WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Організація технічного контролю і заходи з підвищення якості продукції на підприємстві - Курсова робота

Організація технічного контролю і заходи з підвищення якості продукції на підприємстві - Курсова робота

його діяльності розглянемо проблеми управління якістю одного з них - виробництво запасних частин для залізничних вагонів.
Більш докладно зупинимося на проблемі бездефектного випуску запчастини вагона - закидки люка. ВАТ "Рівненський машинобудівний завод" забезпечує випуск закидок люка тільки для їхнього первісного комплектування (28 штук на кожен вагон). Підприємство заповнило нішу специфічного сегменту ринку з виготовлення закидок як запчастини.
2.1. Діаграма "причини - результати"
Результат процесу залежить від численних факторів, між якими існують відносини типу "причина-результат". Проконтролювати всі ці причинні фактори неможливо. Навіть якби це було можливим, така робота була б нерентабельною. Якщо додержуватися принципу Парето (діаграма Парето), потрібно стандартизувати два-три найбільш важливі фактори і керувати ними. Але спочатку потрібно виявити ці головні фактори. Це можна визначити методом мозкової атаки, тобто коли збирається група експертів - людей, які мають відношення або знайомі з конкретним процесом і обговорюють сформовану ситуацію. Потім береться одна з найбільш важливихпричин і за допомогою діаграми "причини-результати" визначається схема, яка являє собою ланцюг причин і результатів.
Діаграма дозволяє виявити і згрупувати умови і фактори, що впливають на дану проблему. За допомогою цієї схеми можна вирішувати широкий спектр конструкторських, технологічних, технічних, економічних, організаційних, соціальних і інших проблем.
Досліджувана проблема умовно зображується у вигляді прямої горизонтальної стрілки. Причини і фактори, які прямо і побічно впливають на проблему, зображуються похилими стрілками. При аналізі повинні виявлятися і фіксуватися усі фактори, навіть ті, які здаються незначними, оскільки мета схеми - відшукати найбільш правильний і ефективний спосіб вирішення поставленої проблеми, а на практиці досить часто зустрічаються випадки, коли можна домогтися добрих результатів шляхом усунення декількох, на перший погляд несуттєвих причин.
Рис 2.1. Діаграма "причини-результати" для аналізу причин, що викликають збільшення браку готової продукції
Проблема, яка постає, - бездефектне, якісне виробництво запчастин для залізничного вагона. Використовуючи діаграму "причини-результати" (рис. 2.1) можна проаналізувати проблему, виявити і згрупувати умови і фактори, що впливають на невпорядкованість системи управління якістю.
На цій схемі:
П - брак готової продукції;
1 - механічні властивості (тимчасовий опір, ударна в'язкість, відносне подовження, межа текучості);
1.1 - хімічний склад литої заготовки (марка стали):
1.1.1 - сталь марки 15Л;
1.1.2 - сталь марки 20Л;
1.1.3 - сталь марки 25Л;
1.1.4 - сталь марки 20ФЛ;
1.2 - вміст розкислювачів легуючих елементів;
1.3 - вміст вуглецю в сталі.
2 - наявність поверхневих дефектів.
2.1 - заглиблення від окалини;
2.2 - поверхневі дефекти відповідно до ТУ креслення:
2.2.1 - заштамповані усадочні раковини;
2.2.2 - заштамповані піскові, шлакові, газові раковини;
2.2.3 - наплив металу по внутрішньому контуру і по радіусу на поверхні зуба.
3 - Якість штампового оснащення.
3.1 - зсув вісі штампів у межах ТУ;
3.2 - штампові відхилення;
3.3 - виступ від зрізу заусенця по лінії рознімання штампів.
4. - Механічна обробка.
4.1 - Вид використовуваного устаткування:
4.1.1 - простий свердлувальний верстат;
4.1.2 - багатошпиндельний свердлувальний напівавтомат;
4.1.3 - багатошпиндельний свердлувальний автомат;
4.2 - якість ріжучого інструмента;
Таким чином, за допомогою діаграми "причина-результат" були виявлені фактори, що впливають на якість готової закидки люка на всіх стадіях технологічного процесу. Тобто, отримана інформація, яка необхідна фахівцю для прийняття рішень. На завершення можна зробити висновок, що діаграма "причина-результат" є дуже ефективним засобом для виявлення факторів і причин, які впливають на проблему, що є найбільш важливим для управління якістю продукції в рамках комплексної системи управління якістю продукції. Тому ця діаграма одержала широке поширення на підприємствах у країнах Європи, США і Японії.
2.2. Аналіз першопричин
Далі необхідно виявити ті першопричини, які створюють найбільші труднощі. Для цього використовуємо діаграму Парето. Вона дозволить здійснити розподіл зусиль і об'єктивно представити фактичне положення справ у зрозумілій і наочній формі.
Діаграма Парето - це схема, яка побудована на основі групуванняпо дискретних ознаках, відсортована в порядку убування і яка вказує кумулятивну частоту. Що стосується конкретного виробництва, то проблеми якості обертаються втратами (дефектні вироби і витрати, пов'язані з їхнім виробництвом). Надзвичайно важливо прояснити картину розподілу втрат. Більшість з них буде обумовлена незначною кількістю видів основних дефектів, викликаних невеликим числом головних причин. Таким чином, з'ясувавши причини появи основних важливих дефектів, можна усунути майже усі втрати, зосередивши зусилля на ліквідації саме цих причин. У цьому й полягає принцип діаграми Парето, яка нині широко застосовується. Простого колегіального обговорення основних причин розв'язуваної проблеми зазвичай недостатньо, оскільки думки різних осіб і інстанцій суб'єктивні, некоректні. В основі будь-якого заходу повинна лежати достовірна інформація. Саме таку інформацію дозволяє одержати діаграма Парето.
Для побудови діаграми Парето відсортуємо першопричини. Для цього розробимо бланк таблиці, передбачивши в ній графи для відсотків до загального підсумку, кумулятивних відсотків. Розташуємо дані в порядку значимості. Закидку люка можна одержати, використовуючи як заготовку або круглий прокат зі сталі 09Г2Д-12, або литу заготовку зі сталі, зазначеної в ТУ. Розглянемо другий варіант одержання закидки люка. У цьому випадку одержимо наступний бланк (табл. 2.1):
Таблиця 2.1
№ з/п Параметри Процентне співвідношення Кумулятивний відсоток
1 Поверхневі дефекти 63,3 63,3
2 Якість штампового оснащення 15,9 79,2
3 Механічна обробка 12,8 92
4 Механічні властивості 8 100
Поверхневі дефекти мають найбільший вплив на якість готової закидки люка, оскільки зовнішні і внутрішні дефекти злитків можуть при штампуванні перейти в поковку, що різко понизить міцність металу, приведе до передчасного фізичного зносу.
Якість штампового оснащення також впливає на одержання бездефектної поковки.
Наступним по значимості фактором є механічна обробка, і, нарешті, механічні властивості вихідного злитка.
Розташуємо дані в порядку значимості і побудуємо діаграму Парето.
Рис. 2.2. Діаграма Парето з причин виникнення

 
 

Цікаве

Загрузка...