ;
11. час вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу;
12. час вимушеного прогулу особи, взятої під захист;
13. термін перебування під вартою, термін відбування покарання, а також час, протягом якого громадянин не працював у зв'язку з незаконним відстороненням від роботи (посади).
До загального стажу не враховуються:
1. час участі працівника у страйку, що визнаний судом незаконним ;
2. час навчання у вищому закладі освіти ( у тому числі на підготовчих відділеннях), в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі з денною (очною) формою навчання;
3. час роботи засуджених у колонії-поселення і відбування виправних робот без позбавлення волі за місцем роботи, якщо інше не передбачено законом.
Надбавки за вислугу років державним службовцям обчислюються за фактично відпрацьований час виходячи із посадового окладу з урахуванням доплат за ранг і в залежності від стажу державної служби, визначеного відповідно до Порядку .
4. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТРУДОВОГО СТАЖУ.
Згідно ст. 62 Закону України "Про пенсійне забезпечення" основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка .
Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника . Трудова книжка ведеться на всіх працівників підприємств, установ і організацій усіх форм власності, які пропрацювали на них понад п'ять днів. При влаштуванні на роботу працівники зобов'язані подати трудову книжку, оформлену в установленому порядку.
Наприклад, якщо працівника прийнято на роботу 5 січня 1993 р., у графі 2 трудовоїкнижки записується акуратно кульковою ручкою або ручкою з пером, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольору : "05.01.1993 р." Запис завіряється при звільненні печаткою.
Запис при звільненні у трудовій книжці провадиться з додержанням правил: у графі 1 ставиться порядковий номер запис; у графі 2 - дата звільнення (10.08.99 р.); у графі з - підстава звільнення ("Звільнений за власним бажанням ( наприклад) у зв'язку із зарахуванням до вищого навчального заклад , ст. 38 КЗпП України"); у графі 4 зазначається, на підставі чого внесено запис - наказ. розпорядження, його дата і номер.
Днем звільнення вважається останній день роботи, в яки

 
 

Цікаве

Загрузка...